Logotypy UE
 

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej wyposażony w znacznik YourWay

Powiatowe Zakłady Aktywizacji Zawodowej służą m.in. zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym i umiarkowanym, ich rehabilitacji zawodowej i społecznej, a także przygotowaniu ich do życia w otwartym środowisku. Wszystko to sprawia, że pomoc zakładów w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę indywidualnych możliwości jest tak istotna. Stąd równie istotne jest przystosowanie tego typu obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W sukurs tym potrzebom przyszli tyflospecjaliści Altixu, wyposażając dotykowy plan informacyjny obiektu w znacznik YourWay Beacon. Odwiedzające placówkę osoby niewidome i niedowidzące będą mogły z łatwością odnaleźć drogę i poznać topografię obiektu. Uruchomiona na smartfonie aplikacja YourWay, po skomunikowaniu się ze znacznikiem, udostępni głosowe komunikaty wprost z telefonu. PZAZ w Łęcznej znalazł się ponadto w bazie oznakowanych beaconami obiektów systemu YourWay i można go tam odszukać, korzystając z aplikacji.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/644

Dotykowy Plan Informacyjny 1

Dostępna Prokuratura Rejonowa w Iławie ze znacznikami YourWay

Kompleksowa realizacja tyflograficzna wykonana przez specjalistów Altixu do zadań tyflograficznych udostępnia budynek Prokuratury Rejonowej w Iławie osobom niewidomym i niedowidzącym. Jednym z istotnych elementów tej realizacji są znaczniki YourWay Beacon zainstalowane przy dotykowych planach informacyjnych każdej z kondygnacji obiektu. Dzięki znacznikom osoby niewidome bez komfortowo i bez pomocy osób trzecich będą mogły poruszać się po budynku, wysłuchując głosowych komunikatów opisujących istotne miejsca obiektu. Komunikaty te pojawią się w smartfonach wyposażonych w darmową aplikację YourWay, po jej skomunikowaniu się ze znacznikami. Dzięki YourWay Beacon obiekt znajdzie się ponadto w bazie aplikacji YourWay.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/572

BAZA DOSTĘPNYCH OBIEKTÓW YOURWAY
System YourWay to nie tylko nawigacja w przestrzeni otwartej i zamkniętej dzięki beaconom (nadajnikom) i aplikacji YourWay na smartfony. To także stale rozwijana baza obiektów przystosowanych do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych. Obsługa bazy jest bardzo prosta – w otwartej na smartfonie aplikacji YourWay wystarczy wpisać miasto, do którego zamierzamy się wybrać, wówczas wyświetlone zostaną na smartfonie obiekty, które zostały przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto pojawi się informacja na jakie rodzaje przystosowania obiektów można liczyć. Nowy Teatr w Warszawie jest np. wyposażony w plany tyflograficzne (dotykowe, z legendami w brajlu) i w podjazdy dla osób poruszających się na wózkach. Obiekty mogą być dodawane do bazy przez użytkowników systemu YourWay lub też przez właścicieli placówek. Wyłącznie od Państwa zależy czy obiekt będzie dostępny i czy znajdzie się w bazie YourWay. Zachęcamy do przystosowania Państwa placówki do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych i dodania jej do bazy YourWay!

Dotykowy Plan Informacyjny I PietraDotykowy Plan Informacyjny II Pietra

PZAZ w Janowie Lubelskim już z YourWay

Na dotykowym planie informacyjnym umieszczonym w Powiatowym Zakładzie Aktywizacji Zawodowej w Janowie Lubelskim, za sprawą tyflospecjalistów Altixu, znalazł się znacznik YourWay Beacon. Odwiedzające placówkę osoby niewidome i niedowidzące będą mogły z łatwością odnaleźć drogę i poznać topografię obiektu. Uruchomiona na smartfonie aplikacja YourWay, po skomunikowaniu się ze znacznikiem, udostępni głosowe komunikaty wprost z telefonu. PZAZ znalazł się ponadto w bazie oznakowanych beaconami obiektów systemu YourWay i można go tam odszukać, korzystając z aplikacji.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/573

Dotykowy Plan Informacyjny Rzut Od Przodu (2)

Imponująca ilość znaczników YourWay w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu

Niebagatelna ilość znaczników YourWay w dwóch obiektach Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu sprawiła, że stały się one w pełni dostępne dla niewidomych i słabowidzących studentów. Pracownicy Altixu wyposażyli budynki w 16 znaczników YourWay Plus i w 81 znaczników YourWay Beacon. Jednocześnie wszystkie te znaczniki zostały skonfigurowane do współpracy z aplikacją YourWay. Oba rodzaje znaczników komunikują się ze smartfonem za pośrednictwem tej aplikacji, udostępniając w telefonie głosowe komunikaty dotyczące newralgicznych miejsc budynków uczelni. Dodatkowym walorem  wyposażenia uczelni w znaczniki jest znalezienie się Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu w bazie aplikacji YourWay.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/search?search=Wy%C5%BCsza+Szko%C5%82a+Bankowa+w+Poznaniu+&noform=

