Białystok

Oddział w Białymstoku 
ul. Legionowa 14/16, lok. 205 
15-099 Białystok
tel./fax: +48 (85) 675 04 67
tel. kom.: +48 664 950 353
e-mail: bialystok@altix.pl

Pracownicy:
Kierownik Oddziału: Anna Rakowicz-Sadkowska
mail: anna.rakowicz-sadkowska@altix.pl

GG: 23227729 

Godziny otwarcia: 
poniedziałek – piątek: 7.30 - 15.30

 

Punkt Konsultacyjny Fundacji Szansa dla Niewidomych

ul. Legionowa 14/16, lok. 203

15-099 Białystok

tel./fax: + 48 (85) 743 65 12

tel. kom. 695 966 545

Godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek: 8.30 - 16.30

Pracownicy: 
Dyrektor Merytoryczny: Elena Świątkowska

GG: 42296725    
e-mail: elena.swiatkowska@szansadlaniewidomych.org

Tyflospecjalista: Ewa Karwowska
e-mail: ewa.karwowska@szansadlaniewidomych.org