Logotypy UE
 

 

NIK sprawdziła dostępność wyremontowanych dworców PKP

Transport kolejowy w naszym kraju rozwija się dynamicznie. Dzięki modernizacji wielu dworców i wprowadzeniu szybkich pociągów, można komfortowo przemieszczać się po kraju, często znacznie szybciej i sprawniej niż samochodami. PKP SA we wrześniu 2016 roku posiadały w swoich zasobach w sumie 2136 dworców kolejowych, z czego 574 z nich były to dworce czynne i używane. By zapewnić odpowiedni standard architektoniczny i wyższy poziom usług dla podróżnych, powstał Program Inwestycji Dworcowych (PID) na lata 2016 – 2023. Realizowany jest on w ramach „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)”. W związku z PID, Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła już część zrealizowanych inwestycji PKP SA.

Podczas kontroli urzędnicy NIK dopatrzyli się pewnych uchybień. Nie wszędzie zostały spełnione wymogi unijnych przepisów dotyczących osób z niepełnosprawnościami. W czasie sprawdzania czterech zakończonych inwestycji dworcowych, okazało się, że wykonawcy dwóch z nich nie zastosowali się w pełni do założeń projektowych. Na dworcu w Tczewie aktualny rozkład jazdy został umieszczony na nieodpowiedniej wysokości, choć jest ona zdefiniowana w unijnych przepisach. Na tej samej stacji niezgodnie z przepisami wykonane zostały schody i poręcze, a w budynku, przy jednym z wejść, nie umieszczono dotykowych oznaczeń ostrzegawczych dla osób niewidomych i słabowidzących. Podczas remontu tego dworca został też zamontowany dynamiczny system informacji pasażerskiej, który oferuje komunikaty o opóźnieniach pociągów lub zmianie peronu jedynie w formie dźwiękowej, co wyklucza osoby mające problemy ze słyszeniem.

Druga stacja, na której zauważono uchybienia, znajduje się w Oświęcimiu, gdzie postawiony został budynek w formule nowoczesnego dworca systemowego. Na peronie numer 1 nie zamontowano dotykowej ścieżki naprowadzającej dedykowanej osobom z dysfunkcjami wzroku. Dodatkowo na terenie całej stacji wykonano ławki, które nie kontrastowały kolorystycznie z podłożem, poręcze znajdowały się w nieprawidłowej odległości od balustrad, system przywoławczo-alarmowy nie został wyposażony w dwustronną komunikację głosową, a drzwi do toalet dla osób z niepełnosprawnościami wymagały użycia dużej siły podczas ich otwierania i zamykania.

W myśl zasad dostępności każdy, bez względu na rodzaj ograniczeń i dysfunkcji, powinien mieć pełen dostęp do przestrzeni publicznej i do usług, które tam są realizowane. Dlatego niepokoi fakt, że oddawane po remontach i modernizacjach obiekty, które w założeniu miały być dostosowane do wymagań osób ze szczególnymi potrzebami, posiadają sporo, dość znaczących uchybień.

Niewidzialny Świat powstał w Lesznie

W coraz większej liczbie miast w Polsce i na świecie powstają specjalnie przygotowane miejsca, gdzie osoby pełnosprawne mogą doświadczyć jak wygląda życie osób z różnymi niepełnosprawnościami. Jednym z pierwszych przedsięwzięć tego typu była Niewidzialna Wystawa w Warszawie, która do dziś gromadzi wielu odwiedzających, którzy pragną wczuć się w życie osób niewidomych i słabowidzących. Jakiś czas temu pisaliśmy na naszym blogu o powstaniu w Belgii escape roomu w ciemnościach, a ostatnio swoje otwarcie miał Niewidzialny Świat w Lesznie, który jest pierwszym miejscem w Europie, gdzie w tej samej przestrzeni można doświadczyć otoczenia z perspektywy zarówno osoby niewidomej, jak i poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Tu osoby pełnosprawne mogą się dowiedzieć, jak przestrzeń wokół odbierają osoby z dysfunkcjami wzroku lub z niepełnosprawnością ruchową. Wyróżniającym elementem tej wystawy jest możliwość samodzielnego wykonywania codziennych czynności w całkowitych ciemnościach lub, po włączeniu światła, w tej samej przestrzeni, wykonywanie ich z perspektywy wózka inwalidzkiego. O miejscu tym tak mówi Monika Hyżyk, prezes zarządu Multieducation: „Osoby z niepełnosprawnościami żyją tak jak wszyscy, ale muszą wypracować schematy funkcjonowania, by mogły bezpiecznie się poruszać i być samodzielnymi wykonując podstawowe czynności. Chcemy to uświadomić osobom pełnosprawnym, dlatego w tym projekcie wczują się w ich role”.

