Audyty dostępności miejsc pracy

Jaws User1Jeśli jesteście Państwo pracodawcą, rekrutujecie pracowników, zarządzacie zasobami ludzkimi możecie dostosować stanowiska pracy w Waszej firmie dla niewidomych i słabowidzących. Dzięki temu otworzy się przed Państwem możliwość pozyskania wartościowych pracowników oraz utrwalicie wizerunek firmy jako odpowiedzialnej społecznie.

Obowiązek dostosowania miejsca pracy wynika z §48 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Przepis wskazuje, iż „pracodawca zatrudniający pracowników niepełnosprawnych powinien zapewnić dostosowanie stanowisk pracy oraz dojść do nich – do potrzeb i możliwości tych pracowników, wynikających ze zmniejszonej sprawności”.

Nasi doświadczeni eksperci przeprowadzą audyt miejsca pracy pod kątem niepełnosprawności wzroku. Zakres ekspertyzy obejmuje analizę, która pozwoli określić specyfikę i ryzyko występujące w miejscu pracy. Kolejnym etapem audytu jest kontrola wyposażenia, jego umiejscowienia, czyli technicznego zaadaptowania stanowiska pracy. Finalnie eksperci tworzą raport, w którym uwzględnią normy prawne oraz techniczne obowiązujące w dostosowaniu stanowiska pracy oraz rekomendują rozwiązania mające na celu usprawnienie pracy osoby z dysfunkcją wzroku.

Dzięki audytowi możecie Państwo:

  • ograniczyć koszty firmy ponoszone w formie obowiązkowych składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń,
  • uzyskać zwrot dodatkowych kosztów, czyli wydatków poniesionych na adaptację pomieszczeń, zakup urządzeń i wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,
  • pozyskać nowych kompetentnych pracowników oraz stworzyć zespół, w skład którego wchodzą osoby sprawne oraz niepełnosprawne mające wspólny cel i szanujące indywidualność każdego pracownika,
  • utrwalić wizerunek firmy jako odpowiedzialnej społecznie.

 

Kolejnym etapem, po przeprowadzeniu audytu i dostosowaniu miejsca pracy dla osoby niewidomej lub słabowidzącej, jest przygotowanie nowego pracownika do pracy. Zapraszamy do zapoznania się z również z ofertą szkoleniową naszej firmy.

Wycena usługi przeprowadzana jest indywidualnie. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z firmą Altix.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:
dostepnosc@altix.pl

 

UE (5)