Przedstawiamy wybrane projekty tyflograficzne zrealizowane przez naszą firmę

Dworzec PKP Kraków Swoszowice

Realizację tę stanowi dotykowy plan informacyjny dworca PKP Kraków Swoszowice. Ma on postać tablicy utrzymanej w granatowo-biało-żółtej kolorystyce. Plan opatrzony jest legendą w czarnym druku i w brajlu

KRUS w Warszawie i Radomiu

W ramach realizacji wykonano dotykowe plany informacyjne z tworzywa PMMA wyposażone w znaczniki YourWay Plus i NFC, metalowe tabliczki informacyjne w brajlu na drzwi, brajlowskie, metalowe tabliczki informacyjne na poręcze schodów...

Urząd Gminy Psary

W skład realizacji wchodzą 23 tablice informacyjne z PMMA wykonane dla Urzędu Gminy w Psarach. Zostaną one umieszczone w parku.

Prokuratura Regionalna w Białymstoku

W ramach realizacji w budynku Prokuratury Regionalnej w Białymstoku wykonano tabliczki informacyjne z PMMA na drzwi i ściany w czarnym druku i w brajlu, metalowe tabliczki informacyjne w czarnym druku i w brajlu na poręcze schodów...

Dom Pomocy Społecznej w Karniowicach

Realizacja obejmuje dotykowy plan informacyjny z PMMA w Domu Pomocy Społecznej w Karniowicach, wyposażony w znaczniki YourWay Beacon i NFC.

Sąd Rejonowy Kraków Nowa Huta

Dla Sądu Rejonowego Kraków Nowa Huta V Wydziału Zamiejscowego Ksiąg Wieczystych zostały wykonane dwie identyczne tablice informacyjne z PMMA z napisami w czarnym druku i w brajlu...

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ruścu

Dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ruścu wykonano tablicę informacyjną w czarnym druku i w brajlu. Zielona tablica z tworzywa PMMA...

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

Realizacja obejmuje zainstalowanie 43 znaczników YourWay Beacon, 10 znaczników YourWay Plus i 100 tabliczek z kodami QR i NFC w kompleksie budynków Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie

Realizacja obejmuje dotykowy plan informacyjny z PMMA wyposażony w znaczniki YourWay Beacon i NFC, a także tabliczki informacyjne w brajlu, także z PMMA...

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

W ramach realizacji wykonano dwa dotykowe plany informacyjne ze znacznikami YourWay Beacon i NFC, tabliczki informacyjne na drzwi i metalowe nakładki informacyjne na poręcze schodów z napisami w czarnym druku i w brajlu...

Urząd Miejski w Rzgowie

Realizacja w budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie obejmuje dotykowe plany informacyjne piętra i parteru ze znacznikami YourWay Plus i NFC, metalowe, brajlowskie tabliczki informacyjne na drzwi, metalowe, brajlowskie tabliczki informacyjne...

Urząd Gminy Hrubieszów

W ramach tej realizacji wykonano 4 dotykowe plany informacyjne wyposażone w znaczniki YorWay Beacon i w znaczniki NFC, a także metalowe tabliczki informacyjne i metalowe nakładki informacyjne na poręcze schodów.

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu

W ramach tej realizacji wykonano dotykowy plan informacyjny ze znacznikami YourWay Beacon i NFC w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu...

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

W ramach tej realizacji wykonano 21 dotykowych planów informacyjnych różnych obiektów wchodzących w skład Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

W budynku Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie wykonano linie naprowadzające i pola uwagi z materiałów komponujących się z wystrojem wnętrz i w takiejż kolorystyce.

Dom Kultury w Rzeszowie

W skład realizacji w budynku Domu Kultury w Rzeszowie wchodzi dotykowy plan informacyjny ze znacznikiem YourWay Beacon oraz linie naprowadzające i pola uwagi.

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Realizacja w budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie obejmuje dotykowy plan informacyjny ze znacznikiem YourWay Beacon, dwa znaczniki YourWay Beacon...

Park Przyrody Vacaresti w Rumunii

Realizacja obejmuje dotykowy plan informacyjny wykonany z odpornego i trwałego tworzywa PMMA dla Parku Przyrody Vacaresti w Rumunii...

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu

W skład realizacji wykonanej w budynku Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu wchodzi dotykowy plan informacyjny parteru ze znacznikiem YourWay Beacon i NFC, znacznik YourWay Plus, trzy znaczniki YourWay Beacon ...

Jezioro Tarnobrzeskie

W skład realizacji wykonanej nad Jeziorem Tarnobrzeskim wchodzi 15 dotykowych planów informacyjnych ze znacznikami YourWay Beacon i ze znacznikami NFC.

Zespół Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie

Realizacja obejmuje dwa dotykowe plany informacyjne parteru i piętra budynku Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie.

Centrum Krwiodawstwa w Bydgoszczy

Realizacja w budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Bydgoszczy obejmuje dotykowy plan informacyjny, sześć znaczników YourWay Beacon, znacznik YourWay Plus, antypoślizgowe taśmy na schody i pola uwagi.

