☎ (+48) 22 510 10 90
 
 

Podsumowanie XV edycji REHA FOR THE BLIND

Gala i międzynarodowa Konferencja organizowane w ramach XV edycji REHA FOR THE BLIND przez Fundację Szansa dla Niewidomych, których jednym z głównych sponsorów byliśmy, dobiegły końca. Oba wydarzenia obfitowały w atrakcje i wiele ważnych odznaczeń i nagród.

Przebieg Gali i Konferencji

16 października podczas Gali "Jesteśmy Razem" mieliśmy okazję poznać zdobywców pierwszej nagrody w konkursie IDOL oraz usłyszeć koncert gwiazd polskiej sceny muzycznej Mietka Szcześniaka, Janusza Skowrona, Sorry Boys, Kasi Moś, Katarzyny Cerekwickiej, Hani Stach, Marka Piekarczyka, Mate o. Wydarzeniu na warszawskim Torwarze towarzyszyła wystawa sprzętu i gier dla osób niewidomych i niedowidzących.

W kolejnych dniach uczestniczyliśmy w „Wielkim Spotkaniu” czyli międzynarodowej konferencji poświęconej różnorodnym formom nowoczesnej rehabilitacji osób z dysfunkcją wzroku. Podczas Konferencji mieliśmy okazję wysłuchać wystąpień wielu ważnych osobistości związanych ze środowiskiem. Pośród prelegentów byli m.in. przedstawiciele władz państwowych i samorządowych: Pani Poseł Małgorzata Wypych (Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. osób z niepełnosprawnością narządu wzroku), Pan Minister Andrzej Dera (Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP), Pan Tomasz Pactwa (Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych), Pan Artur Pozorek (Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Osób Niepełnosprawnych). Była to również okazja do spotkania się ze znanymi postaciami ze świata kultury i mediów, m.in. Michałem Olszańskim, Marcinem Dorocińskim, Zofią Wichłacz, Piotrem Wittem, Wojtkiem Makowskim.

Konferencji towarzyszyła wystawa sprzętu tyflorehabilitacyjnego,  działalności instytucji i organizacji społecznych działających na rzecz osób z dysfunkcją wzroku oraz gama innych atrakcji, m.in. Gabinet Dotyku i Dźwięku, gry dla niewidomych i słabowidzących, kącik kulinarny i lekcje wizażu.

GALA 1 Kolaz

Odznaczenia Prezydenckie

Podczas pierwszego dnia Konferencji, 17 października 2017, Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zostali odznaczeni m.in. nasi współpracownicy.

Złoty Krzyż Zasługi otrzymał Igor Busłowicz, Srebrny Krzyż Zasługi otrzymali Michał Bałamut, Krzysztof Kulik, Henryk Rzepka i Maciej Kwapisz.

Złotym Krzyżem Zasługi Odznaczeni zostali również Janusz Mirowski (współpracownik Altix i Fundacji Szansa dla Niewidomych) i Ilona Nawankiewicz (Fundacja Szansa dla Niewidomych).

Prezes Fundacji, Marek Kalbarczyk, został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

GALA 2 Kolaz

Wyniki konkursu IDOL

Wielkim sukcesem są tegoroczne wyniki konkursu IDOL, w którym nagrodzone zostały firmy i instytucje najlepiej spełniające standardy dostępności i otwartości na potrzeby osób niewidomych i słabowidzących współpracujące z Altix: Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu, Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Z. Majewskiego w Drzonkowie, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. 

Nagrodzone zostały także produkty uznane za najlepsze w 2017 roku. Wśród nich znalazły się produkty Altix oraz firm i instytucji, z którymi współpracujemy. Pojawiły się także nowości, które już niedługo będzie można zamówić w naszym sklepie.

PRODUKT ROKU 2017 DLA NIEWIDOMYCH: Aplikacja YourWay Fundacji Szansa dla Niewidomych, TouchIt firmy Altix, InsideOne firmy Inside Vision.

PRODUKT ROKU 2017 DLA SŁABOWIDZĄCYCH: MyEye firmy Orcam, Compact 6HD firmy Optelec, EasyReader for Apple and Android firmy Dolphin.

 

Szacujemy, że w tym roku REHA FOR THE BLIND odwiedziało łącznie około 2900 osób.

GALA Kolaz 3

Nowy JAWS 2018

Jak co roku, na przełomie sierpnia i września Freedom Scientific publikuje nową wersję JAWS, najpierw, jako wersję beta, a następnie, jako oficjalną wersję. Także i w tym roku poznaliśmy już wersję beta JAWS 2018 i spróbujemy krótko przedstawić nowe funkcje i usprawnienia dodane w tej wersji.