Wystawę stworzoną przez firmę Multieducation może odwiedzić każdy, kto ukończył 7 lat. Znajduje się ona w Lesznie przy ulicy Chopina 116 a. Organizatorzy nie zdradzają szczegółów przedsięwzięcia, by nie odbierać zwiedzającym możliwości osobistego zapoznawania się ze światem osób z niepełnosprawnościami. Wystawa z pewnością warta jest odwiedzenia.

Na poniższej stronie internetowej znajdują się podstawowe informacje dotyczące tego interesującego przedsięwzięcia, m.in. dane kontaktowe:

http://www.niewidzialnyswiatleszno.pl/

Jak osoby niewidome radzą sobie z zalewaniem herbaty gorącą wodą

Od dziś rozpoczynamy publikowanie na naszych kanałach krótkich materiałów wideo, w których będziemy pokazywać, jak radzą sobie z różnymi czynnościami dnia codziennego osoby niewidome i słabowidzące. Filmy będą miały charakter edukacyjny, ale też humorystyczny, więc zachęcamy do subskrybowania „Bloga o dostępności” na YouTube i na TikTok, gdzie będą pojawiały się nasze krótkie filmy.

Zalewanie herbaty gorącą wodą może być dla osób niewidomych pewnym wyzwaniem, jako że bez udziału wzroku trudno jest ocenić kiedy szklanka jest napełniona. Oczywiście można zdać się na słuch i podjąć próbę oszacowania po dźwięku, kiedy kubek jest pełny. Jest to jednak zadanie o tyleż karkołomne, że po pierwsze grozi rozlaniem wody, po drugie potencjalnie groźnym oparzeniem.

Szczęśliwie dostępne jest już na rynku rozwiązanie umożliwiające osobom niewidomym komfortowe przygotowywanie herbaty. Jeśli więc chcecie zapoznać się z jego działaniem, zapraszamy i zachęcamy do obejrzenia naszego filmu pod poniższym łączem:

https://youtu.be/PCdLIjaZvXs

Polskie plaże niedostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami

Jednym z kierunków wybieranych przez nas wakacyjnych podróży są miejscowości nadmorskie, w których możemy odpoczywać opalając się na plażach, słuchając szumu fal i korzystając z morskich kąpieli. Nie są to jednak miejsca, gdzie łatwo  odnajdują się osoby z niepełnosprawnościami, szczególnie z dysfunkcjami ruchowymi i dysfunkcjami wzroku. Rozległe przestrzenie plaż pozbawione są bowiem jakichkolwiek dostosowań, np. ścieżek naprowadzających, dźwiękowych komunikatów czy utwardzonych podjazdów do wody dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Ostatnio Fundacja Machina Zmian, od 10 lat walcząca, by plaże były dostępne dla wszystkich, opublikowała raport z audytów miejsc wypoczynkowych nad polskim Bałtykiem.

W czasie pieszej wędrówki brzegiem Bałtyku, na długości 440 km, zostały sprawdzone wejścia na plaże, które samorządy wskazywały jako dostępne dla wszystkich osób ze szczególnymi potrzebami. Okazało się jednak, że w odniesieniu do co drugiej plaży, określenie to było mocno na wyrost. Jak wynika z opublikowanego raportu, od Świnoujścia do Krynicy Morskiej usytuowanych jest 12 plaż, które są potencjalnie dostępne, 47 jest niedostępnych, a tylko 28 piaszczystych terenów jest przystosowanych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Podczas przeprowadzonego audytu sprawdzano czy na wybranych plażach znajdują się dostępne toalety i natryski, pochylnie umożliwiające zjazd na wózku inwalidzkim, powierzchnie utwardzone lub kładki i czy istnieje możliwość wypożyczenia wózka do kąpieli w morzu zwanego amfibią.