Muzeum Wojska w Białymstoku

Dla Muzeum Wojska w Białymstoku zostały wykonane wypukłe grafiki termoformowane z dziedziny militariów i dotykowe ryciny w technologii Tiger o tej samej tematyce. Technologia termoformowania polega na termicznym uwypuklaniu tworzywa PET.

Poradnia Aloes w Łodzi

W ramach realizacji wykonano dotykowy plan informacyjny budynku Poradni Aloes w Łodzi, wyposażony w znacznik YorWay Beacon i w znacznik z kodem NFC

Urząd Miasta Malbork

Realizacja w siedzibie Urzędu Miasta Malbork to jedna z bardziej kompleksowych realizacji tyflograficznych. Obejmuje ona cztery plany informacyjne PMMA ze znacznikami YourWay Beacon i z kodami NFC, znaczniki YourWay Box...

Sąd Rejonowy w Słubicach

W ramach realizacji wykonano m.in. dwa dotykowe plany informacyjne parteru i pierwszego piętra budynku Sądu Rejonowego w Słubicach. Każdy z planów został wyposażony w znacznik YorWay Beacon i w kod NFC.

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

W ramach realizacji wykonano dotykowy plan informacyjny w budynku Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim. Plan został wyposażony w znacznik YorWay Beacon i w kod NFC.

Urząd Miejski w Śremie

Realizacja w budynku Urzędu Miejskiego w Śremie i na zewnątrz obiektu obejmuje tabliczki informacyjne na drzwi z napisami w brajlu i z piktogramami.

Zalew Podzamcze w Bychawie

Realizacja obejmuje wykonanie dotykowego planu informacyjnego i tablicy informacyjnej nad Zalewem Podzamcze w Bychawie. Dotykowy plan informacyjny jest wyposażony w znacznik YorWay Beacon i w kod NFC.

Budynek użyteczności publicznej w Gębicach

W ramach realizacji wykonano dotykowy plan informacyjny budynku użyteczności publicznej w Gębicach, wyposażony w znacznik YorWay Beacon i w kod NFC. Plan ma postać tablicy z tworzywa PMMA, utrzymanej w stonowanej kolorystyce...

WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim

Realizacja w budynku Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim obejmuje dotykowe plany informacyjne, udźwiękowiony plan informacyjny, 15 znaczników YourWay Beacon i 3 znaczniki YourWay Plus...

Lokalna Organizacja Turystyczna Beskidy

W skład realizacji wykonanej dla Lokalnej Organizacji Turystycznej Beskidy wchodzą: dotykowy plan informacyjny ze znacznikiem YourWay Plus, z kodem QR i NFC, 13 znaczników YourWay Beacon, 12 informacyjnych tabliczek brajlowskich na leśnej ścieżce przyrodniczej.

Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku

Realizacja obejmuje 18 tabliczek informacyjnych wykonanych z PMMA dla Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku.

ORiS PZN w Bydgoszczy

Realizacja obejmuje 20 tabliczek informacyjnych z PMMA z piktogramami w czarnym druku, z napisami w brajlu, z kodami QR i znacznikami NFC. Tabliczki zostały wykonane na potrzeby budynku Ośrodka Rehabilitacji i Szkolenia Polskiego Związku Niewidomych w Bydgoszczy.

SPZOZ w Ogrodzieńcu

Realizacja w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej obejmuje dwa dotykowe plany informacyjne parteru i piętra obiektu z nadajnikami YourWay Beacon.

MPGM TBS w Rudzie Śląskiej

Realizacja obejmuje trzydzieści tablic informacyjnych PMMA z czarnodrukowymi i brajlowskimi napisami. Wykonane zostały dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Rudzie Śląskiej.

Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z/s w Wiśniczu

W skład realizacji wchodzą - dotykowy plan informacyjny siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Bochni z/s w Wiśniczu ze znacznikiem YourWay Beacon i dotykowy plan informacyjny toalety znajdującej się w budynku.

Wyższa Szkoła Bankowa – wydziały Poznań, Szczecin, Chorzów

Realizacja obejmuje instalację 80 znaczników YourWay Beacon i 40 znaczników YourWayPlus w siedzibach wydziałów Wyższej Szkoły Bankowej – w Poznaniu na Wydziale Finansów i Bankowości, w Chorzowie na Wydziale Zamiejscowym i w Szczecinie na Wydziale Ekonomicznym.

Urząd Gminy Mircze

Realizacja w budynku Urzędu Gminy Mircze obejmuje trzy dotykowe plany informacyjne z nadajnikami YourWay Beacon, 44 brajlowskie tabliczki informacyjne na drzwi, dwie tablice informacyjne na drzwi i pętlę indukcyjną.
Dworzec PKP w Tczewie

Dworzec PKP w Tczewie

Realizacja na dworcu PKP w Tczewie obejmuje pięć dotykowych planów informacyjnych, metalowe tabliczki na drzwi z napisami w brajlu i brajlowskie, metalowe tabliczki na poręcze.
Spichlerz w Boguchwale

Spichlerz w Boguchwale

Realizacja obejmuje trzy plany informacyjne PMMA z beaconami YourWay, tabliczki PMMA na drzwi z brajlowskimi napisami i z piktogramami, plany toalet PMMA w formacie A4, linie i pola uwagi oraz nakładki na schody.
Miejski Dom Kultury w Boguchwale

