Przedstawiamy wybrane projekty tyflograficzne zrealizowane przez naszą firmę

Urząd Gminy Jabłonna

plany informacyjne zostały wykonane z tworzywa PMMA. Mają postać tablic umieszczonych na jednonożnych, ergonomicznie pochylonych stojakach ze stali malowanej proszkowo na kolor czarny. Plany utrzymane są w grafitowo-biało-czarnej kolorystyce i ożywione drobnymi elementami w kolorach czerwonym i zielonym...

Urząd Gminy Nielisz

Dla Urzędu Gminy Nielisz wykonano 35 biało-czarnych tabliczek informacyjnych z tworzywa PMMA, z napisami w czarnym druku i w brajlu, część z nich zawiera ponadto piktogramy...

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

W ramach realizacji dla Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej wykonano trzy dotykowe plany informacyjne z tworzywa PMMA ze znacznikami YourWay Beacon i NFC, trzy tabliczki informacyjne z tego samego tworzywa, z napisami w czarnym druku i w brajlu, z piktogramami...

Urząd Miejski w Bielsku-Białej

Dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej wykonano tablicę informacyjną z tworzywa PMMA...

XV Liceum Ogólnokształcące im. Narcyzy Żmichowskiej w Warszawie

W XV Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami dwujęzycznymi im. Narcyzy Żmichowskiej w Warszawie wykonany został dotykowy plan informacyjny ze znacznikami YourWay Beacon i NFC. Przed planem znajduje się pole uwagi. Na drzwiach wejściowych do placówki zamontowany jest nadajnik CallHear...

Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Rozwijanka” w Wieliczce

Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Rozwijanka” w Wieliczce W ramach realizacji tyflograficznej w Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym „Rozwijanka”...

Galeria Kolejnictwa w Baszni Dolnej

Dla Galerii Kolejnictwa w Baszni Dolnej wykonany został dotykowy plan informacyjny...

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

Dla Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej został wykonany udźwiękowiony terminal informacyjny ze znacznikiem NFC, kompatybilny z aplikacją YourWay...

Kamienica Sztuki w Wejherowie

Dotykowe plany informacyjne utrzymane są w stonowanej kolorystyce – szarość, czerń i biel. Opatrzone są legendami w czarnym druku i w brajlu. Zostały w całości wykonane z tworzywa PMMA i usytuowane w pionie, na ścianach, na dystansach...

Zespół Szkół nr 23 w Warszawie

Realizacja w Zespole Szkół nr 23 w Warszawie objęła instalację dotykowego planu informacyjnego placówki ze znacznikami YourWay Beacon i NFC, a także pole uwagi przed planem.

Zespół Parkowo-Pałacowy w Koszęcinie – etap II

W drugim etapie realizacji tyflograficznej w Zespole Parkowo-Pałacowym w Koszęcinie, stanowiącym siedzibę Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk, wykonany został dotykowy plan informacyjny z tworzywa PMMA ze znacznikami YourWay Beacon i NFC...

Muzeum Etnograficzne w Toruniu

Oba dotykowe plany informacyjne mają postać tablic z tworzywa PMMA, oba są umieszczone na ścianach, na dystansach, oba opatrzone są legendami w czarnym druku i w brajlu...

Gminny Żłobek w Długołęce

Realizacja w Gminnym Żłobku w Długołęce obejmuje instalację dotykowego planu informacyjnego z tworzywa PMMA ze znacznikami YourWay Beacon i NFC, szesnaście tabliczek informacyjnych z PMMA, z napisami w brajlu i w czarnym druku, a także z piktogramami i trzy znaczniki YourWay Plus...

Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowej Rudzie, w ramach realizacji tyflograficznej, wykonanych zostało 8 tabliczek informacyjnych z tworzywa PMMA w kolorze żółtym, z napisami w czarnym druku i w brajlu, a także z graficznym logo placówki...

Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem

Dotykowy plan informacyjny obiektu w postaci dużej tablicy został umieszczony na ścianie, na dystansach. Utrzymany jest w biało-czarno-czerwonej kolorystyce i opisany legendą w czarnym druku i w brajlu, a także oznakowany znacznikami YourWay Beacon i NFC...

Narwiański Park Narodowy

Plan Młynarzówki umieszczony jest na ergonomicznie pochylonym stojaku ze stali malowanej proszkowo na kolor jasnoszary, zaś plan ekspozycji przyrodniczej znajduje się na ścianie, na dystansach...

Urząd Miasta i Gminy w Pruszczu

W skład realizacji wykonanej w Urzędzie Miasta i Gminy w Pruszczu wchodzą trzy dotykowe plany informacyjne ze znacznikami YourWay Beacon i NFC, 11 tabliczek informacyjnych w czarnym druku i w brajlu ze znacznikami NFC, pola uwagi przed schodami i recepcją oraz nakładki, kątowniki, na krawędzie schodów...

Muzeum Emigracji w Gdyni

Dla Muzeum Emigracji w Gdyni została wykonana termoformowana kopia francuskiej mapy Kamieńca Podolskiego z roku 1705...

Starostwo Powiatowe w Augustowie

W trakcie realizacji w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie wykonano cztery dotykowe plany informacyjne z tworzywa PMMA ze znacznikami YourWay Beacon i NFC...

Urząd Gminy w Klembowie

Realizacja w siedzibie Urzędu Gminy w Klembowie obejmuje instalację trzech dotykowych planów informacyjnych z tworzywa PMMA ze znacznikami YourWay Beacon i NFC, a także 34 tabliczki informacyjne w brajlu...

TBS w Rudzie Śląskiej

To już kolejna realizacja przygotowana dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Rudzie Śląskiej...

ZRL w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach

W Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej w Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca w Katowicach wykonany został dotykowy plan informacyjny ze znacznikami YourWay Beacon i NFC...

Gmina Leśniowice

Realizacja w gminie Leśniowice obejmowała trzy lokalizacje: Urząd Gminy Leśniowice, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Dzienny Dom Senior Plus Słowikowo w Teresinie, dla których wykonano w sumie cztery dotykowe plany informacyjne z tworzywa PMMA...

SPZOZ w Złotoryi

W SPZOZ w Złotoryi wykonano dwa dotykowe plany informacyjne ze znacznikami YourWay Beacon i NFC, 20 tabliczek informacyjnych w czarnym druku i w brajlu, a także linie naprowadzające i pola uwagi...

Zespół Parkowo-Pałacowy w Koszęcinie – etap I

Pierwszy etap realizacji tyflograficznej w Zespole Parkowo-Pałacowym w Koszęcinie, stanowiącym siedzibę Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk, obejmuje: udźwiękowiony terminal informacyjny ze znacznikiem NFC, kompatybilny z aplikacją YourWay, sześć znaczników YourWay Beacon...

Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu

W trakcie realizacji tyflograficznej w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu, popularnie zwanym Ossolineum, wykonano: udźwiękowiony terminal informacyjny ze znacznikiem NFC, kompatybilny z aplikacją YourWay, dwa dotykowe plany informacyjne, pięć znaczników YourWay...

Kościół parafialny w Namysłowie

W kościele pw. św. Franciszka z Asyżu i św. Piotra z Alkantary w Namysłowie wykonany został dotykowy plan informacyjny ze znacznikami YourWay Beacon i NFC.

Urząd Miasta Działdowo

Dla Urzędu Miasta Działdowo wykonany został dotykowy plan informacyjny ze znacznikami YourWay Beacon i NFC. Ponadto w budynku zainstalowano trzy dodatkowe znaczniki YourWay Beacon...

RCK w Bydgoszczy – terenowe oddziały w Grudziądzu i Brodnicy

W ramach tej realizacji wykonane zostały dwa dotykowe plany informacyjne w siedzibach dwóch oddziałów terenowych bydgoskiego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, w Grudziądzu i w Brodnicy...

Szkoła podstawowa nr 77 im. Wandy Chotomskiej w Warszawie

W budynku Szkoły podstawowej nr 77 im. Wandy Chotomskiej w Warszawie został wykonany dotykowy plan informacyjny z polem uwagi. Plan ma postać dużej, granatowo-biało-czarnej tablicy z tworzywa PMMA...

Sąd Rejonowy w Zgierzu

Sąd Rejonowy w Zgierzu został wyposażony w trzy dotykowe plany informacyjne ze znacznikami YourWay Beacon i NFC, w 36 tabliczek informacyjnych w czarnym druku i w brajlu, w brajlowskie tabliczki informacyjne na poręcze schodów, w linie naprowadzające i pola uwagi, a także w kątowniki na schody...

Szkoły podstawowe w Chmielnie i Michucinie

Dla Szkoły podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Chmielnie i dla Szkoły podstawowej im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” w Michucinie wykonanych zostało pięć dotykowych planów informacyjnych i sto tabliczek w czarnym druku i w brajlu z piktogramami.

