Dofinansowanie w ramach Dotacji na Kapitał Obrotowy

POIR.03.04.00-14-0610/20 - Wsparcie na prowadzenie działalności

Wartość projektu: 197 212,86

Dofinansowanie: 100%