Zmiana numeru wersji JAWS

Począwszy od tego wydania, JAWS będzie teraz numerowany wykorzystując liczbę roku, w którym jest sprzedawany, zamiast numeru arbitralnego. Można o tym myśleć, że jest to model JAWS 2018, wychodzący tej jesieni, tak jak jest to robione w przypadku samochodów. Wersje ZoomText i Fusion, które zostaną wydane po tej nowej wersji JAWS 2018, będą także miały tę samą numerację 2018. Uprości to sprawdzanie, które wersje ze sobą współdziałają i kiedy były one wydane.

Wsparcie dla nowej przeglądarki Microsoft Edge

JAWS 2018 wprowadza wsparcie dla Edge, najnowszej przeglądarki internetowej firmy Microsoft, dodanej do Windows 10. Aby używać JAWS z Edge, muszą Państwo uruchomić Windows 10 z aktualizacją Creators (wersja 1703) lub nowszą. Chociaż istnieje kilka funkcji JAWS np. zaznaczanie i kopiowanie przy pomocy wirtualnego kursora, znaczniki położenia, Inteligentna nawigacja, Elastyczne przeglądanie Web i ustawienia specyficzne dla domeny, które nadal nie działają w Edge, to można nawigować po stronach w Edge używając zarówno mowy i brajla, tak podobnie, jak działa to w Internet Explorer, Chrome lub w Firefox. Dzięki kontynuacji naszej współpracy z Microsoft w celu poprawienia obsługi Edge, przyszłe aktualizacje JAWS będą zawierać większą funkcjonalność. Ta wstępna obsługa Edge zostanie też przeniesiona wstecz do aktualizacji JAWS 18.

Podręczne OCR dodaje obsługę do kamer Freedom Scientific i skanerów

Funkcja Podręczne OCR (Optyczne Rozpoznawanie Znaków), która pozwala nam czytać tekst z niedostępnych dokumentów PDF otwartych w Adobe Reader albo tekst obrazów na ekranie, została rozszerzona do rozpoznawania plików obrazów oraz obrazów pozyskiwanych za pomocą czytającej kamery Freedom Scientific's PEARL® lub ze skanerów płaskich. PEARL to najbardziej przenośna kamera do fotografowania dokumentów, która pozwala nam wykonać fotografię strony i rozpoznać ją w ciągu sekundy i która udostępnia funkcję trybu automatycznego wykrywania ruchu, co powoduje, że fotografia jest wykonywana, gdy tylko zmienimy stronę dokumentu.

Całkowicie nowy instalator

Proces instalacji JAWS został całkowicie przeprojektowany, by wykorzystać nowoczesne technologie. Proces instalacji został uproszczony do kilku dialogów i oferuje szybsze pobieranie i instalowanie różnych komponentów. Instalator ma teraz własne udźwiękowienie, i nie ma konieczności używania ograniczonej czasowo wersji JAWS. Jeśli zdarzy się Państwu uruchomić instalator 2018, przy działającej starszej wersji JAWS, własne udźwiękowienie instalatora pozostanie wyciszone, co pozwala używać do czytania tej poprzedniej wersji JAWS.

Jaws

Nowe opcje oznajmiania wirtualnego kursora

Gdy czytamy treści za pomocą wirtualnego kursora, JAWS ostrzega nas o początku lub końcu różnych elementów takich jak: listy, tabele i regiony. Dzięki obsłudze przez JAWS znaczników ARIA, twórcy stron internetowych coraz bardziej uświadamiają sobie, czym jest dostępne projektowanie, jednak ilość dodatkowych informacji dostarczonych przez wirtualny kursor może być przytłaczająca, gdy chcemy skupić się na zawartości strony. Aby ułatwić określenie, co ma być wypowiadane, JAWS oferuje teraz trzy poziomy oznajmiania wirtualnego kursora, dając nam możliwość określania jak wiele szczegółów chcemy słyszeć, gdy czytamy różne strony internetowe.

Opcja "Automatyczne czytanie dokumentu i strony Web po załadowaniu" dodana do Centrum ustawień

Opcja, która określa, czy JAWS automatycznie rozpoczyna czytanie po załadowaniu dokumentu PDF lub strony internetowej, została dodana do Centrum ustawień i Szybkich ustawień. Poprzednio, opcja ta była dostępna jedynie dla użytkowników Fusion, ale została ona rozszerzona dla użytkowników, którzy używają samego JAWS.