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

Realizacja w siedzibie Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku obejmowała wykonanie dwóch dotykowych planów informacyjnych, metalowych tabliczek informacyjnych w brajlu i kątowników na schody...

Centrum Medyczne „Zabobrze” w Jeleniej Górze

Kompleksowa realizacja w dwóch placówkach Centrum Medycznego „Zabobrze” w Jeleniej Górze przy Ogińskiego i Kiepury obejmowała wykonanie czterech dotykowych planów informacyjnych ze znacznikami YourWay Beacon i NFC...

Muzeum Wojska w Białymstoku

Na realizację tyflograficzną w budynku Muzeum Wojska w Białymstoku składają się dwa dotykowe plany informacyjne obiektu ze znacznikami YourWay Beacon i NFC, brajlowskie i czarnodrukowe tabliczki informacyjne, pola uwagi i kontrastowe kątowniki na schody...

Zespół Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie

W ramach realizacji w Zespole Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie wykonane zostały dwa dotykowe plany informacyjne ze znacznikami YorWay Beacon i z kodem NFC...

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Pszczynie został wykonany dotykowy plan informacyjny ze znacznikami YourWay Beacon i NFC, a także tabliczka informacyjne w czarnym druku i w brajlu. Oba elementy wykonane są z wytrzymałego tworzywa PMMA...

Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy

Plan ma postać dużej tablicy z tworzywa PMMA, umieszczonej na pochylonym ergonomicznie stojaku, malowanym proszkowo na kolor jasnoszary. Plan utrzymany jest w stonowanej, spokojnej kolorystyce, gdzie przeważają biel, szarość i czerń. Plan opatrzony jest legendą w czarnym druku i w brajlu...

Park Zdrojowy w Polańczyku

Duży, dotykowy plan informacyjny dokładnie opisuje topografię parku. Ma postać tablicy z tworzywa PMMA, umieszczonej na ergonomicznie pochylonym stojaku ze stali malowanej proszkowo na kolor kobaltowy. Plan utrzymany jest w żywej kolorystyce, korespondującej z naturalnym otoczeniem...

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach wykonano tabliczki informacyjne z tworzywa PMMA z napisami w czarnym druku i w brajlu...

SPZOZ Oleśnica etap 2

To był kolejny etap realizacji tyflograficznej w SPZOZ Oleśnica, tym razem w przychodni przy ulicy Ludwikowskiej 10. Realizacja objęła 5 dotykowych planów informacyjnych ze znacznikami YourWay Beacon i NFC, 4 znaczniki YorWay Plus przed wejściami do obiektu...

Dyrekcja Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem

Wszystkie plany są wykonane z wytrzymałego tworzywa PMMA. Utrzymane są w biało czarnej kolorystyce na zielono-oliwkowym tle. Zostały opatrzone legendami w czarnym druku i w brajlu, a także wspomnianymi już znacznikami YourWay. Warto dodać, że znajdujące się na planach znaczniki NFC..

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Siedlcach wykonano 5 dotykowych planów informacyjnych ze znacznikami YourWay Beacon i NFC, 32 metalowe tabliczki informacyjne w brajlu, 2 tabliczki informacyjne w czarnym druku i w brajlu, a także pola uwagi przed planami informacyjnymi...

NZOZ „Mariacka” w Nysie

W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Mariacka” w Nysie wykonano dotykowy plan informacyjny ze znacznikami YourWay Beacon i NFC...

Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy etap III

Dotykowe plany informacyjne mają postać niebiesko-żółto-białych tablic, wyposażonych w legendy opatrzone czarnodrukowymi i brajlowskimi napisami. Wykonane są w całości z tworzywa PMMA i usytuowane w pionie, na ścianach, na dystansach. Prezentują topografię parteru...

Olenderski Park Etnograficzny w Nieszawce Wielkiej

Dotykowy plan informacyjny jest wielobarwną tablicą, utrzymaną w błękitno-niebiesko-zielonej kolorystyce, prezentującą topografię parku. Znajduje się na ścianie drewnianego budynku, w pionie, na dystansach. Został opatrzony legendą w czarnym druku i w brajlu...

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowych Gołuszowicach

W ramach realizacji w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowych Gołuszowicach wykonano dwa dotykowe plany informacyjne parteru i piętra budynku ze znacznikami YourWay Beacon i NFC...

Urząd Miasta Żagań

Jedna z ostatnich realizacji tyflograficznych Altixu miała miejsce w Urzędzie Miasta Żagań. Obejmowała wykonanie trzech dotykowych planów informacyjnych ze znacznikami YourWay Beacon i NFC...

GOPS w Białych Błotach etap 2

Realizacja obejmowała instalację pięciu dotykowych planów informacyjnych z tworzywa PMMA ze znacznikami YourWay Beacon i NFC, 11 tabliczek informacyjnych z PMMA z napisami w czarnym druku i w brajlu, a także z kodami YW i NFC, taśmy kontrastowe do oznaczania powierzchni szklanych...

Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni

W Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni zrealizowano dotykowy plan informacyjny ze znacznikami YourWay Beacon i NFC, a także tabliczki informacyjne w czarnym druku i w brajlu...

Sąd Okręgowy Warszawa Praga

Na realizację tyflograficzną w Sądzie Okręgowym Warszawa Praga składają się trzy dotykowe plany informacyjne obiektu ze znacznikami YourWay Beacon i NFC, aluminiowe, brajlowskie i czarnodrukowe tabliczki informacyjne ze znacznikami NFC i pola uwagi przed planami informacyjnymi...

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Na realizację w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty w dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy składają się: dotykowy plan informacyjny ze znacznikami YourWay Beacon i NFC, kontrastowe taśmy na schody, brajlowskie i czarnodrukowe tabliczki informacyjne z tworzywa PMMA...

Zakliczyńskie Centrum Kultury

W Zakliczyńskim Centrum Kultury wykonano tablicę informacyjną ze znacznikami YourWay Beacon i NFC, z rycinami i z opisem w czarnym druku i w brajlu, zawierającym rys historyczny budynku, nieco mniejszą tablicę w czarnym druku i w brajlu zawierającą dane adresowe i godziny otwarcia...

Bieszczadzki Park Narodowy

Opis pod zdjęciem realizacji: Realizacja w Bieszczadzkim Parku Narodowym obejmuje 4 dotykowe plany informacyjne ze znacznikami YourWay Beacon i NFC. Są to plany przyziemia, parteru, pierwszego piętra i drugiego piętra Ośrodka Edukacji Ekologicznej wraz z Muzeum Przyrodniczym...

Salve Medica w Łodzi

W budynku przychodni Salve Medica w Łodzi wykonano linie naprowadzające i pola uwagi utrzymane w ciemnej kolorystyce, korespondującej z wystrojem wnętrza placówki.

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

W skład realizacji w budynku Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach wchodzą: dotykowy plan informacyjny ze znacznikami YourWay Beacon i NFC, 21 znaczników YourWay Plus, brajlowskie i czarnodrukowe tabliczki informacyjne na poręcze schodów, kontrastowe oznaczenia krawędzi schodów...

Ośrodek Wsparcia i Testów w Olsztynie

Realizacja w budynku Ośrodka Wsparcia i Testów w Olsztynie obejmuje dotykowy plan informacyjny ze znacznikami YourWay Beacon i NFC, tabliczki informacyjne w czarnym druku i w brajlu ze znacznikami NFC, kontrastowe oznaczenia krawędzi schodów, pola uwagi wewnątrz i na zewnątrz budynku...

Ośrodek Wsparcia i Testów w Bydgoszczy

Realizacja w budynku Ośrodka Wsparcia i Testów w Bydgoszczy obejmuje 16 informacyjnych tabliczek w czarnym druku i w brajlu, z piktogramami, wewnątrz i na zewnątrz obiektu, metalową nakładkę brajlowską na poręcz schodów, 130 metrów bieżących żółtych, kontrastowych linii naprowadzających...

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach

Dla Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach został wykonany dotykowy plan informacyjny ze znacznikami YourWay Beacon i NFC. Ma on postać tablicy z PMMA...

Urząd Miasta i Gminy Serock

W Urzędzie Miasta i Gminy Serock zainstalowany został dotykowy plan informacyjny ze znacznikami YourWay Beacon i NFC. Ma on postać tablicy z PMMA...

Muzeum Zamkowe w Malborku

Realizacja została wykonana dla Muzeum Zamkowego w Malborku. W jej skład wchodzą trzy dotykowe, wypukłe grafiki, wykonane w technologii termoformowania, polegającej na termicznym uwypuklaniu tworzywa PET. Tworzywo sztuczne jest rozgrzewane, a następnie zmiękczane...

