Logotypy UE
 

Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej przyjazne dla niewidomych i słabowidzących

W skład realizacji wykonanej w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej wchodzą dwa udźwiękowione terminale multimedialne i osiem dotykowych planów informacyjnych ze znacznikami YourWay Plus i NFC w obu budynkach starostwa przy ulicy Konarskiego 20 i przy Placu Floriańskim 1.  W udźwiękowione terminale multimedialne wbudowana jest aplikacja infokiosk z opisami pomieszczeń i z planami poszczególnych pomieszczeń wraz z ich opisem. Terminale utrzymane są wielobarwnej kolorystyce na grafitowym tle. Masywne stojaki, ergonomicznie pochylone, wykonane są ze stali malowanej proszkowo na kolor czarny. Terminale zawierają dotykowe plany informacyjne obiektu z legendami w czarnym druku i w brajlu, a także z metalowymi przyciskami, po których wciśnięciu można usłyszeć głosowe komunikaty na temat wybranego na planie elementu, odpowiadającego realnemu wydziałowi starostwa. Dotykowe plany informacyjne mają postać tablic z tworzywa PMMA. Utrzymane są w kolorystyce podobnej do tej, która charakteryzuje terminale multimedialne. Plany zostały umieszczone w pionie, na ścianach, na dystansach. Zawierają legendy w czarnym druku i w brajlu i są wyposażone we wspomniane już znaczniki YourWay Plus i NFC.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/search?search=Starostwo+Powiatowe+w+Skar%C5%BCysku-Kamiennej&noform=

Plan 2 Pietra Starostwa Przy KonarskiegoTerminal Multimedialny Plan 1 Pietra Starostwa Przy Pl FlorianskimPlan Drugiego Piętra Starostwa Przy Pl . Floriańskim

Z ALTIXEM PO KULTURĘ BEZ BARIER

Do dnia 26 kwietnia 2022 r. do godziny 16:00 istnieje możliwość składania wniosków na dofinansowanie w ramach projektu "Kultura bez barier", którego celem jest wdrożenie nowego modelu dostępności w instytucjach związanych z kulturą. Realizowany jest przez Fundusz w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, na podstawie umowy nr POWR.04.03.00-00-0071/20 z dnia 26 marca 2021 r.

Kwota przeznaczona na finansowanie przedsięwzięć grantowych wybranych w naborze wniosków o udzielenie grantu wynosi 19 043 000,00 zł. Maksymalna wysokość grantu dla jednego wnioskodawcy wynosi 250 000,00 zł.

Eksperci Altixu w Punktach Handlowych firmy w całej Polsce chętnie udzielą porad oraz wypełnią wnioski. Dysponujemy możliwościami sporządzenia wniosków w różnych wariantach.

Adresy i dane teleadresowe Punktów Handlowych Altix

Kultura Bez Barier

OSTATNI MIESIĄC WNIOSKÓW NA „DOSTĘPNY SAMORZĄD”

Przypominamy, że do 22 kwietnia 2022 roku, dla JST (jednostek samorządu terytorialnego) istnieje możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach projektu PFRON „Dostępny Samorząd - granty” realizowanego przez Fundusz w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, na podstawie umowy nr POWR.02.18.00-00-0003/21 z dnia 8 września 2021 r.

Maksymalna wartość grantu dla jednego wnioskodawcy wynosi 100 000 zł (mały grant) albo, gdy przedsięwzięcie przewiduje dostosowania architektoniczne o większej skali, 250 000 zł (duży grant).

Eksperci Altixu w Punktach Handlowych firmy w całej Polsce chętnie udzielą porad oraz wypełnią wnioski. Dysponujemy możliwościami sporządzenia wniosków zarówno dla grantów „małych” jak i „dużych”, w różnych wariantach.

Adresy i dane teleadresowe Punktów Handlowych Altix: 
Dostępny Samorząd - Granty

Urząd Gminy Czerwonka już dostępny dla osób niewidomych

To kolejny obiekt, którego dostępność dla osób niewidomych jest bardzo istotna, bowiem tu załatwia się codzienne sprawy obywatelskie. Dzięki znacznikom YourWay Plus i NFC  można trafić wprost do wybranego wydziału, jako że tyflospecjaliści Altixu zaopatrzyli w nie dotykowy plan informacyjny budynku. Osoby niewidome usłyszą w swoich telefonach niezbędne informacje, po połączeniu się aplikacji YourWay ze znacznikiem.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/552

