Obsługa programów biurowych

Cel szkolenia:

Nabycie umiejętności korzystania z funkcji pakietów biurowych. Korzystanie z edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego i prezentacji multimedialnych.

Odbiorcy:

Szkolenie dedykowane jest osobom które chcą zacząć korzystać z pakietów biurowych lub nauczyć sie wykorzystywać najpopularniejsze funkcje programów biurowych

Liczba uczestników:

Szkolenie indywidualne lub grupowe (max 4 osoby słabowidzące lub dwie niewidome)

Forma zajęć

Zajęcia online. Warunkiem koniecznym jest umiejętność podstawowej obsługi komputera, w tym zapisywanie plików oraz posiadanie programów, na których chcemy odbywać szkolenie.

Czas trwania:

Każdy moduł to 6 godzin lekcyjnych, w przypadku obsługi programów przy pomocy wybranego screenreadrea moduł to 8 godzin lekcyjnych.

Program:

Edytor tekstów

 • Podstawy edycji tekstów, formatowanie tekstu, korzystanie z gotowych styli, tworzenie własnych stylów.
 • Grafika w edytorze tekstów, tworzenie tabel i schematów.
 • Odwołania i spisy w edytorze tekstu, indeksowanie
 • Korespondencja seryjna i recenzowanie dokumentów

Arkusz kalkulacyjny

 • Poruszanie się w arkuszu kalkulacyjnym. Sortowanie i przetwarzanie danych
 • Korzystanie z podstawowych funkcji arkusza kalkulacyjnego – obliczania.
 • Zaawansowane funkcje arkusza (funkcje daty, czasu, funkcje tekstowe)
 • Zaawansowane funkcje matematyczne, logiczne i finansowe
 • Tworzenie i dobór wykresów do przedstawianych danych.
 • Tworzenie makr i korzystanie z tabel przestawnych

Prezentacje multimedialne

 • Dobór treści i zasady tworzenia prezentacji multimedialnych. Dostosowanie przekazu do odbiorcy.
 • Podstawy narzędzia do tworzenia prezentacji multimedialnej

 

Programy biurowe w „chmurze”

 • Korzystanie z Dokumentów Google lub One Drive Microsoft