Teatr Wybrzeże w Sopocie

Dla Sceny Kameralnej im. Joanny Bogackiej Teatru Wybrzeże w Sopocie, został wykonany dotykowy plan informacyjny ze znacznikami YourWay Beacon i NFC...

Planetarium Śląskiego Parku Nauki w Chorzowie

Realizacja w Planetarium Śląskiego Parku Nauki w Chorzowie trzy dotykowe plany informacyjne ze znacznikami NFC i 27 przezroczystych tablic informacyjnych z brajlem. Dotykowe plany informacyjne obiektu mają postać tablic z wytrzymałego tworzywa PMMA. Są utrzymane w biało-czarno-szarej kolorystyce...

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

W trakcie realizacji tyflograficznej w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie wykonany został terminal multimedialny ze znacznikiem NFC, kompatybilny z aplikacją YourWay...

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

Realizacja w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie obejmuje udźwiękowiony, dotykowy plan informacyjny ze znacznikiem NFC, brajlowskie, metalowe tabliczki informacyjne na drzwi, a także linie naprowadzające i pola uwagi...

Adgar Plaza w Warszawie

Realizacja tyflograficzna została wykonana częściowo na parterze budynku A kompleksu Adgar Plaza w Warszawie, częściowo zaś na jego czwartym piętrze. W skład realizacji wchodzi dotykowy plan informacyjny parteru budynku ze znacznikami YourWay Plus i NFC...

Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie, Wrocławiu i Bytomiu

Realizacja tyflograficzna została wykonana w czterech placówkach Akademii Sztuk Teatralnych. Są to dwie placówki w Krakowie i po jednej we Wrocławiu, i w Bytomiu. W skład realizacji wchodzą dotykowe plany informacyjne ze znacznikami YourWay Beacon i NFC...

Ośrodek Wsparcia i Testów w Ropczycach

Realizacja w budynku Ośrodka Wsparcia i Testów przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ropczycach obejmuje dotykowy plan informacyjny obiektu ze znacznikami YourWay Beacon i NFC...

Medarmed – Nowosolna Centrum Medyczne s. c. w Łodzi

W skład realizacji wykonanej w Medarmed – Nowosolna Centrum Medyczne s. c. w Łodzi wchodzą: dotykowy plan informacyjny ze znacznikami YourWay Beacon i NFC...

Dom Pomocy Społecznej „Na Bachusa” w Warszawie

Realizacja tyflograficzna w Domu Pomocy Społecznej „Na Bachusa” w Warszawie obejmuje wykonanie dotykowego planu informacyjnego ze znacznikami YourWay Beacon i NFC...

SPZOZ w Brzesku

Na realizację tyflograficzną w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brzesku składają się: dotykowy plan informacyjny ze znacznikami YourWay Beacon i NFC...

Urząd Miasta Nasielsk

W budynku Urzędu Miasta Nasielsk została w wykonana realizacja tyflograficzna obejmująca trzy dotykowe plany informacyjne wyposażone w znaczniki YourWay Beacon i NFC...

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Kompleksowa i wieloetapowa realizacja w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej obejmuje wykonanie 15 dotykowych planów informacyjnych ze znacznikami YourWay Beacon i NFC, 323 tabliczek informacyjnych w czarnym druku i w brajlu...

Muzeum Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim

W skład realizacji w Muzeum Archeologicznym w Ostrowcu Świętokrzyskim wchodzą: udźwiękowiony, dotykowy plan informacyjny parteru ze znacznikami YourWay Beacon i NFC, dwa dotykowe plany informacyjne także z tymi znacznikami, tabliczki informacyjne w czarnym druku i brajlu...

Starostwo Powiatowe w Tczewie

W ramach realizacji w Starostwie Powiatowym w Tczewie wykonano dotykowe tabliczki informacyjne na drzwi, pola uwagi i linie naprowadzające, fakturowe oznakowanie krawędzi schodów, oznakowanie taśmą szklanych drzwi wejściowych i drzwi do wind...

Zespół Pałacowo - Parkowy w Hadlach Szklarskich

Realizacja w Zespole Pałacowo – Parkowym w Hadlach Szklarskich obejmuje 3 dotykowe plany informacyjne z tworzywa PMMA ze znacznikami YourWay Beacon i NFC, tabliczki informacyjne z tego samego tworzywa z napisami w brajlu i z piktogramami...

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki

Realizacja w Urzędzie Miejskim Mińsk Mazowiecki obejmuje wykonanie dotykowego planu informacyjnego ze znacznikiem YourWay Beacon i NFC...

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej

W skład realizacji w Powiatowym Zakładzie Aktywizacji Zawodowej w Łęcznej wchodzą: dotykowy plan informacyjny z tworzywa PMMA ze znacznikami YourWay Beacon i NFC...

Prokuratura Rejonowa w Iławie

W ramach realizacji wykonano trzy dotykowe plany informacyjne z tworzywa PMMA ze znacznikami YourWay Beacon i NFC, brajlowskie i czarnodrukowe tabliczki informacyjne z tego samego tworzywa, brajlowskie nakładki na poręcze schodów...

PZAZ w Janowie Lubelskim

W skład realizacji w Powiatowym Zakładzie Aktywizacji Zawodowej w Janowie Lubelskim wchodzi dotykowy plan informacyjny z tworzywa PMMA ze znacznikami YourWay Beacon i NFC...

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu – etap II

W drugim etapie realizacji w dwóch obiektach Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu wykonano montaż 16 znaczników YourWay Plus i 81 znaczników YourWay Beacon. Równocześnie dokonano konfiguracji wszystkich znaczników...

NZOZ Malvita w Grodzisku Mazowieckim

Malvita w Grodzisku Mazowieckim wykonano dotykowy plan informacyjny ze znacznikiem YorWay Beacon i z kodem NFC, informacyjne, aluminiowe tabliczki na drzwi, informacyjne, metalowe nakładki brajlowskie na poręcze...

GOPS w Białych Błotach

Realizacja obejmuje instalację pięciu dotykowych planów informacyjnych z tworzywa PMMA ze znacznikami YourWay Beacon i NFC, znacznik YourWay Plus, tabliczki informacyjne z PMMA z napisami w brajlu i kodami NFC...

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie

W skład realizacji w budynku Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie wchodzi dwanaście dotykowych planów informacyjnych ze znacznikami YourWay Beacon i NFC, 144 brajlowskie i czarnodrukowe tabliczki informacyjne z tworzywa PMMA...

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku

W ramach realizacji wykonano dotykowy plan informacyjny ze znacznikiem YorWay Beacon i z kodem NFC oraz linie i pola uwagi w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku. Plan ma postać tablicy z tworzywa PMMA..

ZUS w Lublinie

Realizacja w budynku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie obejmuje wykonanie linii naprowadzających i pól uwagi. Znajdują się one w newralgicznych punktach obiektu. Utrzymane są w żółtym, kontrastowym kolorze...

Przedszkole nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie

W skład realizacji w Przedszkolu nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie wchodzą: dotykowy plan informacyjny obiektu ze znacznikami YourWay Beacon i NFC, i metalowe, brajlowskie tabliczki informacyjne...

Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej

W skład realizacji wykonanej w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej wchodzą dwa udźwiękowione terminale multimedialne i osiem dotykowych planów informacyjnych ze znacznikami YourWay Plus i NFC...

Urząd Gminy Czerwonka

W Urzędzie Gminy Czerwonka wykonany dotykowy plan informacyjny ze znacznikami YourWay Beacon i NFC, brajlowskie, metalowe tabliczki informacyjne, pola uwagi i kontrastowe oznakowanie schodów...

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Suwałkach

Realizacja w budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Suwałkach obejmuje dotykowy plan informacyjny ze znacznikiem YourWay Beacon i NFC...

Biblioteka Główna Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

W Bibliotece Głównej Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni wykonany został dotykowy plan informacyjny z tworzywa PMMA wyposażony w znaczniki YourWay Beacon i NFC...

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie

W ramach realizacji wykonano dwa dotykowe plany informacyjne budynku XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica i przyszkolnego budynku internatu...

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

W budynku Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie wykonany został dotykowy plan informacyjny ze znacznikami YourWay Beacon i NFC...

Centrum Kultury w Dobrej

W budynku Centrum Kultury w Dobrej wykonane zostały dwa dotykowe plany informacyjne ze znacznikami YourWay Beacon i NFC...

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie etap 2

Ten etap realizacji w budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie obejmuje dotykowy, informacyjny plan strefy toalet, aluminiowe tabliczki informacyjne w brajlu...

