Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

W ramach realizacji wykonano dotykowy plan informacyjny w budynku Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim. Plan został  wyposażony w znacznik YorWay Beacon i w kod NFC. Plan ma postać ergonomicznie pochylonej tablicy z tworzywa PMMA, z przewagą kolorów czarnego i żółtego, umieszczonej na stojaku ze stali malowanej proszkowo. Plan został opatrzony legendą w brajlu i w czarnym druku. Smartfon z aplikacją Your Way, po skomunikowaniu się ze znacznikiem YourWay Beacon, poinformuje syntetycznym głosem o treści planu. Kod NFC służy do szybkiego pobrania na smartfon aplikacji YourWay.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/441

BAZA DOSTĘPNYCH OBIEKTÓW YOURWAY
System YourWay to nie tylko nawigacja w przestrzeni otwartej i zamkniętej dzięki beaconom (nadajnikom) i aplikacji YourWay na smartfony. To także stale rozwijana baza obiektów przystosowanych do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych. Obsługa bazy jest bardzo prosta – w otwartej na smartfonie aplikacji YourWay wystarczy wpisać miasto, do którego zamierzamy się wybrać, wówczas wyświetlone zostaną na smartfonie obiekty, które zostały przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto pojawi się informacja na jakie rodzaje przystosowania obiektów można liczyć. Nowy Teatr w Warszawie jest np. wyposażony w plany tyflograficzne (dotykowe, z legendami w brajlu) i w podjazdy dla osób poruszających się na wózkach. Obiekty mogą być dodawane do bazy przez użytkowników systemu YourWay lub też przez właścicieli placówek. Wyłącznie od Państwa zależy czy obiekt będzie dostępny i czy znajdzie się w bazie YourWay. Zachęcamy do przystosowania Państwa placówki do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych i dodania jej do bazy YourWay! 

Dotykowy plan informacyjny w budynku Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim ze znacznikiem YorWay Beacon i z kodem NFC