Opracowany na podstawie audytu raport ma wskazać zarządzającym plażami niedostępnymi dla osób ze szczególnymi potrzebami, co zrobić i jak zrobić, by plaże te stały się dostępne.

Podnosi się poziom dostępności polskich uczelni

W naszym kraju coraz więcej firm i instytucji poprawia swoją dostępność dla populacji o szczególnych potrzebach. To niesłychanie istotne z punktu widzenia osób z niepełnosprawnościami, seniorów, osób o czasowo ograniczonej sprawności czy kobiet w ciąży lub osób z dziecięcym wózkiem, jako że umożliwia nieskrępowany dostęp do budynków czy usług.

Instytucjami poprawiającymi dostępność są m.in. polskie uczelnie, w których dzięki Funduszom Europejskim wdraża się wiedzę o potrzebach osób z niepełnosprawnościami wśród personelu dydaktycznego i administracyjnego, a także usuwa się bariery cyfrowe, architektoniczne i informacyjno-komunikacyjne. Jak wynika z raportu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, działania podjęte przez uczelnie w ramach inicjatyw „Centrum wiedzy o dostępności” i „Uczelnia dostępna”, są widoczne i zasługują na docenienie.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, tak ocenia działania szkół wyższych: „Coraz więcej polskich uczelni jest dostępnych dla osób o szczególnych potrzebach. Obserwujemy wzrost świadomości i wiedzy na temat tego, jakie rozwiązania są niezbędne do zapewnienia możliwości studiowania osobom z niepełnosprawnościami. Projekty realizowane ze wsparciem Funduszy Europejskich pomagają szkołom wyższym zwiększyć skalę działań na rzecz dostępności. Ten trend utrzyma się również w nowej unijnej perspektywie finansowej. Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 pomoże w likwidowaniu barier w dostępie do nauki i poprawie jakości edukacji akademickiej”.

W ostatnich miesiącach zrealizowano 200 projektów na łączną kwotę 687,96 mln zł, w których partycypowała większość polskich uczelni, podnosząc tym samym poziom ich dostępności.

Unikatowym w skali kraju projektem była „Uczelnia dostępna”. Projekt w sposób kompleksowy wskazywał, jak istotne jest podnoszenie poziomu dostępności szkół wyższych. Na koniec 2021 roku, w ramach jego trzech edycji, wsparcie finansowe w łącznej wysokości 652 mln zł otrzymało 196 polskich uczelni. Dodatkowo szkoły wyższe miały możliwość aplikowania w konkursie „Centrum wiedzy o dostępności”, co pozwoliło na utworzenie specjalnych centrów wiedzy o dostępności, służących upowszechnianiu i stosowaniu zasad projektowania uniwersalnego.

Nowoczesne systemy monitorowania glikemii wkrótce z refundacją dla osób niewidomych i słabowidzących

Przewlekła choroba jaką jest cukrzyca sprawia bardzo dużo problemów osobom na nią cierpiącym. Wymogi to specjalna dieta i systematyczne monitorowanie poziomu glukozy we krwi, by nie dopuścić do poważnych powikłań, groźnych dla zdrowia i życia.

Do tej pory z refundacji nowoczesnych urządzeń umożliwiających monitorowanie glikemii metodą skanowania mogły korzystać dzieci od 4 roku życia i młodzież do 18 roku życia, chorujący na cukrzycę typu pierwszego. 8 lipca pojawił się projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, umożliwiający osobom z niepełnosprawnościami uzyskanie refundacji na system FreeStyle Libre, przeznaczony do monitorowania glikemii. Jego zaletą jest głosowe informowanie o poziomie cukru u pacjenta.

Sprawia to, że osoby niewidome i słabowidzące mogą samodzielnie kontrolować stan swojego zdrowia. Zastosowanie urządzenia poprawia efektywność leczenia, zmniejsza ryzyko powikłań cukrzycy, zwiększa bezpieczeństwo i prywatność pacjenta, podnosi jakość życia osób chorujących na cukrzycę.

Nie sposób przecenić wagi projektu refundacji systemu FreeStyle Libre dla osób niewidomych czy też zagrożonych utratą wzroku z powodu cukrzycy. Do tej pory mierzenie poziomu cukru odbywało się poprzez nakłuwanie opuszków palców i podawanie wyniku przez zwykły, udźwiękowiony glukometr, co powodowało upośledzenie dotyku, a ten zmysł jest dla osób z dysfunkcjami wzroku niesłychanie ważny. Osoby te używają bowiem palców dłoni do czytania tekstów w alfabecie Braille’a czy też do wykonywania różnych, domowych czynności, podczas których to dotyk niejako zastępuje wzrok..