BAZA DOSTĘPNYCH OBIEKTÓW YOURWAY
System YourWay to nie tylko nawigacja w przestrzeni otwartej i zamkniętej dzięki beaconom (nadajnikom) i aplikacji YourWay na smartfony. To także stale rozwijana baza obiektów przystosowanych do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych. Obsługa bazy jest bardzo prosta – w otwartej na smartfonie aplikacji YourWay wystarczy wpisać miasto, do którego zamierzamy się wybrać, wówczas wyświetlone zostaną na smartfonie obiekty, które zostały przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto pojawi się informacja na jakie rodzaje przystosowania obiektów można liczyć. Nowy Teatr w Warszawie jest np. wyposażony w plany tyflograficzne (dotykowe, z legendami w brajlu) i w podjazdy dla osób poruszających się na wózkach. Obiekty mogą być dodawane do bazy przez użytkowników systemu YourWay lub też przez właścicieli placówek. Wyłącznie od Państwa zależy czy obiekt będzie dostępny i czy znajdzie się w bazie YourWay. Zachęcamy do przystosowania Państwa placówki do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych i dodania jej do bazy YourWay!

 Dotykowy Plan Informacyjny I Pole Uwagi

DZIEŃ KOBIET

Naszym współpracowniczkom, klientkom i wszystkim Paniom, które pojawiają się w naszym otoczeniu, życzymy wszystkiego najpiękniejszego z okazji Dnia Kobiet.

Zapomnijcie tego dnia o wszelkich troskach i niech się spełniają Wasze marzenia 🙂

Zespół Altix

Białe Tulipany

Daj szansę niewidomym dzieciom w Ukrainie

„Nie widzą nic, nawet wrogów nacierających na miasta, ulice i szkoły oraz samolotów, rakiet i bomb, które zagrażają ich życiu” – Marek Kalbarczyk, niewidomy założyciel naszej Fundacji, w wywiadzie na łamach marcowego numeru miesięcznika „Help – jesteśmy razem”.

Fundacja Szansa dla Niewidomych, organizująca Spotkania Wschód-Zachód, współpracująca z niewidomymi z Ukrainy, prosi o finansowe wsparcie dla niewidomych Ukraińców, zwłaszcza dzieci i uczniów. Prosimy o pomoc wszystkich, którym zależy na świecie otwartym i pomocnym dla ludzi, którym nie sprzyja los.

Ukrainafb

U naszych przyjaciół wojna i zniszczenie. Jak zawsze w takich sytuacjach najtrudniej mają ludzie słabsi, starsi, niepełnosprawni, niewidomi, zwłaszcza dzieci, które nikomu i niczemu nie zawiniły. Jako organizacja pomagająca niewidomym w Ukrainie od wielu lat, pragniemy przynieść im jak najefektywniejszą pomoc i tym razem. Skontaktowaliśmy się z działaczami i naukowcami, niewidomymi i ich widzącymi przyjaciółmi, którzy proszą o wsparcie w Lwowie, Łucku, Kijowie i Charkowie. Nie zwlekaj, każdy dzień, wręcz każda godzina są na wagę złota.

Wszystkie zebrane środki przekażemy na rzecz niewidomych w Ukrainie.

Link do zrzutki:

https://zrzutka.pl/daj-szanse-niewidomym-dzieciom-w-ukrainie

 

 

Aktywny Samorząd 2022 - złóż wniosek o dofinasowanie razem z Altixem

Od dzisiaj możliwe jest składanie wniosków w ramach projektu Aktywny Samorząd realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Beneficjenci mogą ubiegać się o uzyskanie dofinansowania do zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu. Wnioski przyjmowane będą do 31 sierpnia 2022 roku. Ja co roku istnieje możliwość uzyskania 10 punktów jeżeli zdecydujemy się na wnioskowanie w formie online, aby to zrobić należy posiadać profil zaufany na platformie ePUAP.

Poniżej zamieszczamy link do instrukcji jak założyć profil zaufany oraz w jaki sposób korzystać z możliwości jakie daje System Obsługi Wsparcia.

Link do portalu informacyjnego Systemu Obsługi Wsparcia

My również pozostajemy do Państwa dyspozycji w ramach realizowanego projektu. Nasi eksperci pomogą wypełnić wniosek, doradzą zakup sprzętu czy akcesoriów dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Dane teleadresowe naszych punktów w całej Polsce dostępne są pod poniższym linkiem. Kontakt do punktów handlowych Altix

Laptop Z Otwartą Zakładką Altix

Urząd Gminy Czerwonka

W Urzędzie Gminy Czerwonka wykonany dotykowy plan informacyjny ze znacznikami YourWay Beacon i NFC, brajlowskie, metalowe tabliczki informacyjne, pola uwagi i kontrastowe oznakowanie schodów. Plan ma postać ergonomicznie pochylonej tablicy, umieszczonej na ścianie. Utrzymana jest ona w biało-czarno-czerwonej kolorystyce. Plan został opatrzony legendą w brajlu i w czarnym druku, a także wspomnianymi już znacznikami YourWay Beacon i NFC. W skład realizacji wchodzą kontrastowe, żółte pola uwagi z dotykową fakturą. Metalowe, brajlowskie tabliczki informacyjne umieszczone są na drzwiach. Realizacji dopełniają kontrastowe, żółte oznakowania schodów.  