BAZA DOSTĘPNYCH OBIEKTÓW YOURWAY
System YourWay to nie tylko nawigacja w przestrzeni otwartej i zamkniętej dzięki beaconom (nadajnikom) i aplikacji YourWay na smartfony. To także stale rozwijana baza obiektów przystosowanych do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych. Obsługa bazy jest bardzo prosta – w otwartej na smartfonie aplikacji YourWay wystarczy wpisać miasto, do którego zamierzamy się wybrać, wówczas wyświetlone zostaną na smartfonie obiekty, które zostały przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto pojawi się informacja na jakie rodzaje przystosowania obiektów można liczyć. Nowy Teatr w Warszawie jest np. wyposażony w plany tyflograficzne (dotykowe, z legendami w brajlu) i w podjazdy dla osób poruszających się na wózkach. Obiekty mogą być dodawane do bazy przez użytkowników systemu YourWay lub też przez właścicieli placówek. Wyłącznie od Państwa zależy czy obiekt będzie dostępny i czy znajdzie się w bazie YourWay. Zachęcamy do przystosowania Państwa placówki do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych i dodania jej do bazy YourWay!

Znacznik Yourway Nad Drzwiami Toalety Dla Osob Z Niepelnosprawnosciami (1)Znacznik Yourway W Korytarzu Uczelni

Po zdrowie do Malvity z YourWay Beacon

Przychodnia to miejsce szczególne i jako takie wymaga pełnej dostępności dla pacjentów z różnymi dysfunkcjami. Za sprawą specjalistów Altixu od realizacji tyflograficznych, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Malvita w Grodzisku Mazowieckim stał się przyjazny dla pacjentów niewidomych i niedowidzących. Nasi pracownicy wyposażyli dotykowy plan informacyjny obiektu w znacznik YourWay Beacon, dzięki któremu osoby z dysfunkcjami wzroku bez problemów i bez pomocy osób trzecich będą mogły poruszać się po budynku, wysłuchując głosowych komunikatów opisujących istotne miejsca obiektu. A komunikaty te pojawią się w ich smartfonach wyposażonych w darmową aplikację YourWay, po jej skomunikowaniu się ze znacznikiem. Dzięki tej realizacji obiekt znajdzie się ponadto w bazie aplikacji YourWay.  

Dotykowy Plan Informacyjny Rzut Od Przodu

GOPS w Białych Błotach dostępny dzięki YourWay

W miejscu takim jak ośrodek pomocy społecznej realizacje dostosowawcze są wręcz niezbędne, jako że trafiają tu m.in. osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Specjaliści Altixu w sposób kompleksowy dostosowali pięć obiektów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących. Dotykowe plany informacyjne zostały wyposażone w znaczniki YourWay Beacon i YourWay Plus. Dzięki ich obecności plany informacyjne, a tym samym topografia placówek zostanie opisana syntetycznym głosem wprost ze smartfona osoby je odwiedzającej, po skomunikowaniu się aplikacji YourWay ze znacznikiem. 

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/548

Dotykowy Plan Informacyjny 2

YourWay w KPU w Krośnie

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie to kolejny obiekt, którego dostępność dla osób niewidomych i niedowidzących jest szczególnie istotna. Wszystkie placówki edukacyjne powinny wyrównywać szanse tych osób. Dotykowe plany informacyjne wykonane przez pracowników Altixu w tej uczelni zostały wyposażone w znaczniki YourWay Beacon i YourWay Plus.  Poprowadzą one osoby niewidome wprost do wybranego wydziału, gabinetu czy sali wykładowej. Dzięki temu niewidomi i niedowidzący studenci, jak też pracownicy naukowi usłyszą w swoich telefonach niezbędne informacje, po połączeniu się aplikacji YourWay ze znacznikami.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/search?search=Karpacka+Pa%C5%84stwowa+Uczelnia+w+Kro%C5%9Bnie&noform=

BAZA DOSTĘPNYCH OBIEKTÓW YOURWAY
System YourWay to nie tylko nawigacja w przestrzeni otwartej i zamkniętej dzięki beaconom (nadajnikom) i aplikacji YourWay na smartfony. To także stale rozwijana baza obiektów przystosowanych do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych. Obsługa bazy jest bardzo prosta – w otwartej na smartfonie aplikacji YourWay wystarczy wpisać miasto, do którego zamierzamy się wybrać, wówczas wyświetlone zostaną na smartfonie obiekty, które zostały przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto pojawi się informacja na jakie rodzaje przystosowania obiektów można liczyć. Nowy Teatr w Warszawie jest np. wyposażony w plany tyflograficzne (dotykowe, z legendami w brajlu) i w podjazdy dla osób poruszających się na wózkach. Obiekty mogą być dodawane do bazy przez użytkowników systemu YourWay lub też przez właścicieli placówek. Wyłącznie od Państwa zależy czy obiekt będzie dostępny i czy znajdzie się w bazie YourWay. Zachęcamy do przystosowania Państwa placówki do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych i dodania jej do bazy YourWay!