Gdy zaznaczone, JAWS automatycznie rozpoczyna czytanie stron internetowych i dokumentów PDF po ich wczytaniu. Wyłączamy ją, jeśli nie chcemy, by JAWS automatycznie rozpoczynał czytanie. Wyłączenie tej opcji jest szczególnie użyteczne, jeśli używamy JAWS w połączeniu z oprogramowaniem powiększającym, ponieważ fokus bywa niespodziewanie przenoszony na początek, w trakcie, gdy korzystamy z myszy do nawigowania po dokumencie.

Obsługa głosów Microsoft Mobile w Windows 10

JAWS współpracuje teraz z głosami Microsoft Mobile, nowym interfejsem Microsoft zaprogramowanym dla Uniwersalnej platformy Windows. Jeśli uruchomili Państwo JAWS w Windows 10, nowy profil głosowy Microsoft Mobile będzie dostępny w oknie dialogowym Ustawienia głosów i w oknie Wybierz profil (CTRL+INSERT+S) . Dostępne głosy są zależne od zainstalowanej wersji językowej Windows. Dla języka polskiego, dostępne są dwa głosy: Paulina i Adam. Dodatkowe głosy można dodać, przez pobierany pakiet językowy, który można zainstalować za pomocą ustawień językowych i regionalnych.

Zaktualizowany translator brajla Liblouis

JAWS 2018 zawiera wersję 3.2.0 popularnego translatora brajla Liblouis. Oferuje on naszym użytkownikom najnowsze aktualizacje translatora dla pełnego i skrótowego brajla: Unified English Braille (UEB) oraz poprawki dla innych tablic językowych.

Usprawnienia przełączania języka w JAWS

Jeśli dokument lub strona internetowa zawiera tekst w języku, który jest inny niż podstawowy język JAWS, to JAWS może automatycznie przełączyć się na właściwy język, jeśli aktualny profil głosowy zawiera właściwy głos i autor dokumentu użył poprawnych znaczników do zmiany języka. Chociaż, większość międzynarodowych wersji JAWS, domyślnie wyłącza automatyczne przełączanie języka, wymagając od użytkowników, by ręcznie zmieniali język w celu dopasowania do tekstu dokumentu. Gdy ręcznie zmieniamy języki, albo przez zmianę aktywnego profilu głosowego albo używając okna Zmień język (CTRL+Klawisz WINDOWS+L), JAWS czyta teraz tylko tekst dokumentu lub strony internetowej używając wybranego języka, ale nadal czyta komunikaty JAWS, menu aplikacji i okna dialogowe, używając języka podstawowego.

Na przykład, jeśli mają Państwo profil, który ma, jako podstawowy ustawiony język polski i przełączą na głos angielski, by przeczytać angielską stronę, JAWS będzie czytał angielski tekst używając angielskiego głosu, ale nadal będzie czytał głosem polskim komunikaty JAWS takie jak ogłaszanie łączy lub nagłówków.

Rozwijanie akronimów przy literowaniu wyrazów

Gdy nawigujemy po stronie internetowej przy pomocy wirtualnego kursora i napotkamy wyraz, który zawiera rozwinięcie akronimu, wciśnięcie INSERT+NUMERYCZNE 5 (CAPS LOCK+K) w układzie laptop) dwa razy szybko, by przeliterować bieżący wyraz, teraz mówi też akronim lub skrót.

Czytanie okien dialogowych w nowoczesnych aplikacjach

Gdy okno dialogowe, jest wyświetlane w aplikacji desktopowej, można wcisnąć INSERT+B, by JAWS przeczytał całą zawartość tego okna dialogowego. Polecenie to działa też teraz w nowoczesnych aplikacjach takich jak Poczta, Sklep, oraz Edge, do czytania zawartości różnych wyskakujących okien.

SmartVision, SmartVision 2, Eye-PalAce, Kapten i Clear Reader + - nasze nowe podcasty są już dostepne!

Mamy nowe podcasty!

Specjalnie dla naszych Klientów, nagraliśmy kolejne podcasty: SmartVision, SmartVision 2, Eye-PalAce, Kapten i Clear Reader +. Zapraszamy do pobierania lub odsłuchiwania w przeglądarce!

Smart Vision

 

Smart Vision

Kliknij tu, aby pobrać spakowany plik.
Kliknij tu, aby odsłuchać podcast bez pobierania.

 

Logo Smartvision 2

 

Smart Vision 2

Kliknij tu, aby pobrać spakowany plik.
Kliknij tu, aby odsłuchać podcast bez pobierania.

 

Index 1

Eye-Pal Ace

Kliknij tu, aby pobrać spakowany plik.
Kliknij tu, aby odsłuchać podcast bez pobierania.

