Dofinansowania

Dofinansowania PFRON

Podstawową misją PFRON - Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest wspieranie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz aktywizacja osób niepełnosprawnych. Aktywizację, jako główny cel działalności Funduszu, odzwierciedlają zasady programów PFRON, stanowiące uzupełnienie działań realizowanych w ramach zadań ustawowych Funduszu.
Przedstawiamy programy PFRON, dzięki którym mogą otrzymać Państwo dofinansowanie na zakup sprzętu specjalistycznego i oprogramowania oraz na szkolenia:

 

Dofinansowanie NFZ

Istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania NFZ na zakup białej laski. Firma Altix pomaga w realizacji dofinansowania za pośrednictwem uprawnionych sklepów medycznych i rehabilitacyjnych. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z jednym z Oddziałów Firmy Altix.