Muzeum Archeologiczne w Krakowie - plany tyflograficzne (odlewy z żywicy), linie naprowadzające, tabliczki w brajlu

Dostosowanie wystawy zostało zrealizowane w ramach projektu Projektu COME-IN!

Celem projektu było częściowe dostosowanie wystawy stałej „Pradzieje i Wczesne Średniowiecze Małopolski” zwłaszcza dla osób niewidomych i głuchych oraz wykonanie nowej strony internetowej MAK wraz z wbudowanym modułem aplikacji obsługującej nowo zaaranżowane przestrzenie.

Głównym celem projektu było zwiększenie dostępności do małych i średnich muzeów Europy Środkowej dla osób z niepełnosprawnościami, ludzi starszych, dzieci, matek z dziećmi.

Muzeum Archeologiczne Kolaż 5 (1)

Muzeum Archeologiczne Kolaż 2

Muzeum Archeologiczne Kolaż 3

Muzeum Archeologiczne Kolaż 1

Autor zdjęć: A. Susuł.

Zadanie było współfinansowane w ramach międzynarodowego projektu COMEIN! CE 187 „Cooperating for Open access to Museums towards a widEr INclusion”, którego jednym z uczestników jest Muzeum Archeologiczne w Krakowie.