Znaczniki YourWay służą pomocą w bydgoskim Regionalnym Centrum Krwiodawstwa

W dwóch terenowych oddziałach bydgoskiego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Grudziądzu i Brodnicy tyflospecjaliści Altixu umieścili po jednym znaczniku YourWay Beacon na dotykowych planach informacyjnych i po jednym znaczniku YourWay Plus nad wejściami do każdej z placówek. Znaczniki będą stanowiły istotną pomoc w poznaniu topografii obiektów przez osoby niewidome i niedowidzące. Zainstalowana na osobistym smartfonie aplikacja YourWay skomunikuje się ze znacznikiem, odbierając od niego dane i przekaże je syntetycznym głosem, który słyszalny będzie wprost ze smartfona.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/search?search=Regionalne+Centrum+Krwiodawstwa+i+Krwiolecznictwa+w+Bydgoszczy%2C+Terenowy+Oddzia%C5%82+&noform=

Grafika przedstawia logo yourWay