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/552

BAZA DOSTĘPNYCH OBIEKTÓW YOURWAY
System YourWay to nie tylko nawigacja w przestrzeni otwartej i zamkniętej dzięki beaconom (nadajnikom) i aplikacji YourWay na smartfony. To także stale rozwijana baza obiektów przystosowanych do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych. Obsługa bazy jest bardzo prosta – w otwartej na smartfonie aplikacji YourWay wystarczy wpisać miasto, do którego zamierzamy się wybrać, wówczas wyświetlone zostaną na smartfonie obiekty, które zostały przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto pojawi się informacja na jakie rodzaje przystosowania obiektów można liczyć. Nowy Teatr w Warszawie jest np. wyposażony w plany tyflograficzne (dotykowe, z legendami w brajlu) i w podjazdy dla osób poruszających się na wózkach. Obiekty mogą być dodawane do bazy przez użytkowników systemu YourWay lub też przez właścicieli placówek. Wyłącznie od Państwa zależy czy obiekt będzie dostępny i czy znajdzie się w bazie YourWay. Zachęcamy do przystosowania Państwa placówki do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych i dodania jej do bazy YourWay!

Dotykowy Plan Informacyjny Rzut 1

Z ALTIXEM PO DOSTĘPNY SAMORZĄD

Przypominamy, że trwa nabór wniosków o granty w ramach Dostępnego Samorządu. Łączna wysokość środków na realizację zadań w okresie 1 lipca 2021 r. do 30 września 2023 to 84 699 994,87 zł.

Pracownicy Altixu są gotowi do udzielania pomocy w wypełnianiu wniosków. Zapewniamy fachową obsługę popartą opiniami osób z niepełnosprawnościami, stanowiącymi znaczącą część naszych zespołów eksperckich.

W ramach programu grant w wysokości do 250 000 zł można uzyskać na:

- zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,
- instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,
- zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,
- zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób,
- zapewnienie dostępności cyfrowej, poprzez spełnienie wymagań określonych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
- obsługę osób korzystających z usług JST z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,
- instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,
- zapewnienie na stronie internetowej JST informacji o zakresie jej działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania,
- zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z JST w formie określonej w tym wniosku,
- koszty przygotowania projektu oraz koszty doradztwa w zakresie dostępności w trakcie realizacji projektu.

Zapraszamy!

Więcej informacji o peojekcie!

Dostępny Samorząd

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Suwałkach

Realizacja w budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Suwałkach obejmuje dotykowy plan informacyjny ze znacznikiem YourWay Beacon i NFC oraz metalowe tabliczki informacyjne na drzwi w czarnym druku i w brajlu. Dotykowy plan informacyjny ma postać czarno-żółtej tablicy z drobnymi elementami bieli i czerwieni. Tablica wykonana została z tworzywa PMMA i umieszczona na ścianie, na dystansach, z lekkim ergonomicznym odchyleniem, ułatwiającym zapoznawanie się z planem opatrzonym legendą z czarnodrukowymi i brajlowskimi napisami. Plan jest wyposażony w znaczniki YourWay Beacon i NFC. W skład realizacji wchodzą ponadto metalowe tabliczki informacyjne na drzwi z napisami w czarnym druku i w brajlu. 

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/531

BAZA DOSTĘPNYCH OBIEKTÓW YOURWAY
System YourWay to nie tylko nawigacja w przestrzeni otwartej i zamkniętej dzięki beaconom (nadajnikom) i aplikacji YourWay na smartfony. To także stale rozwijana baza obiektów przystosowanych do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych. Obsługa bazy jest bardzo prosta – w otwartej na smartfonie aplikacji YourWay wystarczy wpisać miasto, do którego zamierzamy się wybrać, wówczas wyświetlone zostaną na smartfonie obiekty, które zostały przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto pojawi się informacja na jakie rodzaje przystosowania obiektów można liczyć. Nowy Teatr w Warszawie jest np. wyposażony w plany tyflograficzne (dotykowe, z legendami w brajlu) i w podjazdy dla osób poruszających się na wózkach. Obiekty mogą być dodawane do bazy przez użytkowników systemu YourWay lub też przez właścicieli placówek. Wyłącznie od Państwa zależy czy obiekt będzie dostępny i czy znajdzie się w bazie YourWay. Zachęcamy do przystosowania Państwa placówki do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych i dodania jej do bazy YourWay!

Dotykowy Plan Informacyjny Ze Znacznikami Yourway Beacon I NFC (1)