Ośrodek Sportu i Rekreacji dzielnicy Ochota w Warszawie: plany tyflograficzne, tabliczki brajlowskie oznaczające pomieszczenia, brajlowskie nakładki na poręcze, oznaczenia na szafkach

Osir Ochota Collage

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszym kompendium: Przestrzeń i jej obrazy Dźwięk, tyflografika i magnigrafika. Kompendium

 
UE (2)