Miejski Dom Kultury w Boguchwale

Realizacja obejmuje trzy plany informacyjne PMMA z beaconami YourWay, tabliczki PMMA na drzwi z brajlowskimi napisami i z piktogramami, linie i pola uwagi oraz nakładki na schody.
Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku

Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku

Realizacja obejmuje dotykowy plan rozmieszczenia eksponatów pszczelarskich na plenerowej, stałej ekspozycji w Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku i siedem dotykowych obrazów termoformowanych o tematyce pszczelarskiej.
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Realizacja obejmuje dotykowy plan informacyjny w postaci grafitowo-białej tablicy z drobnymi elementami w kolorze czerwonym i zielonym, z czarnodrukowymi i brajlowskimi napisami w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.
Zamek Rabsztyn

Zamek Rabsztyn

Realizacja obejmuje trzy dotykowe, udźwiękowione plany informacyjne Zamku Rabsztyn wykonane z odpornego i trwałego tworzywa PMMA, wyposażone w beacony YourWay i w osiem przycisków.
Główne miasto w Gdańsku

Główne miasto w Gdańsku

Dotykowy, informacyjny, wypukły plan głównego miasta w Gdańsku ma postać biało-czarnej tablicy z PMMA z niebieskimi i czerwonymi elementami, z czarnodrukowymi napisami, z głośnikiem i z metalowymi przyciskami.
Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem

Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem

Realizacja została wykonana dla Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem. Jest to dotykowy, wypukły obraz Stanisława Ignacego Witkiewicza, „Witkacego”, wykonany w technologii termoformowania, która polega na termicznym uwypuklaniu tworzywa PET.
Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni

Realizacja obejmuje metalowe nakładki na poręcze z informacjami w brajlu, aluminiowe oznaczenia schodów, stalowe linie naprowadzające i pola uwagi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni.
Dworzec PKP w Pszczółkach

Dworzec PKP w Pszczółkach

Realizacja obejmuje trzy dotykowe plany informacyjne w postaci niebiesko-białych tablic z czarnodrukowymi i brajlowskimi napisami, tabliczki metalowe na drzwi i poręcze, tabliczki z PMMA z informacjami wizualnymi, a także linie i pola uwagi na dworcu PKP Pszczółki.
Ścieżka rowerowa wzdłuż rzeki Lega w Olecku

Ścieżka rowerowa wzdłuż rzeki Lega w Olecku

Realizacja obejmuje pięć dotykowych planów informacyjnych kilku odcinków ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Lega w Olecku. Mają one postać czarno-niebiesko-białych tablic z drobnymi, żółtymi i czerwonymi elementami, a także z czarnodrukowymi i brajlowskimi napisami.
Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy

Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy

Cztery dotykowe plany informacyjne w siedzibie Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy mają postać niebiesko-żółto-białych tablic z czarnodrukowymi i brajlowskimi napisami. Wykonane są w całości z tworzywa PMMA, zwanego szkłem organicznym.
Dworzec PKP w Suszu

Dworzec PKP w Suszu

Dotykowy, informacyjny, wypukły plan dworca PKP w Suszu ma postać biało-niebieskiej tablicy w żółtej ramie z napisami czarnodrukowymi i brajlowskimi.
Nadbałtyckie Centrum Kultury, kościół św. Jana w Gdańsku

Nadbałtyckie Centrum Kultury, kościół św. Jana w Gdańsku

Dotykowy plan Nadbałtyckiego Centrum Kultury (kościół św. Jana) w Gdańsku ma postać tablicy z wypukłymi elementami i legendą w czarnym druku, i brajlu, z beaconem YourWay. Tablica została wykonana z tworzywa PMMA.
Ogród Sensoryczny w Czechowicach-Dziedzicach

Ogród Sensoryczny w Czechowicach-Dziedzicach

Realizacja obejmuje wielobarwny, dotykowy plan Ogrodu Sensorycznego w Czechowicach-Dziedzicach w postaci tablicy z wypukłymi elementami o wymiarach 1000 na 600 milimetrów, ze znacznikiem YourWay Beacon, osiem wielobarwnych, dotykowych planów obiektów.
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Realizacja obejmuje 185 sztuk brajlowskich i czarnodrukowych tabliczek informacyjnych na drzwi, w siedzibie Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni,
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Dotykowy plan parteru Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim ma postać tablicy z wypukłymi elementami, wykonanej w całości z tworzywa PMMA,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koszarawie

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koszarawie

Realizacja obejmuje 10 sztuk brajlowskich i czarnodrukowych tabliczek informacyjnych wykonanych z tworzywa PMMA i zamontowanych w przedszkolu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Koszarawie.
Dom Kultury Marghita w Rumunii

Dom Kultury Marghita w Rumunii

Dotykowy plan informacyjny Domu Kultury Marghita (Casa de Cultura Marghita) w Rumunii ma postać wielobarwnej tablicy, wykonanej w całości z tworzywa PMMA, zwanego szkłem organicznym, odpornego na warunki atmosferyczne, zadrapania i uszkodzenia.
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie

Dotykowy, informacyjny plan Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w postaci wielobarwnej tablicy z przewagą czerni i koloru żółtego, wykony jest w całości z tworzywa PMMA, zwanego szkłem organicznym, odpornego na warunki atmosferyczne, zadrapania i uszkodzenia.
Basen „Wodne Tarasy” w Siemiatyczach

Basen „Wodne Tarasy” w Siemiatyczach

Dwa dotykowe plany informacyjne basenu „Wodne Tarasy” w Siemiatyczach mają postać tablic utrzymanych w stonowanych barwach z przewagą czerni i bieli, wykonanych w całości z tworzywa PMMA, zwanego szkłem organicznym, odpornego na warunki atmosferyczne, zadrapania i uszkodzenia.
Stacja Badawcza Instytutu Nenckiego PAN w Mikołajkach

Stacja Badawcza Instytutu Nenckiego PAN w Mikołajkach

Dotykowy plan informacyjny Stacji Badawczej Instytutu Nenckiego PAN w Mikołajkach ma postać wielobarwnej tablicy w żywych kolorach, komponujących się z otaczającą przyrodą, wykonanej w całości z tworzywa PMMA, zwanego szkłem organicznym.
Ministerstwo Sportu w Warszawie

Ministerstwo Sportu w Warszawie

Trzy dotykowe plany informacyjne w Ministerstwie Sportu w Warszawie mają postać tablic w stonowanej kolorystyce, wykonanych w całości z tworzywa PMMA, zwanego szkłem organicznym, odpornego na warunki atmosferyczne, zadrapania i uszkodzenia.
 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe

Dotykowy plan Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Południe ma postać wielobarwnej tablicy z wypukłymi elementami, wykonanej w całości z tworzywa PMMA, zwanego szkłem organicznym, odpornego na warunki atmosferyczne, zadrapania i uszkodzenia.
Ruiny zamku w Sidrze

Ruiny zamku w Sidrze

Dotykowy plan ruin zamku w Sidrze ma postać barwionej na zielono tablicy, wykonanej z tworzywa PMMA, zwanego szkłem organicznym, odpornego na warunki atmosferyczne, zadrapania i uszkodzenia.
 Sąd Apelacyjny w Lublinie

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Dotykowy plan Sądu Apelacyjnego w Lublinie, a ściślej jego pierwszego piętra, ma postać wielobarwnej tablicy z wypukłymi elementami, wykonanej w całości z tworzywa PMMA, zwanego szkłem organicznym, odpornego na warunki atmosferyczne, zadrapania i uszkodzenia.
Ogród Techniczny w Gorzycach

Ogród Techniczny w Gorzycach

Trzy dotykowe, wypukłe plany Technicznego Ogrodu w Gorzycach mają postać wielobarwnych tablic, wykonanych w całości z tworzywa PMMA, zwanego szkłem organicznym, odpornego na warunki atmosferyczne, zadrapania i uszkodzenia.
 Kampus Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile

Kampus Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile

Dotykowy plan informacyjny kampusu Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile ma postać wielobarwnej tablicy, wykonanej w całości z tworzywa PMMA, zwanego szkłem organicznym, odpornego na warunki atmosferyczne, zadrapania i uszkodzenia.
 Pałac Dernałowiczów i MDK w Mińsku Mazowieckim

Pałac Dernałowiczów i MDK w Mińsku Mazowieckim

Trzy dotykowe, wypukłe plany Pałacu Dernałowiczów i Miejskiego Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim mają postać tablic o stonowanych kolorach, korespondujących z kolorystyką wnętrz. Zostały wykonane w technice odlewu żywicznego, odpornego na zadrapania i uszkodzenia.
Ministerstwo Środowiska w Warszawie

Ministerstwo Środowiska w Warszawie

Dotykowa, metalowa tablica z grawerowanymi napisami czarnodrukowymi i brajlowskimi, informująca o posadzeniu dębu szypułkowego przed warszawską siedzibą Ministerstwa Środowiska.

Siedziba firmy Google w Warszawie

Dotykowe plany warszawskiej siedziby firmy Google mają postać wielobarwnych tablic z wypukłymi elementami, wykonanych w całości z tworzywa PMMA, zwanego szkłem organicznym, odpornego na warunki atmosferyczne, zadrapania i uszkodzenia.

Gmina Strawczyn

Dotykowy, multimedialny plan gminy Strawczyn ma postać wielobarwnej tablicy, wykonanej w całości z tworzywa PMMA, zwanego szkłem organicznym, odpornego na warunki atmosferyczne, zadrapania i uszkodzenia. Umieszczony jest w miejscu widokowym, na tle zielonej panoramy gminy.