Prokuratura Okręgowa w Elblągu

W skład realizacji w budynku Prokuratury Okręgowej w Elblągu wchodzą: pięć dotykowych planów informacyjnych ze znacznikami YourWay Beacon i NFC, usytuowanych na wszystkich kondygnacjach obiektu, brajlowskie tabliczki informacyjne na poręcze, linie naprowadzające i pola uwagi...

Urząd Miasta Zambrów

Realizacja obejmuje dotykowy plan informacyjny z PMMA wyposażony w znaczniki YourWay Plus i NFC, aluminiowe tabliczki informacyjne w brajlu i czarnym druku na drzwi i poręcze schodów, tabliczki informacyjne z PMMA przy domofonach, a także pole uwagi...

MOPS we Wrocławiu

W ramach realizacji wykonano udźwiękowiony, dotykowy plan informacyjny parteru budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu ze znacznikami YourWay Beacon i NFC...

Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy - Przewodnik

Realizacja obejmuje brajlowski i czarnodrukowy przewodnik z termoformowanymi, wypukłymi grafikami obiektów i makieta obozu koncentracyjnego Gross-Rosen...

SPZOZ Oleśnica

Realizacja tyflograficzna w SPZOZ Oleśnica została wykonana w czterech placówkach zespołu – w dwóch przychodniach w Oleśnicy, a także w przychodniach w Ligocie Polskiej i w Boguszycach. W skład realizacji wchodzą dotykowe plany informacyjne ze znacznikami YourWay...

Obiekty na toruńskim Starym Mieście

Niniejsza realizacja tyflograficzna stanowi jeden z elementów szerzej zakrojonego projektu udostępniania toruńskiego Starego Miasta osobom z niepełnosprawnościami wzroku. W skład tego etapu realizacji wchodzą dwa udźwiękowione terminale dotykowe...

Muzeum Podkarpackie w Krośnie

W skład realizacji w Muzeum Podkarpackim w Krośnie wchodzą dwa dotykowe plany informacyjne ze znacznikami YourWay Beacon i NFC, udźwiękowiony terminal multimedialny z tłumaczem języka migowego, dwie tablice informacyjne w brajlu...

Przedszkole w Lubatowej

W skład realizacji w przedszkolu w Lubatowej wchodzi dotykowy plan informacyjny obiektu, 3 dotykowe plany informacyjne kondygnacji ze znacznikami YourWay Beacon i NFC, 8 dotykowych planów informacyjnych sal dydaktycznych i toalet także ze znacznikami YourWay ...

Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy etap II

W skład realizacji na Wydziale Farmacji Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy wchodzą dotykowe plany informacyjne ze znacznikami YourWay Plus i NFC, a także z systemem przywoławczym SOS, usytuowane na każdej kondygnacji obiektu...

Dworzec PKP Kraków Swoszowice

Realizację tę stanowi dotykowy plan informacyjny dworca PKP Kraków Swoszowice. Ma on postać tablicy utrzymanej w granatowo-biało-żółtej kolorystyce. Plan opatrzony jest legendą w czarnym druku i w brajlu

KRUS w Warszawie i Radomiu

W ramach realizacji wykonano dotykowe plany informacyjne z tworzywa PMMA wyposażone w znaczniki YourWay Plus i NFC, metalowe tabliczki informacyjne w brajlu na drzwi, brajlowskie, metalowe tabliczki informacyjne na poręcze schodów...

Urząd Gminy Psary

W skład realizacji wchodzą 23 tablice informacyjne z PMMA wykonane dla Urzędu Gminy w Psarach. Zostaną one umieszczone w parku.

Prokuratura Regionalna w Białymstoku

W ramach realizacji w budynku Prokuratury Regionalnej w Białymstoku wykonano tabliczki informacyjne z PMMA na drzwi i ściany w czarnym druku i w brajlu, metalowe tabliczki informacyjne w czarnym druku i w brajlu na poręcze schodów...

Dom Pomocy Społecznej w Karniowicach

Realizacja obejmuje dotykowy plan informacyjny z PMMA w Domu Pomocy Społecznej w Karniowicach, wyposażony w znaczniki YourWay Beacon i NFC.

Sąd Rejonowy Kraków Nowa Huta

Dla Sądu Rejonowego Kraków Nowa Huta V Wydziału Zamiejscowego Ksiąg Wieczystych zostały wykonane dwie identyczne tablice informacyjne z PMMA z napisami w czarnym druku i w brajlu...

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ruścu

Dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ruścu wykonano tablicę informacyjną w czarnym druku i w brajlu. Zielona tablica z tworzywa PMMA...

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

Realizacja obejmuje zainstalowanie 43 znaczników YourWay Beacon, 10 znaczników YourWay Plus i 100 tabliczek z kodami QR i NFC w kompleksie budynków Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie

Realizacja obejmuje dotykowy plan informacyjny z PMMA wyposażony w znaczniki YourWay Beacon i NFC, a także tabliczki informacyjne w brajlu, także z PMMA...

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

W ramach realizacji wykonano dwa dotykowe plany informacyjne ze znacznikami YourWay Beacon i NFC, tabliczki informacyjne na drzwi i metalowe nakładki informacyjne na poręcze schodów z napisami w czarnym druku i w brajlu...

Urząd Miejski w Rzgowie

Realizacja w budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie obejmuje dotykowe plany informacyjne piętra i parteru ze znacznikami YourWay Plus i NFC, metalowe, brajlowskie tabliczki informacyjne na drzwi, metalowe, brajlowskie tabliczki informacyjne...

Urząd Gminy Hrubieszów

W ramach tej realizacji wykonano 4 dotykowe plany informacyjne wyposażone w znaczniki YorWay Beacon i w znaczniki NFC, a także metalowe tabliczki informacyjne i metalowe nakładki informacyjne na poręcze schodów.

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu

W ramach tej realizacji wykonano dotykowy plan informacyjny ze znacznikami YourWay Beacon i NFC w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu...

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

W ramach tej realizacji wykonano 21 dotykowych planów informacyjnych różnych obiektów wchodzących w skład Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

W budynku Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie wykonano linie naprowadzające i pola uwagi z materiałów komponujących się z wystrojem wnętrz i w takiejż kolorystyce.

Dom Kultury w Rzeszowie

W skład realizacji w budynku Domu Kultury w Rzeszowie wchodzi dotykowy plan informacyjny ze znacznikiem YourWay Beacon oraz linie naprowadzające i pola uwagi.

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Realizacja w budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie obejmuje dotykowy plan informacyjny ze znacznikiem YourWay Beacon, dwa znaczniki YourWay Beacon...

Park Przyrody Vacaresti w Rumunii

Realizacja obejmuje dotykowy plan informacyjny wykonany z odpornego i trwałego tworzywa PMMA dla Parku Przyrody Vacaresti w Rumunii...

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu

W skład realizacji wykonanej w budynku Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu wchodzi dotykowy plan informacyjny parteru ze znacznikiem YourWay Beacon i NFC, znacznik YourWay Plus, trzy znaczniki YourWay Beacon ...

Jezioro Tarnobrzeskie

W skład realizacji wykonanej nad Jeziorem Tarnobrzeskim wchodzi 15 dotykowych planów informacyjnych ze znacznikami YourWay Beacon i ze znacznikami NFC.

Zespół Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie

Realizacja obejmuje dwa dotykowe plany informacyjne parteru i piętra budynku Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie.

Centrum Krwiodawstwa w Bydgoszczy

Realizacja w budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Bydgoszczy obejmuje dotykowy plan informacyjny, sześć znaczników YourWay Beacon, znacznik YourWay Plus, antypoślizgowe taśmy na schody i pola uwagi.

Muzeum Wojska w Białymstoku

Dla Muzeum Wojska w Białymstoku zostały wykonane wypukłe grafiki termoformowane z dziedziny militariów i dotykowe ryciny w technologii Tiger o tej samej tematyce. Technologia termoformowania polega na termicznym uwypuklaniu tworzywa PET.

Poradnia Aloes w Łodzi

W ramach realizacji wykonano dotykowy plan informacyjny budynku Poradni Aloes w Łodzi, wyposażony w znacznik YorWay Beacon i w znacznik z kodem NFC

Urząd Miasta Malbork

Realizacja w siedzibie Urzędu Miasta Malbork to jedna z bardziej kompleksowych realizacji tyflograficznych. Obejmuje ona cztery plany informacyjne PMMA ze znacznikami YourWay Beacon i z kodami NFC, znaczniki YourWay Box...

Sąd Rejonowy w Słubicach

W ramach realizacji wykonano m.in. dwa dotykowe plany informacyjne parteru i pierwszego piętra budynku Sądu Rejonowego w Słubicach. Każdy z planów został wyposażony w znacznik YorWay Beacon i w kod NFC.

