Ministerstwo Sportu w Warszawie

Trzy dotykowe plany informacyjne w Ministerstwie Sportu w Warszawie mają postać tablic w stonowanej kolorystyce, wykonanych w całości z tworzywa PMMA, zwanego szkłem organicznym, odpornego na warunki atmosferyczne, zadrapania i uszkodzenia. Jeden z planów umieszczony jest w holu budynku przy Senatorskiej 14, dwa kolejne na pierwszym i drugim piętrze budynku przy Senatorskiej 12. Tablice ułożone są poziomo i są ergonomicznie pochylone w kierunku osoby je oglądającej. Znajdują się na stojakach ze stali ocynkowanej. Prezentują plany w perspektywie zależnej od tego, gdzie zostały umieszczone. Wypukły plan informacyjny w holu usytuowany jest centralnie i w prawej części tablicy, zaś legenda w jej lewej części. Plan informacyjny pierwszego piętra usytuowany jest w prawej części tablicy, a legenda w jej lewej części. Plan drugiego piętra zajmuje niemal całą, górną część tablicy, legenda znajduje się u dołu. W budynku zainstalowano także cztery beacony, micro nadajniki, które po skomunikowaniu się z aplikacją YourWay w smartfonie odwiedzającego Ministerstwo Sportu, informują o miejscu, w którym ten się znajduje. Realizacja obejmuje ponadto nadajniki YourWay Plus, umieszczone w ważnych nawigacyjnie miejscach. Nadajnik w postaci pudełka posiada głośnik, za pomocą którego sygnalizowana jest jego obecność. Może się to odbywać automatycznie, gdy w pobliżu nadajnika znajdzie się urządzenie mobilne z aplikacją YourWay lub na życzenie użytkownika, który otrzymuje ponadto szerszą, opisową, głosową informację na temat miejsca, w którym znajduje się nadajnik. Urządzenie jest obsługiwane smartfonem za pośrednictwem aplikacji YourWay. W skład realizacji wchodzi także 20 tabliczek PMMA na drzwi z wypukłymi literami czarnodrukowymi i brajlowskimi.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/378

BAZA DOSTĘPNYCH OBIEKTÓW YOURWAY
System YourWay to nie tylko nawigacja w przestrzeni otwartej i zamkniętej dzięki beaconom (nadajnikom) i aplikacji YourWay na smartfony. To także stale rozwijana baza obiektów przystosowanych do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych. Obsługa bazy jest bardzo prosta – w otwartej na smartfonie aplikacji YourWay wystarczy wpisać miasto, do którego zamierzamy się wybrać, wówczas wyświetlone zostaną na smartfonie obiekty, które zostały przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto pojawi się informacja na jakie rodzaje przystosowania obiektów można liczyć. Nowy Teatr w Warszawie jest np. wyposażony w plany tyflograficzne (dotykowe, z legendami w brajlu) i w podjazdy dla osób poruszających się na wózkach. Obiekty mogą być dodawane do bazy przez użytkowników systemu YourWay lub też przez właścicieli placówek. Wyłącznie od Państwa zależy czy obiekt będzie dostępny i czy znajdzie się w bazie YourWay. Zachęcamy do przystosowania Państwa placówki do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych i dodania jej do bazy YourWay! 

Dotykowe plany informacyjne Ministerstwa Sportu w Warszawie z beaconami w dwóch rzutach, tabliczki informacyjne na drzwi z wypukłymi piktogramami