Dworzec PKP w Bielsku Podlaskim

Dwa dotykowe, wypukłe plany dworca PKP w Bielsku Podlaskim mają postać biało-niebieskich tablic w żółtych ramach. Zostały wykonane w technice odlewu żywicznego, odpornego na warunki atmosferyczne, zadrapania i uszkodzenia.
 Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu

Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu

W budynku Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu wykonane zostały tabliczki informacyjne na drzwi, nakładki na schody i plan informacyjny toalety.
 Szkoła podstawowa w Sromowcach Wyżnych

Szkoła podstawowa w Sromowcach Wyżnych

Realizacja w budynku szkoły podstawowej i uczniowskiego klubu „Spływ” w Sromowcach Wyżnych obejmuje udźwiękowione terminale informacyjne z planami i z brajlowskimi napisami.
Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych w Libiążu

Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych w Libiążu

Dla Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych w Libiążu zostały wykonane dwa plany. Jeden opisuje wnętrze budynku, drugi otoczenie obiektu.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

Realizacja obejmuje udźwiękowiony, dotykowy plan informacyjny sali obsługi interesantów w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój, a także linie naprowadzające i pola uwagi.
 Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu-Bierkowice

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu-Bierkowice

Realizacja obejmuje nadajniki YourWay w postaci estetycznych boxów, zamontowane na zabytkowych obiektach Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu-Bierkowice
Urząd Miejski Wrocławia

Urząd Miejski Wrocławia

Realizacja obejmuje informacyjny terminal multimedialny, oznakowania poziome i tabliczki brajlowskie w Urzędzie Miejskim Wrocławia.
 Ogród Zoobotaniczny w Toruniu

Ogród Zoobotaniczny w Toruniu

Realizacja w Ogrodzie Zoobotanicznym w Toruniu obejmuje system udźwiękawiający Step-Hear z bateriami słonecznymi, dotykowy, informacyjny plan ogrodu, udźwiękowioną mapę dotykową gatunków ptaków występujących na świecie i brajlowskie tabliczki informacyjne.
Biblioteki publiczne w Rzeszowie

Biblioteki publiczne w Rzeszowie

Realizacja obejmuje brajlowskie tablice informacyjne z czarnodrukowym poddrukiem umieszczone w bibliotekach publicznych w Rzeszowie. Dostosowaniem zostały objęte biblioteki o numerach: 2, 4, 8 i 9.
 Muzeum Rolnictwa w Szreniawie

Muzeum Rolnictwa w Szreniawie

Realizacja obejmuje brajlowskie i czarnodrukowe opisy eksponatów, brajlowskie, metalowe tabliczki informacyjne na drzwi, kontrastowe oznakowania poziome w budynku Muzeum Rolnictwa w Szreniawie.
 Dworzec PKP w Bydgoszczy

Dworzec PKP w Bydgoszczy

Realizacja obejmuje udźwiękowiony, dotykowy plan informacyjny, dwa dotykowe plany informacyjne, a także linie naprowadzające i pola uwagi na dworcu PKP w Bydgoszczy.
Muzeum Narodowe w Kielcach

Muzeum Narodowe w Kielcach

Realizacja obejmuje tablicę w czarnym druku i w brajlu na drzwiach wejściowych, brajlowskie i czarnodrukowe opisy eksponatów, wypukłe ryciny z brajlowskimi opisami w budynku Muzeum Narodowego w Kielcach
 Stare Miasto w Lublinie

Stare Miasto w Lublinie

Duży, przejrzysty, dotykowy plan Starego Miasta w Lublinie jest usytuowany w otwartej przestrzeni miejskiej. Ma postać tablicy w stonowanej kolorystyce – biel, czerń, szarość i różowy beż.
 Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

Realizacja obejmuje dotykowy plan informacyjny, brajlowskie i czarnodrukowe opisy eksponatów, wypukłe ryciny z brajlowskimi opisami, brajlowskie oznakowania pomieszczeń w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.

Dworzec PKP w Inowrocławiu

Realizacja na dworcu PKP w Inowrocławiu obejmuje stalowy, dotykowy plan informacyjny budynku dworcowego i brajlowskie tabliczki z piktogramami do oznakowania wind.
Dworzec PKP w Katowicach

Dworzec PKP w Katowicach

Realizacja obejmuje dotykowy plan informacyjny, a także linie naprowadzające i pola uwagi w hali głównej dworca PKP w Katowicach.

Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „Akwen” w Czerwonaku

Realizacja obejmuje dotykowe plany informacyjne i brajlowskie tabliczki informacyjne z piktogramami w Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „Akwen” w Czerwonaku.

Info-kiosk w Lublinie

Realizację stanowi info-kiosk, inaczej zwany kioskiem multimedialnym, usytuowany w przestrzeni miejskiej w Lublinie. Znajduje się na ścianie budynku i kolorystycznie jest w nią wkomponowany.

Lotnisko im. Fryderyka Chopina w Warszawie

Realizacja obejmuje dotykowe plany informacyjne w halach przylotu i odlotu lotniska im. Fryderyka Chopina w Warszawie,

Pętla komunikacyjna Młociny w Warszawie

Dotykowy, udźwiękowiony plan pętli komunikacyjnej Młociny w Warszawie ma postać ergonomicznie pochylonej tablicy, usytuowanej na szerokim postumencie z chromowanej stali.

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, oddział Dwór Artusa

Realizacja obejmuje dotykowy plan informacyjny i tabliczki z brajlowskimi i czarnodrukowymi opisami eksponatów w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska, oddział Dwór Artusa.

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Realizacja obejmuje dotykowe i papierowe plany informacyjne, brajlowskie tabliczki informacyjne na poręcze, linie naprowadzające i pola uwagi w budynku Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Dworzec PKP w Szczecinie

Realizacja obejmuje dotykowe plany informacyjne, brajlowskie tabliczki informacyjne na poręcze, oznakowanie schodów, linie naprowadzające i pola uwagi w budynku dworca PKP w Szczecinie.