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

W ramach realizacji wykonano dotykowy plan informacyjny w budynku Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim. Plan został wyposażony w znacznik YorWay Beacon i w kod NFC.

Urząd Miejski w Śremie

Realizacja w budynku Urzędu Miejskiego w Śremie i na zewnątrz obiektu obejmuje tabliczki informacyjne na drzwi z napisami w brajlu i z piktogramami.

Zalew Podzamcze w Bychawie

Realizacja obejmuje wykonanie dotykowego planu informacyjnego i tablicy informacyjnej nad Zalewem Podzamcze w Bychawie. Dotykowy plan informacyjny jest wyposażony w znacznik YorWay Beacon i w kod NFC.

Budynek użyteczności publicznej w Gębicach

W ramach realizacji wykonano dotykowy plan informacyjny budynku użyteczności publicznej w Gębicach, wyposażony w znacznik YorWay Beacon i w kod NFC. Plan ma postać tablicy z tworzywa PMMA, utrzymanej w stonowanej kolorystyce...

WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim

Realizacja w budynku Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim obejmuje dotykowe plany informacyjne, udźwiękowiony plan informacyjny, 15 znaczników YourWay Beacon i 3 znaczniki YourWay Plus...

Lokalna Organizacja Turystyczna Beskidy

W skład realizacji wykonanej dla Lokalnej Organizacji Turystycznej Beskidy wchodzą: dotykowy plan informacyjny ze znacznikiem YourWay Plus, z kodem QR i NFC, 13 znaczników YourWay Beacon, 12 informacyjnych tabliczek brajlowskich na leśnej ścieżce przyrodniczej.

Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku

Realizacja obejmuje 18 tabliczek informacyjnych wykonanych z PMMA dla Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku.

ORiS PZN w Bydgoszczy

Realizacja obejmuje 20 tabliczek informacyjnych z PMMA z piktogramami w czarnym druku, z napisami w brajlu, z kodami QR i znacznikami NFC. Tabliczki zostały wykonane na potrzeby budynku Ośrodka Rehabilitacji i Szkolenia Polskiego Związku Niewidomych w Bydgoszczy.

SPZOZ w Ogrodzieńcu

Realizacja w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej obejmuje dwa dotykowe plany informacyjne parteru i piętra obiektu z nadajnikami YourWay Beacon.

MPGM TBS w Rudzie Śląskiej

Realizacja obejmuje trzydzieści tablic informacyjnych PMMA z czarnodrukowymi i brajlowskimi napisami. Wykonane zostały dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Rudzie Śląskiej.

Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z/s w Wiśniczu

W skład realizacji wchodzą - dotykowy plan informacyjny siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Bochni z/s w Wiśniczu ze znacznikiem YourWay Beacon i dotykowy plan informacyjny toalety znajdującej się w budynku.

Wyższa Szkoła Bankowa – wydziały Poznań, Szczecin, Chorzów

Realizacja obejmuje instalację 80 znaczników YourWay Beacon i 40 znaczników YourWayPlus w siedzibach wydziałów Wyższej Szkoły Bankowej – w Poznaniu na Wydziale Finansów i Bankowości, w Chorzowie na Wydziale Zamiejscowym i w Szczecinie na Wydziale Ekonomicznym.

Urząd Gminy Mircze

Realizacja w budynku Urzędu Gminy Mircze obejmuje trzy dotykowe plany informacyjne z nadajnikami YourWay Beacon, 44 brajlowskie tabliczki informacyjne na drzwi, dwie tablice informacyjne na drzwi i pętlę indukcyjną.
Dworzec PKP w Tczewie

Dworzec PKP w Tczewie

Realizacja na dworcu PKP w Tczewie obejmuje pięć dotykowych planów informacyjnych, metalowe tabliczki na drzwi z napisami w brajlu i brajlowskie, metalowe tabliczki na poręcze.
Spichlerz w Boguchwale

Spichlerz w Boguchwale

Realizacja obejmuje trzy plany informacyjne PMMA z beaconami YourWay, tabliczki PMMA na drzwi z brajlowskimi napisami i z piktogramami, plany toalet PMMA w formacie A4, linie i pola uwagi oraz nakładki na schody.
Miejski Dom Kultury w Boguchwale

Miejski Dom Kultury w Boguchwale

Realizacja obejmuje trzy plany informacyjne PMMA z beaconami YourWay, tabliczki PMMA na drzwi z brajlowskimi napisami i z piktogramami, linie i pola uwagi oraz nakładki na schody.
Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku

Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku

Realizacja obejmuje dotykowy plan rozmieszczenia eksponatów pszczelarskich na plenerowej, stałej ekspozycji w Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku i siedem dotykowych obrazów termoformowanych o tematyce pszczelarskiej.
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Realizacja obejmuje dotykowy plan informacyjny w postaci grafitowo-białej tablicy z drobnymi elementami w kolorze czerwonym i zielonym, z czarnodrukowymi i brajlowskimi napisami w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.
Zamek Rabsztyn

Zamek Rabsztyn

Realizacja obejmuje trzy dotykowe, udźwiękowione plany informacyjne Zamku Rabsztyn wykonane z odpornego i trwałego tworzywa PMMA, wyposażone w beacony YourWay i w osiem przycisków.
Główne miasto w Gdańsku

Główne miasto w Gdańsku

Dotykowy, informacyjny, wypukły plan głównego miasta w Gdańsku ma postać biało-czarnej tablicy z PMMA z niebieskimi i czerwonymi elementami, z czarnodrukowymi napisami, z głośnikiem i z metalowymi przyciskami.
Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem

Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem

Realizacja została wykonana dla Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem. Jest to dotykowy, wypukły obraz Stanisława Ignacego Witkiewicza, „Witkacego”, wykonany w technologii termoformowania, która polega na termicznym uwypuklaniu tworzywa PET.
Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni

Realizacja obejmuje metalowe nakładki na poręcze z informacjami w brajlu, aluminiowe oznaczenia schodów, stalowe linie naprowadzające i pola uwagi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni.
Dworzec PKP w Pszczółkach

Dworzec PKP w Pszczółkach

Realizacja obejmuje trzy dotykowe plany informacyjne w postaci niebiesko-białych tablic z czarnodrukowymi i brajlowskimi napisami, tabliczki metalowe na drzwi i poręcze, tabliczki z PMMA z informacjami wizualnymi, a także linie i pola uwagi na dworcu PKP Pszczółki.
Ścieżka rowerowa wzdłuż rzeki Lega w Olecku

Ścieżka rowerowa wzdłuż rzeki Lega w Olecku

Realizacja obejmuje pięć dotykowych planów informacyjnych kilku odcinków ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Lega w Olecku. Mają one postać czarno-niebiesko-białych tablic z drobnymi, żółtymi i czerwonymi elementami, a także z czarnodrukowymi i brajlowskimi napisami.
Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy

Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy

Cztery dotykowe plany informacyjne w siedzibie Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy mają postać niebiesko-żółto-białych tablic z czarnodrukowymi i brajlowskimi napisami. Wykonane są w całości z tworzywa PMMA, zwanego szkłem organicznym.
Dworzec PKP w Suszu

Dworzec PKP w Suszu

Dotykowy, informacyjny, wypukły plan dworca PKP w Suszu ma postać biało-niebieskiej tablicy w żółtej ramie z napisami czarnodrukowymi i brajlowskimi.
Nadbałtyckie Centrum Kultury, kościół św. Jana w Gdańsku

Nadbałtyckie Centrum Kultury, kościół św. Jana w Gdańsku

Dotykowy plan Nadbałtyckiego Centrum Kultury (kościół św. Jana) w Gdańsku ma postać tablicy z wypukłymi elementami i legendą w czarnym druku, i brajlu, z beaconem YourWay. Tablica została wykonana z tworzywa PMMA.
Ogród Sensoryczny w Czechowicach-Dziedzicach

Ogród Sensoryczny w Czechowicach-Dziedzicach

Realizacja obejmuje wielobarwny, dotykowy plan Ogrodu Sensorycznego w Czechowicach-Dziedzicach w postaci tablicy z wypukłymi elementami o wymiarach 1000 na 600 milimetrów, ze znacznikiem YourWay Beacon, osiem wielobarwnych, dotykowych planów obiektów.
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Realizacja obejmuje 185 sztuk brajlowskich i czarnodrukowych tabliczek informacyjnych na drzwi, w siedzibie Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni,
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Dotykowy plan parteru Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim ma postać tablicy z wypukłymi elementami, wykonanej w całości z tworzywa PMMA,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koszarawie

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koszarawie

Realizacja obejmuje 10 sztuk brajlowskich i czarnodrukowych tabliczek informacyjnych wykonanych z tworzywa PMMA i zamontowanych w przedszkolu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Koszarawie.
Dom Kultury Marghita w Rumunii

