Program-Aktywny Samorząd

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych opublikował zasady dotyczące programu Aktywny Samorząd, obowiązujące w 2020 roku: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/komunikaty-dotyczace-programu/aktywny-samorzad-w-2020-roku/

Wprowadzono kilka istotnych zmian.

  • Możliwość składania wniosków o dofinansowanie w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/ (od 01.03.2020).
  • Zwiększenie maksymalnej kwoty dofinansowań:

-  zakupu sprzętu elektronicznego dla osób z dysfunkcją obu rąk (obszar B1) - z kwoty 5.000 zł do 7.000 zł,

- zakupu sprzętu elektronicznego dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją wzroku (obszar B3) - z kwoty 6.000 zł do 7.500 zł,

- zakupu sprzętu elektronicznego dla osób z dysfunkcją słuchu (B4)- z kwoty 2.500 zł do 4.000 zł.

  • Zmniejszono wymagany udział własny Wnioskodawcy:  przy zakupie sprzętu elektronicznego dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją wzroku (obszar B3) - z 30% na 10% ceny brutto,

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na naszej stronie internetowej, w zakładce Dofinansowania.
Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Handlowymi, gdzie specjaliści pomogą w doborze sprzętu, przygotowaniu specyfikacji oraz w wypełnieniu niezbędnej dokumentacji.