SPGZOZ w Rybnie gotowy na przyjęcie osób z dysfunkcjami wzroku

Dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rybnie pracownicy Altixu wykonali dwa dotykowe plany informacyjne  ze znacznikami YourWay Beacon i NFC, a także 11 tabliczek informacyjnych w czarnym druku i w brajlu.

Jeden z planów umieszczony jest wewnątrz budynku, na ścianie, na dystansach i opisuje rozkład poszczególnych pomieszczeń. Wykonany jest z tworzywa PMMA i utrzymany jest w biało-czarno-żółto-szarej kolorystyce. Zawiera legendę w czarnym druku i w brajlu, a także w wypukłe, dotykowe elementy wiernie odwzorowujące topografię obiektu.

Drugi z planów ma postać wielobarwnej tablicy, także z tworzywa PMMA, umieszczonej na ergonomicznie pochylonym stojaku ze stali malowanej na kolor jasnoszary. Plan znajduje się na zewnątrz i opisuje kompleks budynków - w jednym z nich mieści się przychodnia - ich położenie względem ulicy, a także usytuowanie parkingów i wewnętrznych dróg komunikacyjnych.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/1237

Dotykowe plany informacyjne ze znacznikami YourWay Beacon i NFC w Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rybnie.

UM i MOPS w Łańcucie ze znacznikami YourWay

Tyflospecjaliści Altixu wyposażyli w znaczniki YourWay Beacon wykonane przez siebie dotykowe plany informacyjne parteru i piętra Urzędu Miejskiego Łańcuta i tamtejszego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Osoby niewidome lub słabowidzące odwiedzające obie placówki mogą uzyskać dokładne opisy głosowe obiektów dzięki znacznikom YourWay Beacon komunikującym się z aplikacją YourWay, którą należy zainstalować na smartfonie.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/1216

BAZA DOSTĘPNYCH OBIEKTÓW YOURWAY
System YourWay to nie tylko nawigacja w przestrzeni otwartej i zamkniętej dzięki beaconom (nadajnikom) i aplikacji YourWay na smartfony. To także stale rozwijana baza obiektów przystosowanych do potrzeb i wymagań osób z niepełnosprawnościami. Obsługa bazy jest bardzo prosta – w otwartej na smartfonie aplikacji YourWay wystarczy wpisać miasto, do którego zamierzamy się wybrać, wówczas wyświetlone zostaną na smartfonie obiekty, które zostały przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ponadto pojawi się informacja na jakie rodzaje przystosowania obiektów można liczyć. Nowy Teatr w Warszawie jest np. wyposażony w plany tyflograficzne (dotykowe, z legendami w brajlu) i w podjazdy dla osób poruszających się na wózkach. Obiekty mogą być dodawane do bazy przez użytkowników systemu YourWay lub też przez właścicieli placówek. Wyłącznie od Państwa zależy czy obiekt będzie dostępny i czy znajdzie się w bazie YourWay. Zachęcamy do przystosowania Państwa placówki do potrzeb i wymagań osób z niepełnosprawnościami i dodania jej do bazy YourWay! 

logo Yourway

UM i MOPS w Łańcucie gotowe na przyjęcie osób niewidomych

Dla Urzędu Miejskiego Łańcuta i tamtejszego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pracownicy Altixu wykonali trzy dotykowe plany informacyjne  ze znacznikami YourWay Beacon i NFC, a także 15 tabliczek informacyjnych w czarnym druku i w brajlu z piktogramami. Plany opisują topografię parteru i pierwszego piętra UM, a także topografię MOPS-u.

Wszystkie plany mają postać tablic z tworzywa PMMA, montowanych na ścianach, na dystansach. Wszystkie utrzymane są w tej samej stylistyce i kolorystyce – białe tło, czarne liternictwo, a także czarne i czerwone elementy samych planów. Legendy wykonane są w czarnym druku i w brajlu. Tabliczki informacyjne także zostały wykonane z tworzywa PMMA i także są utrzymane w kolorystyce biel, czerwień i czerń.  

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/1216

Dotykowe plany informacyjne ze znacznikami YourWay Beacon i NFC, tabliczki informacyjne w czarnym druku i brajlu z piktogramami.