Dom Kultury Marghita w Rumunii

Dotykowy plan informacyjny Domu Kultury Marghita (Casa de Cultura Marghita) w Rumunii ma postać wielobarwnej tablicy, wykonanej w całości z tworzywa PMMA, zwanego szkłem organicznym, odpornego na warunki atmosferyczne, zadrapania i uszkodzenia.
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie

Dotykowy, informacyjny plan Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w postaci wielobarwnej tablicy z przewagą czerni i koloru żółtego, wykony jest w całości z tworzywa PMMA, zwanego szkłem organicznym, odpornego na warunki atmosferyczne, zadrapania i uszkodzenia.
Basen „Wodne Tarasy” w Siemiatyczach

Basen „Wodne Tarasy” w Siemiatyczach

Dwa dotykowe plany informacyjne basenu „Wodne Tarasy” w Siemiatyczach mają postać tablic utrzymanych w stonowanych barwach z przewagą czerni i bieli, wykonanych w całości z tworzywa PMMA, zwanego szkłem organicznym, odpornego na warunki atmosferyczne, zadrapania i uszkodzenia.
Stacja Badawcza Instytutu Nenckiego PAN w Mikołajkach

Stacja Badawcza Instytutu Nenckiego PAN w Mikołajkach

Dotykowy plan informacyjny Stacji Badawczej Instytutu Nenckiego PAN w Mikołajkach ma postać wielobarwnej tablicy w żywych kolorach, komponujących się z otaczającą przyrodą, wykonanej w całości z tworzywa PMMA, zwanego szkłem organicznym.
Ministerstwo Sportu w Warszawie

Ministerstwo Sportu w Warszawie

Trzy dotykowe plany informacyjne w Ministerstwie Sportu w Warszawie mają postać tablic w stonowanej kolorystyce, wykonanych w całości z tworzywa PMMA, zwanego szkłem organicznym, odpornego na warunki atmosferyczne, zadrapania i uszkodzenia.
 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe

Dotykowy plan Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Południe ma postać wielobarwnej tablicy z wypukłymi elementami, wykonanej w całości z tworzywa PMMA, zwanego szkłem organicznym, odpornego na warunki atmosferyczne, zadrapania i uszkodzenia.
Ruiny zamku w Sidrze

Ruiny zamku w Sidrze

Dotykowy plan ruin zamku w Sidrze ma postać barwionej na zielono tablicy, wykonanej z tworzywa PMMA, zwanego szkłem organicznym, odpornego na warunki atmosferyczne, zadrapania i uszkodzenia.
 Sąd Apelacyjny w Lublinie

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Dotykowy plan Sądu Apelacyjnego w Lublinie, a ściślej jego pierwszego piętra, ma postać wielobarwnej tablicy z wypukłymi elementami, wykonanej w całości z tworzywa PMMA, zwanego szkłem organicznym, odpornego na warunki atmosferyczne, zadrapania i uszkodzenia.
Ogród Techniczny w Gorzycach

Ogród Techniczny w Gorzycach

Trzy dotykowe, wypukłe plany Technicznego Ogrodu w Gorzycach mają postać wielobarwnych tablic, wykonanych w całości z tworzywa PMMA, zwanego szkłem organicznym, odpornego na warunki atmosferyczne, zadrapania i uszkodzenia.
 Kampus Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile

Kampus Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile

Dotykowy plan informacyjny kampusu Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile ma postać wielobarwnej tablicy, wykonanej w całości z tworzywa PMMA, zwanego szkłem organicznym, odpornego na warunki atmosferyczne, zadrapania i uszkodzenia.
 Pałac Dernałowiczów i MDK w Mińsku Mazowieckim

Pałac Dernałowiczów i MDK w Mińsku Mazowieckim

Trzy dotykowe, wypukłe plany Pałacu Dernałowiczów i Miejskiego Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim mają postać tablic o stonowanych kolorach, korespondujących z kolorystyką wnętrz. Zostały wykonane w technice odlewu żywicznego, odpornego na zadrapania i uszkodzenia.
Ministerstwo Środowiska w Warszawie

Ministerstwo Środowiska w Warszawie

Dotykowa, metalowa tablica z grawerowanymi napisami czarnodrukowymi i brajlowskimi, informująca o posadzeniu dębu szypułkowego przed warszawską siedzibą Ministerstwa Środowiska.

Siedziba firmy Google w Warszawie

Dotykowe plany warszawskiej siedziby firmy Google mają postać wielobarwnych tablic z wypukłymi elementami, wykonanych w całości z tworzywa PMMA, zwanego szkłem organicznym, odpornego na warunki atmosferyczne, zadrapania i uszkodzenia.

Gmina Strawczyn

Dotykowy, multimedialny plan gminy Strawczyn ma postać wielobarwnej tablicy, wykonanej w całości z tworzywa PMMA, zwanego szkłem organicznym, odpornego na warunki atmosferyczne, zadrapania i uszkodzenia. Umieszczony jest w miejscu widokowym, na tle zielonej panoramy gminy.

Dworzec PKP w Bielsku Podlaskim

Dwa dotykowe, wypukłe plany dworca PKP w Bielsku Podlaskim mają postać biało-niebieskich tablic w żółtych ramach. Zostały wykonane w technice odlewu żywicznego, odpornego na warunki atmosferyczne, zadrapania i uszkodzenia.
 Szkoła podstawowa w Sromowcach Wyżnych

Szkoła podstawowa w Sromowcach Wyżnych

Realizacja w budynku szkoły podstawowej i uczniowskiego klubu „Spływ” w Sromowcach Wyżnych obejmuje udźwiękowione terminale informacyjne z planami i z brajlowskimi napisami.
Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych w Libiążu

Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych w Libiążu

Dla Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych w Libiążu zostały wykonane dwa plany. Jeden opisuje wnętrze budynku, drugi otoczenie obiektu.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

Realizacja obejmuje udźwiękowiony, dotykowy plan informacyjny sali obsługi interesantów w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój, a także linie naprowadzające i pola uwagi.
 Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu-Bierkowice

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu-Bierkowice

Realizacja obejmuje nadajniki YourWay w postaci estetycznych boxów, zamontowane na zabytkowych obiektach Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu-Bierkowice
 Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu

Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu

W budynku Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu wykonane zostały tabliczki informacyjne na drzwi, nakładki na schody i plan informacyjny toalety.
Urząd Miejski Wrocławia

Urząd Miejski Wrocławia

Realizacja obejmuje informacyjny terminal multimedialny, oznakowania poziome i tabliczki brajlowskie w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

Ministerstwo Edukacji i Nauki

W Ministerstwie Edukacji i Nauki wykonano kontrastowe, żółte oznakowanie schodów, a także metalowe, brajlowskie tabliczki informacyjne na ich poręcze.

Dworzec PKP w Czeremsze

Realizacja obejmuje dotykowe plany informacyjne na dworcu PKP w Czeremsze. Plany mają postać ergonomicznie pochylonych tablic, umieszczonych na jednonożnych stojakach lub na prostokątnych postumentach z chromowanej stali.

Urząd Miejski w Libiążu

Dla Urzędu Miejskiego w Libiążu wykonany został dotykowy plan informacyjny otoczenia obiektu. Plan ma postać tabliczki w stalowej ramie, umieszczonej w pionie, na ścianie budynku.

Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie

Realizacja w Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie obejmuje dotykowy plan informacyjny placówki oraz tabliczki informacyjne z brajlowskimi i czarnodrukowymi opisami i rycinami obiektów muzealnych

DSOSW nr 13 we Wrocławiu

Dla Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 13 dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. M. Grzegorzewskiej we Wrocławiu wykonano ścieżki naprowadzające i pola uwagi w kontrastowym, żółtym kolorze.

Miasto Hel

Realizację stanowi tablica z udźwiękowionym planem informacyjnym miasta Hel. Udźwiękowiony plan umieszczony jest na masywnym postumencie z malowanej proszkowo stali.

Park im. Edwarda Szymańskiego w Warszawie

Realizację stanowi info-kiosk, inaczej zwany kioskiem multimedialnym, usytuowany przy wejściu do Parku im. Edwarda Szymańskiego w Warszawie. Udźwiękowiony info-kiosk umieszczony jest na masywnym postumencie z malowanej proszkowo stali.

Muzeum Archeologiczne w Krakowie

Realizacja obejmuje dotykowe, informacyjne plany Muzeum Archeologicznego w Krakowie, a także linie naprowadzające i pola uwagi. Dotykowe plany informacyjny zostały w tym przypadku wykonane w technice odlewów żywicznych.

Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy Wiking w Jantarze

Dla Ośrodka Wypoczynkowo-Szkoleniowego Wiking w Jantarze zrealizowany został udźwiękowiony, dotykowy plan informacyjny.

