Gorczański Park Narodowy - plany tyflograficzne sal, linie naprowadzające, tabliczki w brajlu i druku powiększonym

Gorczanski1

Gorczanski2

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszym kompendium: Przestrzeń i jej obrazy Dźwięk, tyflografika i magnigrafika. Kompendium

 
UE (2)