YourWay Box AC w Urzędzie Miasta Inowrocław

Plastikowa, nieduża skrzyneczka z elektroniką wewnątrz, zasilana prądem z gniazdka, kompatybilna z aplikacją YorWay, to innowacyjne urządzenie wykonane przez tyflospecjalistów Altixu na zamówienie Urzędu Miasta Inowrocław. Urządzenie nosi nazwę YourWay Box AC. W jego pamięci zapisano komunikaty głosowe dotyczące rozkładu pomieszczeń znajdujących się w jego pobliżu. Po wciśnięciu metalowego przycisku osoba niewidoma słyszy komunikat dobiegający wprost z głośnika YourWay Box AC. W urzędzie znalazło się 13 takich urządzeń. Znacząco ułatwiają one poruszanie się po obiekcie.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/searchsearch=Urz%C4%85d+Miasta+Inowroc%C5%82aw&noform=

Urząd Miasta Inowrocław

Elektroniczne boxy w Urzędzie Miasta Inowrocław

Na specjalne zamówienie Urzędu Miasta Inowrocław pracownicy Altixu wykonali innowacyjne urządzenie YourWay Box AC. Jest to plastikowa, nieduża skrzyneczka z elektroniką wewnątrz, zasilana prądem z gniazdka. W jej pamięci zapisano komunikaty głosowe dotyczące rozkładu pomieszczeń znajdujących się w jej pobliżu. Po wciśnięciu metalowego przycisku osoba niewidoma słyszy komunikat dobiegający wprost z głośnika YourWay Box AC. Tyflospecjaliści Altixu wykonali i zainstalowali 13 takich urządzeń w różnych punktach urzędu. Przy każdym z urządzeń znajduje się tabliczka w czarnym druku i w brajlu informująca o jego obecności.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/searchsearch=Urz%C4%85d+Miasta+Inowroc%C5%82aw&noform=

BAZA DOSTĘPNYCH OBIEKTÓW YOURWAY
System YourWay to nie tylko nawigacja w przestrzeni otwartej i zamkniętej dzięki beaconom (nadajnikom) i aplikacji YourWay na smartfony. To także stale rozwijana baza obiektów przystosowanych do potrzeb i wymagań osób z niepełnosprawnościami. Obsługa bazy jest bardzo prosta – w otwartej na smartfonie aplikacji YourWay wystarczy wpisać miasto, do którego zamierzamy się wybrać, wówczas wyświetlone zostaną na smartfonie obiekty, które zostały przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ponadto pojawi się informacja na jakie rodzaje przystosowania obiektów można liczyć. Nowy Teatr w Warszawie jest np. wyposażony w plany tyflograficzne (dotykowe, z legendami w brajlu) i w podjazdy dla osób poruszających się na wózkach. Obiekty mogą być dodawane do bazy przez użytkowników systemu YourWay lub też przez właścicieli placówek. Wyłącznie od Państwa zależy czy obiekt będzie dostępny i czy znajdzie się w bazie YourWay. Zachęcamy do przystosowania Państwa placówki do potrzeb i wymagań osób z niepełnosprawnościami i dodania jej do bazy YourWay! 

Urządzenia YourWay Box AC z komunikatami głosowymi, tabliczki informacyjne w czarnym druku i w brajlu w Urzędzie Miasta Inowrocław.

4 stycznia - Światowy Dzień Braille’a

Alfabet Braille’a został stworzony w 1825 roku przez francuskiego nauczyciela i wynalazcę, Louisa Braille’a. Światowy Dzień Alfabetu Braille’a obchodzimy czwartego stycznia, w dzień urodzin jego twórcy. Alfabet Braille’a jest jednym z pierwszych na świecie przykładów technologii asystującej. W 2023 roku alfabetu Braille’a używało około sześć milionów osób na całym świecie.

Poznaj alfabet Braille'a:
/pl/alfabet-braillea/

Grafika przedstawia uproszczoną wersję kuli ziemskiej oraz zawiera napis: "Światowy Dzień Braille’a – 4 stycznia"

 

Z YourWay do Starostwa Powiatowego w Nysie

Istotnym uzupełnieniem kompleksowej realizacji tyflograficznej w budynku Starostwa Powiatowego w Nysie są znaczniki YourWay Beacon. To w nie zostały zaopatrzone dotykowe plany informacyjne obiektu i to dzięki nim osoby niewidome odwiedzające urząd będą mogły uzyskać głosowe informacje dotyczące topografii budynku. Zainstalowana na smartfonie nieodpłatna aplikacja YourWay po skomunikowaniu się ze znacznikami, odbierze z nich dane i przetworzy je na wspomniane głosowe informacje.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/1197

BAZA DOSTĘPNYCH OBIEKTÓW YOURWAY
System YourWay to nie tylko nawigacja w przestrzeni otwartej i zamkniętej dzięki beaconom (nadajnikom) i aplikacji YourWay na smartfony. To także stale rozwijana baza obiektów przystosowanych do potrzeb i wymagań osób z niepełnosprawnościami. Obsługa bazy jest bardzo prosta – w otwartej na smartfonie aplikacji YourWay wystarczy wpisać miasto, do którego zamierzamy się wybrać, wówczas wyświetlone zostaną na smartfonie obiekty, które zostały przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ponadto pojawi się informacja na jakie rodzaje przystosowania obiektów można liczyć. Nowy Teatr w Warszawie jest np. wyposażony w plany tyflograficzne (dotykowe, z legendami w brajlu) i w podjazdy dla osób poruszających się na wózkach. Obiekty mogą być dodawane do bazy przez użytkowników systemu YourWay lub też przez właścicieli placówek. Wyłącznie od Państwa zależy czy obiekt będzie dostępny i czy znajdzie się w bazie YourWay. Zachęcamy do przystosowania Państwa placówki do potrzeb i wymagań osób z niepełnosprawnościami i dodania jej do bazy YourWay! 

