Logotypy UE
 

Zaproszenie do wypełnienia krótkiej ankiety

PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do wypełnienia krótkiej ankiety, której głównym celem jest poznanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Ankieta dotyczy aktywności społecznej, obywatelskiej i kontaktów z administracją publiczną tych właśnie osób.

Ankietę można wypełnić do 6 września tego roku pod poniższym adresem:
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx...

Zdjęcie Przedstawia Teczkę Z Klipsem Na Której Znajduję Się Kwestionariusz Ankietowy Oraz Długopis.

Osoby niewidome mogą już poruszać się samodzielnie po suwalskim ZDiZ

Nasi specjaliści od realizacji tyflograficznych wykonali dotykowy plan informacyjny dla Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach. Plan został wyposażony w znaczniki YourWay Beacon i NFC. Ma on postać tablicy z PMMA, utrzymanej w stonowanych barwach – szarość, czerń, biel z drobnymi elementami w dwóch odcieniach zieleni i w kolorze czerwonym. Plan umieszczony jest na ścianie, w pionie, na dystansach i został opatrzony legendą w czarnym druku i w brajlu, a także wyposażony we wspomniane już znaczniki. Przed planem znajduje się pole uwagi.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/994

BAZA DOSTĘPNYCH OBIEKTÓW YOURWAY
System YourWay to nie tylko nawigacja w przestrzeni otwartej i zamkniętej dzięki beaconom (nadajnikom) i aplikacji YourWay na smartfony. To także stale rozwijana baza obiektów przystosowanych do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych. Obsługa bazy jest bardzo prosta – w otwartej na smartfonie aplikacji YourWay wystarczy wpisać miasto, do którego zamierzamy się wybrać, wówczas wyświetlone zostaną na smartfonie obiekty, które zostały przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto pojawi się informacja na jakie rodzaje przystosowania obiektów można liczyć. Nowy Teatr w Warszawie jest np. wyposażony w plany tyflograficzne (dotykowe, z legendami w brajlu) i w podjazdy dla osób poruszających się na wózkach. Obiekty mogą być dodawane do bazy przez użytkowników systemu YourWay lub też przez właścicieli placówek. Wyłącznie od Państwa zależy czy obiekt będzie dostępny i czy znajdzie się w bazie YourWay. Zachęcamy do przystosowania Państwa placówki do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych i dodania jej do bazy YourWay!

Dotykowy Plan Informacyjny Zarzadu Drog I Zieleni W Suwalkach Rzut 1

Znacznik YourWay Beacon w Urzędzie Miasta i Gminy Serock

Dzięki znacznikowi YourWay Beacon topografia Urzędu Miasta i Gminy w Serocku stała się dużo bardziej przystępna dla osób niewidomych i słabowidzących. Dotykowy plan informacyjny wykonany przez specjalistów Altixu został nim opatrzony, co znacząco ułatwi poruszanie się po budynku. Znacznik ten bowiem komunikuje się ze smartfonem za pośrednictwem aplikacji YourWay, udostępniając głosowe komunikaty dotyczące istotnych punktów urzędu.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/995

Urzad Miasta I Gminy Serock

Został tydzień na złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Aktywnego Samorządu

Do środy, 31 sierpnia br., osoby z niepełnosprawnością mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Aktywny Samorząd 2022.Początek formularza

Wniosek w formie papierowej można złożyć we właściwej dla miejsca zamieszkania jednostce (MOPS, MOPR, PCPR). Tak jak w ubiegłych latach istnieje także możliwość złożenia wniosku poprzez System Obsługi Wsparcia (SOW). Bez wychodzenia z domu i kolejek, wystarczy zalogować się na stronie: https://sow.pfron.org.pl/

Wnioskodawcy, którzy zdecydują się na złożenie dokumentów w formie elektronicznej, otrzymają dodatkowe punkty, które są istotnym elementem decydującym o przyznaniu dofinansowania.

Więcej informacji na temat zakładania Profilu Zaufanego i konta w systemie ePUAP, a także sposobu składania wniosków na dofinansowanie w Systemie Obsługi Wsparcia, znajdą Państwo w specjalnie przygotowanym kompendium wiedzy, które można pobrać pod poniższym łączem:https://www.altix.pl/media/225628/Instrukcja-obslugi-dla-klientow-ePUAP-Profil-Zaufany-Wniosek-w-SOW-2.pdf

Aktywny Samirząd

Urząd Miasta i Gminy Serock już przyjazny dla osób niewidomych

W Urzędzie Miasta i Gminy Serock nasi pracownicy zainstalowali dotykowy plan informacyjny ze znacznikami YourWay Beacon i NFC. Ma on postać tablicy z PMMA, utrzymanej w barwach - szarość, czerń i biel, z drobnymi elementami w kolorach niebieskim i czerwonym. Plan zamontowany jest na ścianie, w pionie, na dystansach. Został opisany legendą w czarnym druku i w brajlu, a także wyposażony we wspomniane już znaczniki. W skład realizacji wejdą jeszcze w kolejnym etapie linie naprowadzające i pola uwagi.  

