Obsługa urządzeń i pobieranie plików z książkami audio

Cel szkolenia:

Nabycie umiejętności pobierania i zapisywania książek audio wybranego portalu. Korzystanie z urządzeń do odtwarzania książki mówionej

Odbiorcy:

Szkolenie dedykowane jest osobom chcącym sprawnie posługiwać się urzedzeniami do odtwarzania książek mówionych i obsługi portali oferujących książki.

Forma zajęć

Zajęcia online bądź w formie konsultacji telefonicznych (niezbędny drugi telefon, tylko dla wybranych tematów). Warunek konieczny – podstawowa znajomość obsługi komputera lub telefonu

Czas trwania:

Każdy moduł to 2h lekcyjne

Moduły:

  • Przegląd dostępnych portali i aplikacji do odtwarzania książek mówionych dostępnych na komputerze, telefonie oraz aplikacji do odtwarzania plików mp3
  • Obsługa portalu www sklepu (audioteka, empik) bądź portalu DZDN – konieczność posiadania konta na wybranym portalu, oraz w przypadku portali komercyjnych zapewnienie środków na zakup książek
  • Zapis i odtwarzanie książek mówionych na komputerze (w przypadku korzystania z portali komercyjnych zapewnienie środków na zakup książek)
  • Odtwarzanie plików na wybranym urządzeniu wraz z podstawową nawigacją po książkach (PlexTalk, Orion, Milestone)
  • Obsługa dyktafonu, notatek głosowych na wybranym urządzeniu. Konfiguracja głosu oraz podstawowe ustawienia wybranego urządzenia (PlexTalk, Orion, Milestone)
  • Obsługa wybranej aplikacji mobilnej na telefonie (Audioteka, Empik, DolphinEasyReader)