Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie - mapy tyflograficzne na piętrach, call-hear oraz oznaczenia na drzwiach w systemie Braille'a

 Osrodek Sportu I Rekreacji W Drzonkowie 1

Osrodek Sportu I Rekreacji W Drzonkowie 2Zaprasza
my do zapoznania się z naszym kompendium: Przestrzeń i jej obrazy Dźwięk, tyflografika i magnigrafika. Kompendium

 

 

UE (2)