Screen322x572

 

Kapten (aplikacja)

Kliknij tu, aby pobrać spakowany plik.
Kliknij tu, aby odsłuchać podcast bez pobierania.

 

Clearreader

Clear Reader +

Kliknij tu, aby pobrać spakowany plik.
Kliknij tu, aby odsłuchać podcast bez pobierania.

 

 

Jeżeli mają Państwo pomysły na kolejne podcasty, prosimy o wysyłanie sugestii na marketing@altix.pl.

 

Wielka Gala "Jestesmy Razem"

Altix zaprasza serdecznie na Wielką Galę "Jestesmy Razem" i coroczną Międzynarodową Konferencję REHA FOR THE BLIND IN POLAND organizowanych przez Fundację Szansa dla Niewidomych. Altix jest głównym sponsorem tych wydarzeń!

Pierwszego dnia Konferencji REHA (16.10.2017 r.) odbędzie się Wielka Uroczysta Gala której myślą przewodnią jest: „My nie widzimy nic, a Wy czy widzicie nas?”. Galę poprzedziły podobne przedsięwzięcia zorganizowane w ośmiu województwach naszego kraju.

Mos 

Uroczystość odbędzie się w Centralnym Ośrodku Sportu „Torwar” w Warszawie. Hasło kampanii to „Jesteśmy razem”! Celem jest integracja społeczności niewidomych z innymi środowiskami, zarówno ludzi pełno jak i niepełnosprawnych. Wraz z Fundacją mamy nadzieję zachęcić Państwa do wspólnej zabawy i pokazać, że możemy wszyscy RAZEM czuć się dobrze w swoim towarzystwie, bez barier czy dyskomfortu.

Wyjątkowości Gali dodadzą występy znanych polskich artystów, muzyków i aktorów. Wystąpią m.in.: Mietek Szcześniak Sorry Boys Kasia Moś Kasia Cerekwicka Hania Stach Marek Piekarczyk Mate.o Błażej Krajewski. Zaprezentują się także utalentowani niewidomi.

Razem z Fundacją Szansa dla niewidomych, zachęcamy: Gala "Jesteśmy Razem" to koncert pełen emocji i empatii. Lubisz muzykę i chcesz pomagać innym? Zamknij oczy, wejdź w Świat dotyku i dźwięku, poznaj coś zupełnie nowego. Posłuchaj koncertu RAZEM z ludźmi, którzy nie widzą jak inni, potem wróć do rzeczywistości i zobacz jak scena mieni się setkami barw i świateł!

Środki pozyskane ze sprzedaży biletów przygotowanych w formie cegiełek będą przekazane na pomoc dla naszego środowiska. Bilety można zakupić TUTAJ.

Tylko teraz, do 11 października, kup 1 bilet, a drugi dostaniesz gratis! Zabierz bliską osobę na wspaniały koncert.

TU 20161201 REHA 268

Drugi element wydarzenia (17 i 18 października, we wtorek i środę), określamy mianem Wielkiego Spotkania. Odbędzie się jak co roku w Pałacu Kultury i Nauki. Przyjęte w tym roku hasło przewodnie to: „Polski model usprawniania i usamodzielniania ludzi z niepełnosprawnością wzroku oraz wyrównywanie ich życiowych szans”. Konwencja tego dwudniowego wydarzenia będzie identyczna, do znanej wszystkim Konferencji REHA z lat poprzednich. Będzie to niepowtarzalna okazja, by zapoznać się z różnorodnymi rozwiązaniami dedykowanymi osobom z dysfunkcjami wzroku. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w sesji merytorycznej, szkoleniach prowadzonych przez specjalistów, emocjonujących panelach dyskusyjnych. Poza tym, w trakcie konferencji, goście będą mieli możliwość skorzystania z wielu ciekawych atrakcji takich jak: bezwzrokowe strzelectwo laserowe, ping-pong dla niewidomych, czy układanie kostki Rubika z zamkniętymi oczami.

 

Szczegółowe pragoramy obu wydarzeń można przeczytać na stronie Fundacji Szansa dla Niewidomych:

Program Gali

Program Wielkiego Spotkania

Film z poprzedniej edycji Konferencji REHA:

 

Altix na seminariach "Otwórz oczy - zobacz więcej"

W dniach 15, 19 i 20 września 2017 r. w Szczecinie, Koszalinie i Wałczu przedstawiciele Altix mieli przyjemność uczestniczyć w seminariach w zakresie projektowania uniwersalnego pt. „Otwórz Oczy- Zobacz Więcej” dla radnych, urzędników jednostek samorządu terytorialnego oraz pracowników samorządowych jednostek organizacyjnych z terenu województwa zachodniopomorskiego. Na seminariach poruszona została problematyka potrzeb osób niepełnosprawnych w kontekście poruszania się w przestrzeniach publicznych. Gościnnie wystąpili także przedstawiciele z Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Organizatorem wydarzeń była Fundacja Szansa dla Niewidomych. Zadanie finansowane i realizowane było na zlecenie Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Wojewódzkiego programu pn. „Region wyrównanych szans”.
Więcej informacji na temat seminariów znajdziecie Państwo pod linkiem.

