Przedszkole nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie

W skład realizacji w Przedszkolu nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie wchodzą: dotykowy plan informacyjny obiektu ze znacznikami YourWay Beacon i NFC, i metalowe, brajlowskie tabliczki informacyjne. Dotykowy plan informacyjny placówki ma postać wielobarwnej tablicy z tworzywa PMMA, umieszczonej w pionie, na ścianie, na dystansach. Plan opatrzony jest wspomnianymi wyżej znacznikami YourWay Beacon i NFC, a także legendą w brajlu i w czarnym druku. Realizacja obejmuje ponadto brajlowskie, metalowe tabliczki informacyjne.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/562

BAZA DOSTĘPNYCH OBIEKTÓW YOURWAY
System YourWay to nie tylko nawigacja w przestrzeni otwartej i zamkniętej dzięki beaconom (nadajnikom) i aplikacji YourWay na smartfony. To także stale rozwijana baza obiektów przystosowanych do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych. Obsługa bazy jest bardzo prosta – w otwartej na smartfonie aplikacji YourWay wystarczy wpisać miasto, do którego zamierzamy się wybrać, wówczas wyświetlone zostaną na smartfonie obiekty, które zostały przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto pojawi się informacja na jakie rodzaje przystosowania obiektów można liczyć. Nowy Teatr w Warszawie jest np. wyposażony w plany tyflograficzne (dotykowe, z legendami w brajlu) i w podjazdy dla osób poruszających się na wózkach. Obiekty mogą być dodawane do bazy przez użytkowników systemu YourWay lub też przez właścicieli placówek. Wyłącznie od Państwa zależy czy obiekt będzie dostępny i czy znajdzie się w bazie YourWay. Zachęcamy do przystosowania Państwa placówki do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych i dodania jej do bazy YourWay!

Dotykowy Plan Informacyjny