Gmina Strawczyn

Dotykowy, multimedialny plan gminy Strawczyn ma postać wielobarwnej tablicy, wykonanej w całości z tworzywa PMMA, zwanego szkłem organicznym, odpornego na warunki atmosferyczne, zadrapania i uszkodzenia. Umieszczony jest w miejscu widokowym, na tle zielonej panoramy gminy. Został kolorystycznie wkomponowany w otoczenie. Tablica ułożona jest poziomo i jest ergonomicznie pochylona w kierunku osoby ją oglądającej. Znajduje się na litym, szerokim stojaku w kolorze drewna. Wypukły plan usytuowany jest w centralnej części tablicy. W jej lewej części widoczna jest brajlowska i czarnodrukowa legenda. Legenda zawiera metalowe przyciski, umieszczone w pionie, skrajnie z lewej strony, po których wciśnięciu oglądająca plan osoba uzyskuje dźwiękowe informacje. Z prawej strony znajduje się monitor, na którym wyświetlane są informacje dla osób niedowidzących i widzących. Pod monitorem dostępne są kolejne, metalowe przyciski ustawień dźwięku komunikatów. Tablica została ponadto wyposażona w beacon, micro nadajnik, który po skomunikowaniu się z aplikacją YourWay w smartfonie oglądającego plan informuje o miejscu, w którym ten się znajduje. 

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/357

BAZA DOSTĘPNYCH OBIEKTÓW YOURWAY
System YourWay to nie tylko nawigacja w przestrzeni otwartej i zamkniętej dzięki beaconom (nadajnikom) i aplikacji YourWay na smartfony. To także stale rozwijana baza obiektów przystosowanych do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych. Obsługa bazy jest bardzo prosta – w otwartej na smartfonie aplikacji YourWay wystarczy wpisać miasto, do którego zamierzamy się wybrać, wówczas wyświetlone zostaną na smartfonie obiekty, które zostały przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto pojawi się informacja na jakie rodzaje przystosowania obiektów można liczyć. Nowy Teatr w Warszawie jest np. wyposażony w plany tyflograficzne (dotykowe, z legendami w brajlu) i w podjazdy dla osób poruszających się na wózkach. Obiekty mogą być dodawane do bazy przez użytkowników systemu YourWay lub też przez właścicieli placówek. Wyłącznie od Państwa zależy czy obiekt będzie dostępny i czy znajdzie się w bazie YourWay. Zachęcamy do przystosowania Państwa placówki do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych i dodania jej do bazy YourWay!

Dotykowy, multimedialny, udźwiękowiony plan gminy Strawczyn,  z beaconem.Dotykowy, multimedialny, udźwiękowiony plan gminy Strawczyn,  z beaconem, w kilku rzutach