Geopark Kielce

Dla ogrodu botanicznego Geopark Kielce zrealizowany został udźwiękowiony, dotykowy plan informacyjny. Plan ogrodu jest wielobarwną, ergonomicznie pochyloną tablicą, usytuowaną na stalowym postumencie

Gorczański Park Narodowy

Realizacja w Gorczańskim Parku Narodowym obejmuje dotykowe plany informacyjne, brajlowskie tabliczki informacyjne, linie naprowadzające i pola uwagi.

Dworzec PKP w Żaganiu

Realizacja na dworcu PKP w Żaganiu obejmuje dotykowe plany informacyjne i linie naprowadzające.

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu-Bierkowice

Dla Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu-Bierkowice wykonano wypukłą, dotykową grafikę termoformowaną.

Muzeum w Tarnowskich Górach

Dla samorządowego Muzeum w Tarnowskich Górach wykonana została mapa I Rzeczpospolitej. Ma postać dotykowych, kolorowych puzzli edukacyjnych z opisami w czarnym druku i w brajlu.

Teatr Polski w Bielsku-Białej

Dla Teatru Polskiego w Bielsku-Białej wykonana została termoformowana, wypukła, dotykowa, kolorowa grafika, przedstawiająca fragment zabytkowej kurtyny teatralnej.

Szkoła specjalna w Rosji

Realizacja obejmuje trzydzieści informacyjnych tabliczek z tworzywa z opisami pomieszczeń dla szkoły specjalnej w Rosji. Są to tabliczki na drzwi z opisami w czarnym druku i w brajlu (cyrylica). Tabliczki są koloru żółtego, zaś napisy są czarne.

Szkoła podstawowa nr 19 w Olsztynie

Szkoła podstawowa nr 19 w Olsztynie została wyposażona w dotykowy plan informacyjny, który ma postać ergonomicznie pochylonej, wielobarwnej tablicy, umieszczonej na jednonożnym stojaku z chromowanej stali. Plan został opatrzony legendą w czarnym druku i w brajlu.

WOM w Urzędzie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Wydział Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy został wyposażony w dotykowy plan informacyjny i w system Call-Hear, a także w czarnodrukowo-brajlowską książkę „Najpiękniejsze miejsca Warszawy”.

ZOO Akcent w Białymstoku

ZOO Akcent w Białymstoku - tabliczki informacyjne pisane w systemie Braille'a oraz udźwiękowiony terminal informacyjny

Rondo Kaponiera w Poznaniu

Realizacja na Rondzie Kaponiera, a w zasadzie na Rondzie Mikołaja Kopernika (tak nazywa się od roku 1992), które stanowi ważny węzeł komunikacyjny Poznania.

WOM w Urzędzie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Realizacja w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy obejmuje dotykowy plan informacyjny i system Call-Hear. Dotykowy, wypukły plan informacyjny wydziału ma postać ergonomicznie pochylonej tablicy umieszczonej na stojaku z chromowanej stali.

WOM w Urzędzie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Wydział Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy został wyposażony w dotykowy plan informacyjny i w system Call-Hear. Dotykowy, wypukły plan informacyjny wydziału ma postać ergonomicznie pochylonej tablicy umieszczonej na stojaku z chromowanej stali.

Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy został wyposażony w dwa dotykowe plany informacyjne i w stanowisko komputerowe dostosowane do potrzeb osób słabowidzących. Wielobarwny, dotykowy, wypukły plan informacyjny okolic urzędu ma postać ergonomicznie pochylonej tablicy..

WOM w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Wydział Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy został wyposażony w dotykowy plan informacyjny i w system Call-Hear. Dotykowy, wypukły plan informacyjny wydziału ma postać ergonomicznie pochylonej tablicy umieszczonej na stojaku z chromowanej stali.

WOM w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Wydział Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy został wyposażony w dotykowy plan informacyjny i w system Call-Hear. Dotykowy, wypukły plan informacyjny wydziału ma postać ergonomicznie pochylonej tablicy umieszczonej na stojaku z chromowanej stali.

Ośrodek Sportu i Reakreacji Dzielnicy Ochota w Warszawie

W skład realizacji wchodzą dotykowe plany informacyjne obiektów znajdujących się w ośrodku, informacyjne tabliczki brajlowskie, metalowe, brajlowskie tabliczki, nakładki, na poręcze schodów i brajlowskie oznakowanie szafek.

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Realizacja obejmuje cztery dotykowe plany informacyjne na parterze i piętrach Książnicy im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Wygląd tablic z planami współgra z nowoczesną architekturą wnętrza budynku.

Białowieski Park Narodowy

Realizacja obejmuje udźwiękowiony, dotykowy plan informacyjny i dziesięć tablic edukacyjnych w z opisami w czarnym druku i w brajlu, a także z wypukłymi grafikami zwierząt i ich tropów w Białowieskim Parku Narodowym.

Firma Google w Warszawie

Realizacja obejmuje wykonanie tabliczek informacyjnych z powiększonymi, kontrastowymi napisami w czarnym druku i w brajlu w warszawskiej siedzibie firmy Google.

Stadler Ungarn Kft. na Węgrzech

Realizacja obejmuje metalowe, brajlowskie tabliczki z opisami pomieszczeń i przycisków w wagonach kolei węgierskiej. Kontrahentem Altixu była w tym przypadku firma Stadler Ungarn Kft. w Budapeszcie.

Nowy Teatr w Warszawie

Realizacja obejmuje niezwykle estetyczny i elegancki, dotykowy plan informacyjny obiektu i dotykowe plany informacyjne toalety dla osób niepełnosprawnych w budynku Nowego Teatru w Warszawie.

Muzeum Warszawskiej Pragi

Realizacja obejmuje dziesięć tyflografik, grafik dotykowych, wykonanych z tworzywa PET techniką termoformowania, czyli uwypuklania termicznego. Powstały one na potrzeby wystawy „Co słychać na Pradze?”

Okolice siedziby Altixu przy ulicy Modlińskiej w Warszawie

Udźwiękowiony, multimedialny terminal informacyjny okolic siedziby centrali Altixu przy ulicy Modlińskiej w Warszawie ma postać ergonomicznie pochylonej, wielobarwnej tablicy umieszczonej na postumencie z chromowanej stali.

Siedziba Altix Sp. z o. o. w Warszawie

Realizacja w siedzibie Altix Sp. z o. o. to bodaj najbardziej kompleksowy rodzaj realizacji tyflograficznej. Obejmuje plany informacyjne wszystkich poziomów budynku ze znacznikami YourWay Box...

Bank Zachodni WBK

Dla Banku Zachodniego WBK wykonano estetyczną tabliczkę, szablon z tworzywa przeznaczony do precyzyjnego składania podpisów.

Kontrahent w Norwegii 2

Realizacja obejmuje informacyjne, brajlowskie tabliczki z tworzywa z opisami pomieszczeń dla kontrahenta w Norwegii.

Interaktywna mapa świata

Realizację tę stanowi interaktywna mapa świata. Jest ona swego rodzaju terminalem informacyjnym stworzonym przez naszą firmę. Duża, wypukła, dotykowa powierzchnia pozwala ze szczegółami zaprezentować mapę kuli ziemskiej.

Kontrahent w Norwegii

Realizacja obejmuje brajlowskie tabliczki z tworzywa z opisami pomieszczeń dla kontrahenta w Norwegii. Są to tabliczki na drzwi i na ściany, z opisami w czarnym druku i w brajlu. Część z nich jest biała z czarnymi napisami, część czarna z białymi napisami.

Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu

W skład realizacji wchodzą: dotykowy, udźwiękowiony plan informacyjny, dotykowe plany informacyjne i brajlowskie opisy eksponatów w budynku Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu.

Przestrzeń miejska Gdyni

Realizacja obejmuje plany informacyjne przestrzeni miejskiej Gdyni. Mają postać dużych, estetycznych tablic, umieszczonych w pionie.

Zamek Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim

Realizacja obejmuje dotykowe plany informacyjne, trójwymiarowe makiety i wypukłe, dotykowe grafiki obiektu, a także brajlowskie tabliczki informacyjne opisujące pomieszczenia i ekspozycje w Zamku Biskupów Warmińskich

Park Sensoryczny Rydułtowy

W Parku Sensorycznym Rydułtowy został zrealizowany dotykowy plan informacyjny. Ma postać dużej, wielobarwnej tablicy, korespondującej kolorystycznie z otaczającą zielenią.

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie

Realizacja w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji obejmuje dotykowe plany informacyjne, brajlowskie tabliczki informacyjne i system Call-Hear.

Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach

W budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach zostały wykonane - dotykowy plan informacyjny, brajlowsko-czarnodrukowe tablice informacyjne i system Call-Hear. Dotykowy plan informacyjny wnętrza budynku biblioteki ma postać ergonomicznie pochylonej,

Fundacja Pociechom w Warszawie

Dla warszawskiej Fundacji Pociechom zostały wykonane estetyczne tabliczki z tworzywa sztucznego opisane w brajlu i w czarnym druku z ekologicznym informacjami...

Dworzec PKP w Częstochowie

W skład realizacji wchodzą udźwiękowione, dotykowe plany informacyjne w budynku dworca PKP w Częstochowie.

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

Realizacja obejmuje udźwiękowione, dotykowe plany informacyjne sal ekspozycyjnych, system orientacji i nawigacji Step-Hear z pilotami, opisy audiodeskrypcyjne eksponatów, brajlowski przewodnik z wypukłymi wydrukami wybranych dzieł, pola uwagi i linie naprowadzające...

Wielkopolski Oddział PFRON w Poznaniu

W budynku Wielkopolskiego Oddziału PFRON w Poznaniu zrealizowano informacyjne tabliczki brajlowskie, informacyjne nakładki brajlowskie na poręcze schodów, pola uwagi i oznakowanie schodów.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnowie Podgórnym

Realizacja obejmuje informacyjne tabliczki brajlowskie na drzwi, brajlowskie nakładki na poręcze schodów i oznakowanie schodów w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnowie Podgórnym.

Ogród Zoologiczny w Opolu

W Ogrodzie Zoologicznym w Opolu został zrealizowany dotykowy, udźwiękowiony plan informacyjny. Ma postać dużej, ergonomicznie pochylonej, wielobarwnej, niezwykle estetycznej tablicy.

Wyspa Młyńska w Bydgoszczy

Na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy został zrealizowany dotykowy plan informacyjny. Ma postać dużej, ergonomicznie pochylonej tablicy o kolorystyce komponującej się z otaczającą zielenią.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

W skład realizacji wchodzą dotykowe plany informacyjne oraz brajlowskie tabliczki informacyjne na drzwi i na ściany w budynku Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

Realizację stanowią dotykowe plany informacyjne sal A i B Wydziału Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
Węzeł przesiadkowy w Wielowsi

Węzeł przesiadkowy w Wielowsi

Realizację stanowi info-kiosk, inaczej zwany kioskiem multimedialnym, usytuowany przy komunikacyjnym węźle przesiadkowym w Wielowsi. Udźwiękowiony info-kiosk umieszczony jest na masywnym postumencie z chromowanej stali.

Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Realizacja obejmuje dotykowy plan informacyjny oraz linie i pola uwagi w Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

Urząd Miasta Złotów

Realizacja obejmuje system wzywania pomocy Call-Hear i pola uwagi w budynku Urzędu Miasta Złotów. Call-Hear to system przeznaczony dla osób niepełnosprawnych. Informuje, że w budynku lub przed wejściem znajduje się osoba potrzebująca asysty, np. osoba niewidoma.

Urząd Miasta Szczecin

Realizacja obejmuje dotykowy, udźwiękowiony plan informacyjny, ścieżki naprowadzające i pola uwagi w budynku Urzędu Miasta Szczecin. Ergonomicznie pochylony, wielobarwny plan informacyjny ma postać tablicy umieszczonej na trójnożnym stojaku z chromowanej stali.

Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poznaniu

Realizacja obejmuje tabliczki informacyjne na drzwi i brajlowskie tabliczki na poręcze w budynku Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poznaniu.
 Ogród Zoobotaniczny w Toruniu

Ogród Zoobotaniczny w Toruniu

Realizacja w Ogrodzie Zoobotanicznym w Toruniu obejmuje system udźwiękawiający Step-Hear z bateriami słonecznymi, dotykowy, informacyjny plan ogrodu, udźwiękowioną mapę dotykową gatunków ptaków występujących na świecie i brajlowskie tabliczki informacyjne.

Dworzec PKP w Szczecinie

Realizacja obejmuje dotykowe plany informacyjne, brajlowskie tabliczki informacyjne na poręcze, oznakowanie schodów, linie naprowadzające i pola uwagi w budynku dworca PKP w Szczecinie.
Dworzec PKP Warszawa Wschodnia

Dworzec PKP Warszawa Wschodnia

Realizacja obejmuje dotykowe plany informacyjne, oznakowania drzwi toalet, a także linie naprowadzające i pola uwagi w budynku dworca PKP Warszawa Wschodnia.
Dworzec PKP w Katowicach

Dworzec PKP w Katowicach

Realizacja obejmuje dotykowy plan informacyjny, a także linie naprowadzające i pola uwagi w hali głównej dworca PKP w Katowicach.
Muzeum Narodowe w Kielcach

Muzeum Narodowe w Kielcach

Realizacja obejmuje tablicę w czarnym druku i w brajlu na drzwiach wejściowych, brajlowskie i czarnodrukowe opisy eksponatów, wypukłe ryciny z brajlowskimi opisami w budynku Muzeum Narodowego w Kielcach
 Muzeum Rolnictwa w Szreniawie

Muzeum Rolnictwa w Szreniawie

Realizacja obejmuje brajlowskie i czarnodrukowe opisy eksponatów, brajlowskie, metalowe tabliczki informacyjne na drzwi, kontrastowe oznakowania poziome w budynku Muzeum Rolnictwa w Szreniawie.

Pętla komunikacyjna Młociny w Warszawie

Dotykowy, udźwiękowiony plan pętli komunikacyjnej Młociny w Warszawie ma postać ergonomicznie pochylonej tablicy, usytuowanej na szerokim postumencie z chromowanej stali.

Muzeum Miasta Gdyni

Realizacja obejmuje dotykowe plany informacyjne w budynku Muzeum Miasta Gdyni. Mają one postać biało-czarno-czerwonych, estetycznych, dotykowych tablic z drobnymi elementami w innych kolorach.

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Realizacja obejmuje dotykowe i papierowe plany informacyjne, brajlowskie tabliczki informacyjne na poręcze, linie naprowadzające i pola uwagi w budynku Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, oddział Dwór Artusa

Realizacja obejmuje dotykowy plan informacyjny i tabliczki z brajlowskimi i czarnodrukowymi opisami eksponatów w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska, oddział Dwór Artusa.

Lotnisko im. Fryderyka Chopina w Warszawie

Realizacja obejmuje dotykowe plany informacyjne w halach przylotu i odlotu lotniska im. Fryderyka Chopina w Warszawie,

Info-kiosk w Lublinie

Realizację stanowi info-kiosk, inaczej zwany kioskiem multimedialnym, usytuowany w przestrzeni miejskiej w Lublinie. Znajduje się na ścianie budynku i kolorystycznie jest w nią wkomponowany.

Dworzec PKP w Inowrocławiu

Realizacja na dworcu PKP w Inowrocławiu obejmuje stalowy, dotykowy plan informacyjny budynku dworcowego i brajlowskie tabliczki z piktogramami do oznakowania wind.
Biblioteki publiczne w Rzeszowie

Biblioteki publiczne w Rzeszowie

Realizacja obejmuje brajlowskie tablice informacyjne z czarnodrukowym poddrukiem umieszczone w bibliotekach publicznych w Rzeszowie. Dostosowaniem zostały objęte biblioteki o numerach: 2, 4, 8 i 9.
 Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

Realizacja obejmuje dotykowy plan informacyjny, brajlowskie i czarnodrukowe opisy eksponatów, wypukłe ryciny z brajlowskimi opisami, brajlowskie oznakowania pomieszczeń w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.

Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „Akwen” w Czerwonaku

Realizacja obejmuje dotykowe plany informacyjne i brajlowskie tabliczki informacyjne z piktogramami w Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „Akwen” w Czerwonaku.
 Dworzec PKP w Bydgoszczy

Dworzec PKP w Bydgoszczy

Realizacja obejmuje udźwiękowiony, dotykowy plan informacyjny, dwa dotykowe plany informacyjne, a także linie naprowadzające i pola uwagi na dworcu PKP w Bydgoszczy.
 Stare Miasto w Lublinie

Stare Miasto w Lublinie

Duży, przejrzysty, dotykowy plan Starego Miasta w Lublinie jest usytuowany w otwartej przestrzeni miejskiej. Ma postać tablicy w stonowanej kolorystyce – biel, czerń, szarość i różowy beż.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszym kompendium: Przestrzeń i jej obrazy Dźwięk, tyflografika i magnigrafika. Kompendium

 UE (2)

 

Ceny za tyflografikę i drukarnię każdorazowo ustalane są indywidualnie.

Szczegółową ofertę wraz z przykładowymi cenami znajdą Państwo w naszym sklepie internetowym Tyflografika, mapy dla niewidomych, Publikacje brajlowskie, tyflografika.