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/995

BAZA DOSTĘPNYCH OBIEKTÓW YOURWAY
System YourWay to nie tylko nawigacja w przestrzeni otwartej i zamkniętej dzięki beaconom (nadajnikom) i aplikacji YourWay na smartfony. To także stale rozwijana baza obiektów przystosowanych do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych. Obsługa bazy jest bardzo prosta – w otwartej na smartfonie aplikacji YourWay wystarczy wpisać miasto, do którego zamierzamy się wybrać, wówczas wyświetlone zostaną na smartfonie obiekty, które zostały przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto pojawi się informacja na jakie rodzaje przystosowania obiektów można liczyć. Nowy Teatr w Warszawie jest np. wyposażony w plany tyflograficzne (dotykowe, z legendami w brajlu) i w podjazdy dla osób poruszających się na wózkach. Obiekty mogą być dodawane do bazy przez użytkowników systemu YourWay lub też przez właścicieli placówek. Wyłącznie od Państwa zależy czy obiekt będzie dostępny i czy znajdzie się w bazie YourWay. Zachęcamy do przystosowania Państwa placówki do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych i dodania jej do bazy YourWay!

Dotykowy Plan Informacyjny W Urzedzie Miasta I Gminy Serock Rzut 2

Jak zostać mediatorem w postępowaniach związanych z brakiem dostępności?

PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzi nabór kandydatów na mediatorów w postępowaniach związanych z brakiem dostępności w obszarze architektonicznym oraz informacyjno-komunikacyjnym.

Osoba ubiegająca się o wpis na listę mediatorów zobowiązana jest do złożenia wniosku o umieszczenie jej na takiej liście. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o akceptacji zarządzenia. Dodatkowo wymagane jest, by osoba ta spełniała następujące warunki:

  • Powinna posiadać minimum trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu mediacji lub być autorem minimum jednej publikacji naukowej na temat mediacji, lub też mieć ukończony kurs, szkolenie z zakresu mediacji;
  • powinna posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, a także korzystać z pełni praw publicznych;
  • powinna mieć wyższe wykształcenie;
  • nie może być karana za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Zgłoszenia kandydatów i pytania dotyczące naboru należy kierować na poniższy adres
e-mail: dd.sekretariat@pfron.org.pl

Więcej informacji na temat uzyskania statusu mediatora w postępowaniach dotyczących dostępności można uzyskać pod poniższym łączem:https://www.pfron.org.pl/.../rozpoczynamy-nabor.../

Zdjęcie Przedstawia Dwóch Mężczyzn Siedzących Przy Stole Którzy Podają Sobie Rękę.

 

Termoformowane, dotykowe grafiki dla Muzeum Zamkowego w Malborku

Jedna z naszych najnowszych realizacji tyflograficznych została wykonana dla Muzeum Zamkowego w Malborku. W jej skład wchodzą trzy dotykowe, wypukłe grafiki, wykonane w technologii termoformowania, polegającej na termicznym uwypuklaniu tworzywa PET.

Tworzywo sztuczne jest rozgrzewane, a następnie zmiękczane. W ten sposób jest formowane do kształtu, jaki zamierza mu się nadać. Powtarzalny kształt uzyskuje się dzięki wykonanej wcześniej matrycy. Jest ona negatywowa, czyli to, co ma zostać uwypuklone w plastiku, jest w matrycy wklęsłe. Podciśnienie powoduje dopasowanie się plastiku do wklęsłości matrycy. W ten właśnie sposób powstały te grafiki. Wszystkie są wypukłe, dotykowe i jednocześnie czarnodrukowe.

