Projekt „Polscy niewidomi dla niewidomych na świecie – eksport sposobem na transfer technologii tyfloinformatycznych”

Mamy przyjemność poinformować, że 25.08.2017 r. nasza firma podpisała umowę o dofinasowanie projektu pt. „Polscy niewidomi dla niewidomych na świecie – eksport sposobem na transfer technologii tyfloinformatycznych”.

Podstawowe Zestawienie Poziom Z EFRR Kolor

Projekt  jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Projekt jest realizowany w okresie 01.07.2016 – 29.06.2018 r.

Całkowita wartość projektu: 556 851,20 zł

Wysokość dofinansowania: 235 720 zł

Celem projektu jest rozwój handlu zagranicznego firmy, nawiązanie nowych kontaktów z firmami zagranicznymi oraz pogłębienie już istniejących.  Altix m.in. stworzy nowy model biznesowy współpracy z klientami zagranicznymi, przeprowadzi kampanię marketingową promującą produkty i usługi na rynkach zagranicznych, zwiększy ilość organizowanych wystąpień i wizyt na targach, konferencjach i wystawach branżowych oraz misji gospodarczych, rozbuduje witrynę sklepu internetowego skierowaną do klientów zagranicznych oraz zdobędzie wiedzę prawną w zakresie lokalnych uwarunkowań wprowadzania towarów i usług na rynki zagraniczne. Do promowanych na rynkach zagranicznych produktów i usług należeć będą m.in.

  • produkty działu tyflograficznego: plany i mapy dla niewidomych, kioski i terminale, grafika wypukła i 3D, oznaczenia kontrastowe, wypukłe, etykiety i nakładki brajlowskie, oznaczenia poziome
  • produkty drukarni brajlowskiej
  • produkty autorskie firmy: oprogramowanie Euler, gry planszowe dla niewidomych
  • usługi doradztwa w zakresie udostępniania przestrzeni dla osób z dysfunkcją wzroku: audyty dostępności obiektów, stron internetowych i miejsc pracy

Działania podjęte w ramach realizacji projektu będą skutkować wzrostem konkurencyjności i rozpoznawalności firmy Altix na rynkach zagranicznych, jak również będą miały  pozytywny wpływ na wzmocnienie konkurencyjności, przedsiębiorczości i innowacyjności gospodarki Mazowsza. Rozwój handlu zagranicznego przyczyni się także do powstania nowych miejsc pracy.