Muzeum Miasta Gdyni

Realizacja obejmuje dotykowe plany informacyjne w budynku Muzeum Miasta Gdyni. Mają one postać biało-czarno-czerwonych, estetycznych, dotykowych tablic z drobnymi elementami w innych kolorach.
Dworzec PKP Warszawa Wschodnia

Dworzec PKP Warszawa Wschodnia

Realizacja obejmuje dotykowe plany informacyjne, oznakowania drzwi toalet, a także linie naprowadzające i pola uwagi w budynku dworca PKP Warszawa Wschodnia.

Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poznaniu

Realizacja obejmuje tabliczki informacyjne na drzwi i brajlowskie tabliczki na poręcze w budynku Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poznaniu.

Urząd Miasta Szczecin

Realizacja obejmuje dotykowy, udźwiękowiony plan informacyjny, ścieżki naprowadzające i pola uwagi w budynku Urzędu Miasta Szczecin. Ergonomicznie pochylony, wielobarwny plan informacyjny ma postać tablicy umieszczonej na trójnożnym stojaku z chromowanej stali.

Urząd Miasta Złotów

Realizacja obejmuje system wzywania pomocy Call-Hear i pola uwagi w budynku Urzędu Miasta Złotów. Call-Hear to system przeznaczony dla osób niepełnosprawnych. Informuje, że w budynku lub przed wejściem znajduje się osoba potrzebująca asysty, np. osoba niewidoma.

Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Realizacja obejmuje dotykowy plan informacyjny oraz linie i pola uwagi w Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
Węzeł przesiadkowy w Wielowsi

Węzeł przesiadkowy w Wielowsi

Realizację stanowi info-kiosk, inaczej zwany kioskiem multimedialnym, usytuowany przy komunikacyjnym węźle przesiadkowym w Wielowsi. Udźwiękowiony info-kiosk umieszczony jest na masywnym postumencie z chromowanej stali.

Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

Realizację stanowią dotykowe plany informacyjne sal A i B Wydziału Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

W skład realizacji wchodzą dotykowe plany informacyjne oraz brajlowskie tabliczki informacyjne na drzwi i na ściany w budynku Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

Wyspa Młyńska w Bydgoszczy

Na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy został zrealizowany dotykowy plan informacyjny. Ma postać dużej, ergonomicznie pochylonej tablicy o kolorystyce komponującej się z otaczającą zielenią.

Ogród Zoologiczny w Opolu

W Ogrodzie Zoologicznym w Opolu został zrealizowany dotykowy, udźwiękowiony plan informacyjny. Ma postać dużej, ergonomicznie pochylonej, wielobarwnej, niezwykle estetycznej tablicy.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnowie Podgórnym

Realizacja obejmuje informacyjne tabliczki brajlowskie na drzwi, brajlowskie nakładki na poręcze schodów i oznakowanie schodów w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnowie Podgórnym.

Wielkopolski Oddział PFRON w Poznaniu

W budynku Wielkopolskiego Oddziału PFRON w Poznaniu zrealizowano informacyjne tabliczki brajlowskie, informacyjne nakładki brajlowskie na poręcze schodów, pola uwagi i oznakowanie schodów.

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

Realizacja obejmuje udźwiękowione, dotykowe plany informacyjne sal ekspozycyjnych, system orientacji i nawigacji Step-Hear z pilotami, opisy audiodeskrypcyjne eksponatów, brajlowski przewodnik z wypukłymi wydrukami wybranych dzieł, pola uwagi i linie naprowadzające...

Fundacja Pociechom w Warszawie

Dla warszawskiej Fundacji Pociechom zostały wykonane estetyczne tabliczki z tworzywa sztucznego opisane w brajlu i w czarnym druku z ekologicznym informacjami...

Dworzec PKP w Częstochowie

W skład realizacji wchodzą udźwiękowione, dotykowe plany informacyjne w budynku dworca PKP w Częstochowie.

Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach

W budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach zostały wykonane - dotykowy plan informacyjny, brajlowsko-czarnodrukowe tablice informacyjne i system Call-Hear. Dotykowy plan informacyjny wnętrza budynku biblioteki ma postać ergonomicznie pochylonej,

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie

Realizacja w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji obejmuje dotykowe plany informacyjne, brajlowskie tabliczki informacyjne i system Call-Hear.

Park Sensoryczny Rydułtowy

W Parku Sensorycznym Rydułtowy został zrealizowany dotykowy plan informacyjny. Ma postać dużej, wielobarwnej tablicy, korespondującej kolorystycznie z otaczającą zielenią.

Zamek Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim

Realizacja obejmuje dotykowe plany informacyjne, trójwymiarowe makiety i wypukłe, dotykowe grafiki obiektu, a także brajlowskie tabliczki informacyjne opisujące pomieszczenia i ekspozycje w Zamku Biskupów Warmińskich

Przestrzeń miejska Gdyni

Realizacja obejmuje plany informacyjne przestrzeni miejskiej Gdyni. Mają postać dużych, estetycznych tablic, umieszczonych w pionie.

Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu

W skład realizacji wchodzą: dotykowy, udźwiękowiony plan informacyjny, dotykowe plany informacyjne i brajlowskie opisy eksponatów w budynku Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu.

Kontrahent w Norwegii

Realizacja obejmuje brajlowskie tabliczki z tworzywa z opisami pomieszczeń dla kontrahenta w Norwegii. Są to tabliczki na drzwi i na ściany, z opisami w czarnym druku i w brajlu. Część z nich jest biała z czarnymi napisami, część czarna z białymi napisami.

Interaktywna mapa świata

Realizację tę stanowi interaktywna mapa świata. Jest ona swego rodzaju terminalem informacyjnym stworzonym przez naszą firmę. Duża, wypukła, dotykowa powierzchnia pozwala ze szczegółami zaprezentować mapę kuli ziemskiej.

Kontrahent w Norwegii 2

Realizacja obejmuje informacyjne, brajlowskie tabliczki z tworzywa z opisami pomieszczeń dla kontrahenta w Norwegii.

Bank Zachodni WBK

Dla Banku Zachodniego WBK wykonano estetyczną tabliczkę, szablon z tworzywa przeznaczony do precyzyjnego składania podpisów.

Siedziba Altix Sp. z o. o. w Warszawie

Realizacja w siedzibie Altix Sp. z o. o. to bodaj najbardziej kompleksowy rodzaj realizacji tyflograficznej. Obejmuje plany informacyjne wszystkich poziomów budynku ze znacznikami YourWay Box...

Okolice siedziby Altixu przy ulicy Modlińskiej w Warszawie

Udźwiękowiony, multimedialny terminal informacyjny okolic siedziby centrali Altixu przy ulicy Modlińskiej w Warszawie ma postać ergonomicznie pochylonej, wielobarwnej tablicy umieszczonej na postumencie z chromowanej stali.

Muzeum Warszawskiej Pragi

Realizacja obejmuje dziesięć tyflografik, grafik dotykowych, wykonanych z tworzywa PET techniką termoformowania, czyli uwypuklania termicznego. Powstały one na potrzeby wystawy „Co słychać na Pradze?”

Nowy Teatr w Warszawie

Realizacja obejmuje niezwykle estetyczny i elegancki, dotykowy plan informacyjny obiektu i dotykowe plany informacyjne toalety dla osób niepełnosprawnych w budynku Nowego Teatru w Warszawie.

Stadler Ungarn Kft. na Węgrzech

Realizacja obejmuje metalowe, brajlowskie tabliczki z opisami pomieszczeń i przycisków w wagonach kolei węgierskiej. Kontrahentem Altixu była w tym przypadku firma Stadler Ungarn Kft. w Budapeszcie.

Firma Google w Warszawie

Realizacja obejmuje wykonanie tabliczek informacyjnych z powiększonymi, kontrastowymi napisami w czarnym druku i w brajlu w warszawskiej siedzibie firmy Google.

Białowieski Park Narodowy

Realizacja obejmuje udźwiękowiony, dotykowy plan informacyjny i dziesięć tablic edukacyjnych w z opisami w czarnym druku i w brajlu, a także z wypukłymi grafikami zwierząt i ich tropów w Białowieskim Parku Narodowym.

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Realizacja obejmuje cztery dotykowe plany informacyjne na parterze i piętrach Książnicy im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Wygląd tablic z planami współgra z nowoczesną architekturą wnętrza budynku.

Ośrodek Sportu i Reakreacji Dzielnicy Ochota w Warszawie

W skład realizacji wchodzą dotykowe plany informacyjne obiektów znajdujących się w ośrodku, informacyjne tabliczki brajlowskie, metalowe, brajlowskie tabliczki, nakładki, na poręcze schodów i brajlowskie oznakowanie szafek.

WOM w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Wydział Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy został wyposażony w dotykowy plan informacyjny i w system Call-Hear. Dotykowy, wypukły plan informacyjny wydziału ma postać ergonomicznie pochylonej tablicy umieszczonej na stojaku z chromowanej stali.

WOM w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Wydział Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy został wyposażony w dotykowy plan informacyjny i w system Call-Hear. Dotykowy, wypukły plan informacyjny wydziału ma postać ergonomicznie pochylonej tablicy umieszczonej na stojaku z chromowanej stali.

Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy został wyposażony w dwa dotykowe plany informacyjne i w stanowisko komputerowe dostosowane do potrzeb osób słabowidzących. Wielobarwny, dotykowy, wypukły plan informacyjny okolic urzędu ma postać ergonomicznie pochylonej tablicy..

WOM w Urzędzie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Wydział Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy został wyposażony w dotykowy plan informacyjny i w system Call-Hear. Dotykowy, wypukły plan informacyjny wydziału ma postać ergonomicznie pochylonej tablicy umieszczonej na stojaku z chromowanej stali.

WOM w Urzędzie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Realizacja w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy obejmuje dotykowy plan informacyjny i system Call-Hear. Dotykowy, wypukły plan informacyjny wydziału ma postać ergonomicznie pochylonej tablicy umieszczonej na stojaku z chromowanej stali.

Rondo Kaponiera w Poznaniu

Realizacja na Rondzie Kaponiera, a w zasadzie na Rondzie Mikołaja Kopernika (tak nazywa się od roku 1992), które stanowi ważny węzeł komunikacyjny Poznania.