Dotykowy Plan InformacyjnyTabliczka Informacyjna W Czarnym Druku I W Brajlu (1)

ZUS w Lublinie

Realizacja w budynku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie obejmuje wykonanie linii naprowadzających i pól uwagi. Znajdują się one w newralgicznych punktach obiektu. Utrzymane są w żółtym, kontrastowym kolorze.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/571

BAZA DOSTĘPNYCH OBIEKTÓW YOURWAY
System YourWay to nie tylko nawigacja w przestrzeni otwartej i zamkniętej dzięki beaconom (nadajnikom) i aplikacji YourWay na smartfony. To także stale rozwijana baza obiektów przystosowanych do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych. Obsługa bazy jest bardzo prosta – w otwartej na smartfonie aplikacji YourWay wystarczy wpisać miasto, do którego zamierzamy się wybrać, wówczas wyświetlone zostaną na smartfonie obiekty, które zostały przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto pojawi się informacja na jakie rodzaje przystosowania obiektów można liczyć. Nowy Teatr w Warszawie jest np. wyposażony w plany tyflograficzne (dotykowe, z legendami w brajlu) i w podjazdy dla osób poruszających się na wózkach. Obiekty mogą być dodawane do bazy przez użytkowników systemu YourWay lub też przez właścicieli placówek. Wyłącznie od Państwa zależy czy obiekt będzie dostępny i czy znajdzie się w bazie YourWay. Zachęcamy do przystosowania Państwa placówki do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych i dodania jej do bazy YourWay!

Kontrastowe , Żółte Linie Naprowadzające I Pola Uwagi

Znacznik YourWay Beacon dla niewidomych przedszkolaków

Niewidome i niedowidzące przedszkolaki już nie zgubią drogi do swojej sali dzięki specjalistom z Altixu. Wykonane przez nich dostosowanie placówki polegało m.in. na wyposażeniu dotykowego planu informacyjnego w znacznik YourWay Beacon. Czyniąc całkiem realne założenie, że już dzieci w wieku starszoprzedszkolnym biegle posługują się smartfonami, można z łatwością sobie wyobrazić, jak małe paluszki uruchamiają aplikację YourWay w telefonie, która to aplikacja łączy się ze znacznikiem, a smartfon syntetycznym głosem opisuje topografię budynku. Byłoby fantastycznie, gdyby wszystkie przedszkola były tak dostępne jak warszawska „stoosiemnastka”.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/562

Dotykowy Plan Informacyjny Rzut 1 (3)

KUP ALBUM - POMÓŻ NIEWIDOMYM DZIECIOM Z UKRAINY

Jak pewnie wiecie, od kilku tygodni pomagamy Fundacji Szansa dla Niewidomych w zbiórce środków na rzecz wsparcia niewidomych dzieci z Ukrainy. Za nami już pierwsze sukcesy, przekazaliśmy 5 000 zł na rzecz ośrodka w Skałacie Starym.

Potrzeby są jednak ogromne i rosną z każdym dniem wojny, wobec czego zdecydowaliśmy się przeznaczyć na sprzedaż album "Biografie wybitnych niewidomych". To publikacja przydatna w każdym domu i biurze. W albumie znajdują się życiorysy i zdjęcia wybitnych niewidomych z całego świata, dodatkowo w formie kalendarza na 2022 rok.

Z kolejnymi miesiącami poznajemy kolejne zasłużone w historii globu osoby z dysfunkcją wzroku, jak obecną na załączonym obrazku Helen Keller, wybitną amerykańską działaczkę na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Koszt albumu to 69 zł. Dochód ze sprzedaży przeznaczony zostanie na działalność statutową Fundacji Szansa dla Niewidomych, w tym na zbiórkę środków na rzecz niewidomych dzieci z Ukrainy.

Album można nabyć zarówno w każdy, Punkcie Handlowym Altixu w Polsce jak i przez internet.

Adres zrzutki: zrzutka.pl/dksbbg

Link do albumu w sklepie Altix

Adresy Punktów Handlowych Altix

Marzec Strona Z Kalendarza