Po przejściu procedury legislacyjnej projekt refundacji systemu FreeStyle Libre zostanie wprowadzony w życie, co z całą pewnością zapewni osobom niewidomym i słabowidzącym systematyczną, komfortową i bezbolesną kontrolę stanu zdrowia, uniknięcie niebezpiecznych konsekwencji powikłań cukrzycy, a także ochronę ich bezcennych palców.

Gdańska opera dostępna dla osób z niepełnosprawnościami

Któż z nas od czasu do czasu nie odwiedza różnego rodzaju placówek kultury i nie zachwyca się przygotowywanymi przez nie wydarzeniami – koncertami, spektaklami teatralnymi, widowiskowymi musicalami czy inscenizacjami operowymi. Dzięki unijnemu projektowi „Kultura bez barier” poprawi się dostępność 111 instytucji kultury w całej Polsce. Fundusze na dostosowanie przedsięwzięć kulturalnych do oczekiwań osób ze szczególnymi potrzebami otrzymała między innymi Opera Bałtycka w Gdańsku.

Opera w Gdańsku ma bardzo zróżnicowaną ofertę edukacyjną i szeroki repertuar, co pozwala na docieranie do różnych gustów. Propozycje Opery Bałtyckiej obejmują inscenizacje operowe i baletowe, koncerty jazzowe, koncerty symfoniczne i kameralne. Prezentowane dzieła pochodzą z różnych okresów, a ich wykonania charakteryzują się zróżnicowaną estetykę.

Dzięki środkom otrzymanym z projektu „Kultura bez barier”, Opera Bałtycka zamierza zorganizować szkolenia dla pracowników z zakresu dostępności, obejmujące  szczególne potrzeby osób niewidomych i słabowidzących, a także audiodeskrypcję. Strona internetowa placówki stanie się zgodna z obecnie obowiązującymi standardami dostępności, a dwa wybrane przedstawienia operowe zostaną opatrzone dodatkową ścieżkę audiodeskrypcji. Gdańska opera planuje ponadto tzw. spacery sensoryczne po swojej siedzibie. Ta forma, jak dowodzą specjaliści, jest niesłychanie istotna szczególnie dla rozwoju dzieci niewidomych.

Gra Sudoku na iOS dostępna dla osób niewidomych

Osoby widzące, dla relaksu, korzystają z licznych gier wideo pozwalających na chwilowe oderwanie się od rzeczywistości. Dziś także osoby niewidome i słabowidzące mają spory wybór gier audio, jako że potrzeba rywalizacji i „łamania głowy” jest wspólna dla wszystkich. W ofercie gier audio są proste gry wymagające tylko poprawnych odpowiedzi na szereg pytań, ale są też gry, podczas których osoba niewidoma może przedzierzgnąć się w profesjonalnego pilota, odpowiedzialnego za kilkuset pasażerów znajdujących się na pokładzie samolotu. Do grupy gier dostępnych dla osób korzystających z programów udźwiękawiających dołączył kilka miesięcy temu tytuł Accessible Sudoku dla  systemu iOS.

Sudoku jest grą logiczną, która w klasycznym wydaniu zawiera tabelę z dziewięcioma wierszami i dziewięcioma kolumnami. Zadanie gracza polega na takim ułożeniu cyfr od 1 do 9 w każdym wierszu i w każdej kolumnie, by się one nie powtarzały. Dodatkową komplikacją jest to, że tabele 9 na 9 ułożone są w tzw. bloki, w których znajdują się 3 na 3 tego typu tabele. Utrudnienie polega na tym, że cyfry od 1 do 9 nie mogą się powtarzać również w wierszach i kolumnach bloku.

Autorem Accessible Sudoku jest John Sturt, znany również z innych gier dostępnych dla udźwiękowienia Voice Over dla systemu iOS. Po pierwszym otwarciu Accessible Sudoku osoba niewidoma otrzymuje głosową instrukcją podstaw gry, następnie zostaje wyświetlona tabela 4 na 4, na której można poćwiczyć Sudoku. Po opanowaniu układania cyfr we właściwej konfiguracji, do wyboru jest kilka poziomów trudności. Do dyspozycji gracza są tabele 9 na 9, 16 na 16, a nawet 25 na 25, więc z pewnością każdy znajdzie poziom odpowiedni dla siebie.

