Dworzec PKP w Częstochowie

W skład realizacji wchodzą udźwiękowione, dotykowe plany informacyjne w budynku dworca PKP w Częstochowie. Mają one postać ergonomicznie pochylonych tablic, usytuowanych na drabinkowych, stalowych stojakach. Plany są utrzymane w kolorystyce korespondującej z architekturą wnętrza dworcowego budynku. Przeważają jasne i grafitowe szarości z elementami w kolorze niebieskim, żółtym i czerwonym. Tablice są opatrzone metalowymi przyciskami, po których wciśnięciu podróżny otrzymuje głosowe informacje, właściwe dla wybranego elementu legendy. Legenda jest ponadto opisana w czarnym druku i w brajlu.

Plan znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/164

BAZA DOSTĘPNYCH OBIEKTÓW YOURWAY
System YourWay to nie tylko nawigacja w przestrzeni otwartej i zamkniętej dzięki beaconom (nadajnikom) i aplikacji YourWay na smartfony. To także stale rozwijana baza obiektów przystosowanych do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych. Obsługa bazy jest bardzo prosta – w otwartej na smartfonie aplikacji YourWay wystarczy wpisać miasto, do którego zamierzamy się wybrać, wówczas wyświetlone zostaną na smartfonie obiekty, które zostały przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto pojawi się informacja na jakie rodzaje przystosowania obiektów można liczyć. Nowy Teatr w Warszawie jest np. wyposażony w plany tyflograficzne (dotykowe, z legendami w brajlu) i w podjazdy dla osób poruszających się na wózkach. Obiekty mogą być dodawane do bazy przez użytkowników systemu YourWay lub też przez właścicieli placówek. Wyłącznie od Państwa zależy czy obiekt będzie dostępny i czy znajdzie się w bazie YourWay. Zachęcamy do przystosowania Państwa placówki do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych i dodania jej do bazy YourWay! 

Dworzec PKP W Czestochowie

Zapraszamy do zapoznania się z naszym kompendium: Przestrzeń i jej obrazy Dźwięk, tyflografika i magnigrafika. Kompendium 

UE (2)