Na jednej z grafik znajduje się, utrzymana w szarościach, kopia oryginalnej ryciny widoku Zamku Wysokiego od strony północno-zachodniej, na drugiej wiernie oddany, kolorowy witraż z herbem rodziny Dołęga, zaś na trzeciej znajdują się sepiowe plany Zamków - Średniego i Wysokiego, także stanowiące kopię oryginału. Każda z termoformowanych grafik opatrzona jest czarnodrukowymi i brajlowskimi opisami, umieszczonymi w górnej części białego passe-partout.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/997

BAZA DOSTĘPNYCH OBIEKTÓW YOURWAY
System YourWay to nie tylko nawigacja w przestrzeni otwartej i zamkniętej dzięki beaconom (nadajnikom) i aplikacji YourWay na smartfony. To także stale rozwijana baza obiektów przystosowanych do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych. Obsługa bazy jest bardzo prosta – w otwartej na smartfonie aplikacji YourWay wystarczy wpisać miasto, do którego zamierzamy się wybrać, wówczas wyświetlone zostaną na smartfonie obiekty, które zostały przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto pojawi się informacja na jakie rodzaje przystosowania obiektów można liczyć. Nowy Teatr w Warszawie jest np. wyposażony w plany tyflograficzne (dotykowe, z legendami w brajlu) i w podjazdy dla osób poruszających się na wózkach. Obiekty mogą być dodawane do bazy przez użytkowników systemu YourWay lub też przez właścicieli placówek. Wyłącznie od Państwa zależy czy obiekt będzie dostępny i czy znajdzie się w bazie YourWay. Zachęcamy do przystosowania Państwa placówki do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych i dodania jej do bazy YourWay!

Termoformowana Grafika Witrazu Z Herbem Rodziny DolegaTermoformowana Grafika Zamku Wysokiego

Znaczniki YourWay Beacon w Teatrze Wybrzeże

Specjaliści naszej firmy zainstalowali znacznik YourWay Beacon na planie dotykowym Sceny Kameralnej im. Joanny Bogackiej Teatru Wybrzeże w Sopocie. Kierując się głosowymi komunikatami ze znacznika, płynącymi wprost na smartfony za pośrednictwem zainstalowanej uprzednio, bezpłatnej aplikacji YourWay, osoby niewidome i słabowidzące będą mogły samodzielnie poruszać się w przestrzeni teatru.  

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/991

Yourway

Wyraź swoją opinię na temat technologii wspomagających

Zachęcamy do wypełnienia ankiety przygotowanej przez PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wyniki pozwolą określić, jakie technologie wspomagające są najbardziej przydatne w codziennym, samodzielnym funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnością.

Z każdym rokiem wzrasta liczba urządzeń, aplikacji czy programów, które dają osobom z różnego rodzaju dysfunkcjami wsparcie w samodzielnym uczestnictwie w życiu społecznym, w korzystaniu z oferty kulturalnej, w sprawnym przemieszczaniu się, czy też w niwelowaniu utrudnień związanych z niedostosowaniem obiektów i przestrzeni do ich potrzeb.

Dlatego ważne jest rzetelne wyrażanie opinii w tym temacie, by tego typu rozwiązania stawały się bardziej kompatybilne z potrzebami maksymalnie szerokiej grupy użytkowników.

Ankietę można wypełnić pod poniższym łączem:
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx...

Monitor Oraz Podkładka Z Klipsem Na Której Umieszczony Został Papierowy Kwestionariusz Ankietowy

Jak osoby niewidome i słabowidzące radzą sobie z liczeniem gotówki i sprawdzaniem aktualnego czasu

Obecny stopień zaawansowania technologicznego umożliwia osobom niewidomym i słabowidzącym stosunkowo komfortowe wykonywanie wielu codziennych czynności.
Jak zatem osoby niewidome rozpoznają banknoty? W sukurs przychodzą im aplikacje mobilne. Funkcjonowanie jednej z nich zostało zaprezentowane przez Blog o Dostępności w krótkim filmie znajdującym się ponizej.

Wygodne sprawdzanie bieżącego czasu przez osoby niewidome i słabowidzące jest możliwe od kilkudziesięciu lat, dzięki udźwiękowionym zegarkom na rękę. Jednak to rozwiązanie ma dwie wady. Po pierwsze nie zawsze można sprawdzić, która jest godzina, będąc np. w zatłoczonym miejscu, gdzie panuje hałas, po drugie zaś trudno jest dyskretnie poznać czas znajdując się w miejscu, gdzie obowiązuje zachowanie absolutnej ciszy, np. w kinie lub w teatrze.
Jak dyskretnie się dowiedzieć, która jest godzina? Znów z pomocą przychodzą nowe technologie. Dzięki wprowadzonym kilka lat temu zegarkom Apple Watch, osoby niewidome mogą się tego dowiedzieć wyczuwając na ręce generowane przez zegarek wibracje i liczenie ich. Jak wygląda to w praktyce? O tym opowiada krótki film znajdujący się poniżej.