ZOO Akcent w Białymstoku

ZOO Akcent w Białymstoku - tabliczki informacyjne pisane w systemie Braille'a oraz udźwiękowiony terminal informacyjny

WOM w Urzędzie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Wydział Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy został wyposażony w dotykowy plan informacyjny i w system Call-Hear, a także w czarnodrukowo-brajlowską książkę „Najpiękniejsze miejsca Warszawy”.

Szkoła podstawowa nr 19 w Olsztynie

Szkoła podstawowa nr 19 w Olsztynie została wyposażona w dotykowy plan informacyjny, który ma postać ergonomicznie pochylonej, wielobarwnej tablicy, umieszczonej na jednonożnym stojaku z chromowanej stali. Plan został opatrzony legendą w czarnym druku i w brajlu.

Szkoła specjalna w Rosji

Realizacja obejmuje trzydzieści informacyjnych tabliczek z tworzywa z opisami pomieszczeń dla szkoły specjalnej w Rosji. Są to tabliczki na drzwi z opisami w czarnym druku i w brajlu (cyrylica). Tabliczki są koloru żółtego, zaś napisy są czarne.

Teatr Polski w Bielsku-Białej

Dla Teatru Polskiego w Bielsku-Białej wykonana została termoformowana, wypukła, dotykowa, kolorowa grafika, przedstawiająca fragment zabytkowej kurtyny teatralnej.

Muzeum w Tarnowskich Górach

Dla samorządowego Muzeum w Tarnowskich Górach wykonana została mapa I Rzeczpospolitej. Ma postać dotykowych, kolorowych puzzli edukacyjnych z opisami w czarnym druku i w brajlu.

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu-Bierkowice

Dla Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu-Bierkowice wykonano wypukłą, dotykową grafikę termoformowaną.

Dworzec PKP w Żaganiu

Realizacja na dworcu PKP w Żaganiu obejmuje dotykowe plany informacyjne i linie naprowadzające.

Gorczański Park Narodowy

Realizacja w Gorczańskim Parku Narodowym obejmuje dotykowe plany informacyjne, brajlowskie tabliczki informacyjne, linie naprowadzające i pola uwagi.

Geopark Kielce

Dla ogrodu botanicznego Geopark Kielce zrealizowany został udźwiękowiony, dotykowy plan informacyjny. Plan ogrodu jest wielobarwną, ergonomicznie pochyloną tablicą, usytuowaną na stalowym postumencie

Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy Wiking w Jantarze

Dla Ośrodka Wypoczynkowo-Szkoleniowego Wiking w Jantarze zrealizowany został udźwiękowiony, dotykowy plan informacyjny.

Muzeum Archeologiczne w Krakowie

Realizacja obejmuje dotykowe, informacyjne plany Muzeum Archeologicznego w Krakowie, a także linie naprowadzające i pola uwagi. Dotykowe plany informacyjny zostały w tym przypadku wykonane w technice odlewów żywicznych.

Park im. Edwarda Szymańskiego w Warszawie

Realizację stanowi info-kiosk, inaczej zwany kioskiem multimedialnym, usytuowany przy wejściu do Parku im. Edwarda Szymańskiego w Warszawie. Udźwiękowiony info-kiosk umieszczony jest na masywnym postumencie z malowanej proszkowo stali.

Miasto Hel

Realizację stanowi tablica z udźwiękowionym planem informacyjnym miasta Hel. Udźwiękowiony plan umieszczony jest na masywnym postumencie z malowanej proszkowo stali.

Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie

Realizacja w Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie obejmuje dotykowy plan informacyjny placówki oraz tabliczki informacyjne z brajlowskimi i czarnodrukowymi opisami i rycinami obiektów muzealnych

DSOSW nr 13 we Wrocławiu

Dla Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 13 dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. M. Grzegorzewskiej we Wrocławiu wykonano ścieżki naprowadzające i pola uwagi w kontrastowym, żółtym kolorze.

Urząd Miejski w Libiążu

Dla Urzędu Miejskiego w Libiążu wykonany został dotykowy plan informacyjny otoczenia obiektu. Plan ma postać tabliczki w stalowej ramie, umieszczonej w pionie, na ścianie budynku.

Dworzec PKP w Czeremsze

Realizacja obejmuje dotykowe plany informacyjne na dworcu PKP w Czeremsze. Plany mają postać ergonomicznie pochylonych tablic, umieszczonych na jednonożnych stojakach lub na prostokątnych postumentach z chromowanej stali.

Ministerstwo Edukacji i Nauki

W Ministerstwie Edukacji i Nauki wykonano kontrastowe, żółte oznakowanie schodów, a także metalowe, brajlowskie tabliczki informacyjne na ich poręcze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszym kompendium: Przestrzeń i jej obrazy Dźwięk, tyflografika i magnigrafika. Kompendium

 UE (2)

 

Ceny za tyflografikę i drukarnię każdorazowo ustalane są indywidualnie.

Szczegółową ofertę wraz z przykładowymi cenami znajdą Państwo w naszym sklepie internetowym Tyflografika, mapy dla niewidomych, Publikacje brajlowskie, tyflografika.