Jeśli lubicie tego typu logiczne łamigłówki, to gra jest naprawdę wciągająca i co ważne całkowicie dostępna dla Voice Over. Nie bez znaczenia jest także koszt jej zakupu - 4,99 zł.

Gra jest do pobrania pod poniższym łączem: https://apps.apple.com/pl/app/accessible-sudoku/id1594352197?l=pl

Czy kuce przewodniki zawitają do Polski?

W naszym kraju pojawia się coraz więcej psów asystujących, które wykonując wyuczone wcześniej polecenia pomagają osobom ze szczególnymi potrzebami w codziennych czynnościach. Najpopularniejsze na ulicach polskich miast są psy asystujące osobom niewidomym lub słabowidzącym. Tę rolę pełnią najczęściej labradory, jako że przedstawiciele tej rasy to psy na ogół łagodne i łatwe do ułożenia. Dzięki poleceniom wypowiadanym przez niewidomych opiekunów czworonogów, np. „naprzód prowadź”, „schody pokaż” czy „przejście pokaż”, pies przewodnik pokazuje wszystkie miejsca, których dotyczą polecenia i idzie prosto do celu, zatrzymując się jedynie wówczas, gdy napotka przeszkodę.

W Wielkiej Brytanii postanowiono spróbować, jak sprawdzą się w roli asysty inne zwierzęta i przystąpiono do szkolenia miniaturowych koni. Digby i Monet, bo tak nazywają się te dwa, osiągające maksymalnie 1,5 metra wysokości, kilkutygodniowe kuce, rozpoczęły szkolenie na przewodników osób niewidomych. Pomysł szkolenia tych zwierząt jako pomocników osób z dysfunkcjami wzroku nie jest nowy. Przywędrował ze Stanów Zjednoczonych, gdzie organizacja Guide Horse Foundation od dawna przygotowuje kuce do roli zwierząt asystujących. Zainteresowanie kucami asystentami w USA jest tak duże, że fundacja na razie nie przyjmuje nowych zgłoszeń na ich szkolenie.

Brytyjka Katy Smith z Northallerton, która jest właścicielką kucyków Digby i Monet, postanowiła sama je wyszkolić, ucząc tego wszystkiego, co potrafią psy przewodniki.

Zaletą kucy przewodników jest ich doskonała pamięć, łagodny charakter i wysoki poziom inteligencji. Ich przewagą nad psami labradorami jest długowieczność -  dożywają przeciętnie 25 lat, podczas gdy psy maksymalnie kilkunastu. Katy Smith chwali zdolności szkolonych przez siebie koników, mówiąc, że potrafią już sięgnąć pyskiem do torby z pieczywem, wyjąć jedną kromkę chleba i włożyć ją do tostera.

Film o treningu orientacji przestrzennej

Większość z nas, dzięki dobrej orientacji w przestrzeni, z łatwością się porusza i odnajduje konkretne miejsca. U osób niewidomych i słabowidzących orientacja w przestrzeni odgrywa kluczową rolę w codziennym funkcjonowaniu, jako że umożliwia samodzielne poruszanie się, np. po ulicach miast. Dlatego tak ważne jest, by osoby z dysfunkcjami wzroku rozpoczynały jak najwcześniej naukę orientacji przestrzennej, zyskując w dorosłym życiu większą pewność podczas przemieszczania się do szkoły, do pracy czy do sklepu.

W ostatnim czasie przeprowadziliśmy ciekawą rozmowę z trenerką orientacji przestrzennej, wykonującą ten zawód od 12 lat. W poniższym materiale video Sylwia opowiada czym jest orientacja przestrzenna, jak wygląda trening, jakie trudności mają osoby niewidome i słabowidzące w opanowaniu tej ważnej kompetencji, ułatwiającej samodzielne życie. Sylwia odpowiada ponadto na szereg pytań związanych z treningiem i szerzej, z orientacją przestrzenną.

Zapraszamy do obejrzenia poniższego filmu: https://youtu.be/j3KCTdYm0hM