Fundacja Pociechom - informacje ekologiczne na tabliczkach w systemie Braille'a

Fundacja Pociechon Informacje Ekologiczne

 


Zaprasza
my do zapoznania się z naszym kompendium: Przestrzeń i jej obrazy Dźwięk, tyflografika i magnigrafika. Kompendium

 

 UE (2)