Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku - plany tyflograficzne z tworzywa PMA i w formie papierowej, oznaczenia poziome, ubrajlowione nakładki na poręcze

Muzeum II Wojny Światowej1

Muzeum IIWŚ2

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszym kompendium: Przestrzeń i jej obrazy Dźwięk, tyflografika i magnigrafika. Kompendium

 

UE (8)