Seminaria Kolaż

Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach zaprasza na prezentację sprzętu!

Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach zaprasza na prezentację i do codziennego korzystania ze specjalistycznego sprzętu dla osób z dysfunkcją wzroku zakupionego w ramach programu Infrastruktura Kultury.

Prezentacja odbędzie się 28 września 2017r, godz.12,00

Filia nr 9 MBP w Kielcach, ul. Okrzei 9

Zapraszamy na stronę biblioteki, by dowiedzieć się więcej o dostosowaniach

Plakat2

Altix na TRAKO 2017!

W dniach 26-29.09.2017 roku w budynku AMBEREXPO Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Gdańsku odbędą się 12. Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO, na których swoje rozwiązania zaprezentuje firma Altix.
TRAKO to największe i najbardziej prestiżowe w Polsce oraz drugie w Europie spotkanie branży transportu szynowego, na których dokonywana jest prezentacja aktualnego poziomu rozwoju systemów transportowych oraz infrastruktury kolejowej w Polsce, Europie i na świecie.
Jako lider w branży dostępności dla osób niepełnosprawnych, zaprezentujemy możliwości dostosowania dla osób niewidomych, słabowidzących, niepełnosprawnych ruchowo: dworców, peronów i ich otoczenia oraz taborów kolejowych. Opowiemy również o ciekawych rozwiązaniach zastosowanych podczas realizacji naszych projektów modernizacyjnych w krajach europejskich.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką dostosowań na nasze stoisko numer E36!
Więcej o targach pod linkiem: http://trako17.exposupport.pl/

TRAKOjpg

Konkurs we Wrocławiu przedłużony do 15 września!

Uwaga! Przedłużamy konkurs w naszym wrocławskim oddziale do 15 września!
Do wygrania:
- laski składane grafitowe,
- lupy optyczne Okolux Mobile Plus,
- mówiące krokomierze
- bombonierki Toffifee
Wystarczy odwiedzić oddział Altix we Wrocławiu przy ulicy Sokolniczej 5/4 i wypełnić kupon konkursowy, by wziąć udział w losowaniu!

Oddział Altix w Rzeszowie nieczynny do 29 sierpnia!

Uprzejmie informujemy, że nasz oddział w Rzeszowie będzie zamknięty do 29 sierpnia.

Zapraszamy od środy w przyszłym tygodniu!

Program "Szkolna Wyprawka" - dofinansowania na podręczniki i pomoce edukacyjne

IMG_2351 Zmienione

Zgodnie z programem „Wyprawka szkolna” na rok 2017/2018, przyjętym przez Radę Ministrów, rodzice mogą ubiegać się o dofinansowanie na podręczniki szkolne lub inne pomoce edukacyjne dla dziecka niepełnosprawnego.

Dofinansowanie może objąć: podręczniki do kształcenia ogólnego, specjalnego lub kształcenia w zawodach, dopuszczone do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej oraz materiały edukacyjne w przypadku uczniów liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy.

     Aby uzyskać dofinansowanie, należy złożyć odpowiedni wniosek oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka do dyrektora szkoły, do której dziecko będzie uczęszczać w roku szkolnym 2017/2018. Terminy składania wniosków zostały ustalone przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na siedzibę szkoły.

        Więcej informacji na temat programu „Wyprawka szkolna” (terminie, wysokości dofinansowań)  dla danych szkół otrzymacie Państwo od naszych handlowców – zapraszamy do kontaktu z odpowiednimi oddziałami Altix oraz do uczestniczenia w spotkaniach prezentacyjnych, które odbędą się na początku roku szkolnego w szkołach specjalnych i integracyjnych. Informacje o terminach spotkań znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej. Nasi pracownicy pomogą wypełnić wnioski i wybrać podręczniki oraz pomoce edukacyjne.

Zapraszamy do pobrania załączników:

Wniosek o dofinansowanie - gotowy wniosek do wypełnienia i złożenia u dyrektora szkoły wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2017: rabaty -10-15% - KATALOG