Audyt architektoniczny miejsc publicznych

PlanNiewidomi i słabowidzący w coraz większym stopniu uczestniczą w życiu społecznym, kulturalnym i naukowym. Wiele organizacji i firm popiera ideę świata, w którym myśli się z empatią o wszystkich obywatelach. Problemem jest panujące przekonanie, że dostosowanie otoczenia do potrzeb inwalidów wzroku jest skomplikowane. Często bywa tak, że nie wiemy, co zrobić, aby zniwelować bariery i otworzyć się na potrzeby niepełnosprawnych klientów.

Jeśli jesteście Państwo właścicielami lub zarządcami urzędów, obiektów usługowych i użyteczności publicznej, obiektów handlowych lub budynków z branży turystycznej i gastronomicznej możecie zapewnić swoim klientom dostępną przestrzeń.

Audyt architektoniczny pozwoli ocenić i zwiększyć dostępność obiektu do potrzeb niepełnosprawnych, szczególnie niewidomych i słabowidzących. Zakres ekspertyzy obejmuje: wizje lokalne w obiekcie, dokumentację fotograficzną oraz opracowanie wniosków i zaleceń, które pozwolą zniwelować bariery i zwiększyć standard w obiektach.

Podstawą opracowania raportu są:

  • przepisy Prawa Budowlanego i Prawa Przewozowego,
  • wywiad i opinia osoby zarządzającej obiektem,
  • standardy Tyfloarea,
  • dane z obserwacji niewidomych i niedowidzących,
  • dobre praktyki i zalecenia Polskiego Związku Niewidomych.

 

Dzięki audytowi możecie Państwo:

  • zniwelować bariery i otworzyć się na nowych, wiernych klientów,
  • uzyskać bezstronną i obiektywną opinię na temat stanu audytowanych obiektów  - przygotowaną przez ekspertów,
  • zyskać możliwość zatrudnienia pracowników z niepełnosprawnością oraz prawo dofinansowania ich wynagrodzeń,
  • podnieść rangę swojej firmy i marki.

 

Wycena usługi przeprowadzana jest indywidualnie. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z firmą Altix.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:
dostepnosc@altix.pl

 

UE (3)