Fundacja Szansa dla Niewidomych w telewizji Galaktyka Pomerania

Pracownicy Fundacji Szansa dla Niewidomych, której generalnym sponsorem jest Altix, wypowiadają się na temat swojej działalności, m. in. na temat Konferencji REHA.