Starostwo Powiatowe W Nysie

Kompleksowe dostosowanie Starostwa Powiatowego w Nysie

Tyflospecjaliści Altixu kompleksowo dostosowali do wymagań osób ze szczególnymi potrzebami budynek Starostwa Powiatowego w Nysie, wykonując trzy dotykowe plany informacyjny ze znacznikami YourWay Beacon i NFC, trzy tablice informacyjne w czarnym druku i w brajlu z tworzywa PMMA, metalowe, brajlowskie tabliczki informacyjne na drzwi, tabliczki informacyjne z tworzywa, pola uwagi i taśmy ostrzegawcze na krawędzie schodów, pasy ostrzegawcze na szyby. Ponadto do obiektu dostarczono trzy maty ewakuacyjne, krzesło ewakuacyjne, sześć pętli indukcyjnych dla osób niedosłyszących i powiększalnik ClearView C Speech przeznaczony dla osób słabowidzących.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/1197

Dotykowe plany informacyjny ze znacznikami YourWay Beacon i NFC, tablice informacyjne, tabliczki informacyjne z tworzywa, metalowe tabliczki informacyjne, pola uwagi, ostrzegawcze taśmy oznaczeniowe na schody, maty ewakuacyjne, krzesło ewakuacyjne.

Łubniański Ośrodek Kultury już w bazie YourWay

Za sprawą pracowników Altixu Ośrodek Kultury w Łubnianach znalazł się w bazie obiektów aplikacji YourWay, co oznacza, że w jakimś stopniu został dostosowany do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. Wykonane przez nich trzy dotykowe plany informacyjne opisujące topografię parteru oraz drugiego i pierwszego piętra zostały wzbogacone o znaczniki YourWay Beacon.

Odwiedzające ośrodek osoby niewidome lub słabowidzące mogą uzyskać dokładne opisy obiektu dzięki tym znacznikom, komunikującym się z aplikacją YourWay. Aplikacja przetwarza odebrane ze znaczników dane na głosowe komunikaty dostępne na smartfonach odwiedzających ośrodek, informując jak dojść do wybranego miejsca w obiekcie. Jeden warunek – trzeba zainstalować na swoim smartfonie darmową aplikację YourWay. Jest to bardzo proste i intuicyjne zadanie.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/1214

logo Yourway

Łubniański Ośrodek Kultury z planami tyflograficznymi

Pracownicy naszej firmy wykonali trzy dotykowe plany informacyjne  ze znacznikami YourWay Beacon i NFC dla Ośrodka Kultury w Łubnianach. Plany przejrzyście opisują topografię parteru oraz drugiego i pierwszego piętra.

Wszystkie utrzymane są w tej samej stylistyce – białe tło, czarne liternictwo i wielobarwne obiekty odwzorowujące przestrzeń poszczególnych kondygnacji. Plany są umieszczone na ścianach i opatrzone legendami w czarnym druku, i w brajlu. Odwiedzające ośrodek osoby niewidome lub słabowidzące mogą ponadto uzyskać dokładne opisy głosowe obiektu dzięki znacznikowi YourWay Beacon i dzięki aplikacji YourWay.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/1214

BAZA DOSTĘPNYCH OBIEKTÓW YOURWAY
System YourWay to nie tylko nawigacja w przestrzeni otwartej i zamkniętej dzięki beaconom (nadajnikom) i aplikacji YourWay na smartfony. To także stale rozwijana baza obiektów przystosowanych do potrzeb i wymagań osób z niepełnosprawnościami. Obsługa bazy jest bardzo prosta – w otwartej na smartfonie aplikacji YourWay wystarczy wpisać miasto, do którego zamierzamy się wybrać, wówczas wyświetlone zostaną na smartfonie obiekty, które zostały przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ponadto pojawi się informacja na jakie rodzaje przystosowania obiektów można liczyć. Nowy Teatr w Warszawie jest np. wyposażony w plany tyflograficzne (dotykowe, z legendami w brajlu) i w podjazdy dla osób poruszających się na wózkach. Obiekty mogą być dodawane do bazy przez użytkowników systemu YourWay lub też przez właścicieli placówek. Wyłącznie od Państwa zależy czy obiekt będzie dostępny i czy znajdzie się w bazie YourWay. Zachęcamy do przystosowania Państwa placówki do potrzeb i wymagań osób z niepełnosprawnościami i dodania jej do bazy YourWay! 

Dotykowe plany informacyjne ze znacznikami YourWay Beacon i NFC w Łubniańskim Ośrodku Kultury.