Znacznik YourWay Beacon w Domu Kultury w Rzeszowie

Pracownicy Altixu wyposażyli w nadajnik YourWay Beacon Dom Kultury w Rzeszowie. Realizacja obejmuje m.in. jego instalację przy dotykowym planie informacyjnym budynku. Dzięki znacznikowi osoby niewidome i niedowidzące będą mogły odnaleźć Dom Kultury w bazie aplikacji YourWay, a następne poruszać się po nim pod dyktando  głosowych komunikatów tej aplikacji, słyszalnych na smartfonach, bez konieczności korzystania z pomocy osób trzecich.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/379

BAZA DOSTĘPNYCH OBIEKTÓW YOURWAY
System YourWay to nie tylko nawigacja w przestrzeni otwartej i zamkniętej dzięki beaconom (nadajnikom) i aplikacji YourWay na smartfony. To także stale rozwijana baza obiektów przystosowanych do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych. Obsługa bazy jest bardzo prosta – w otwartej na smartfonie aplikacji YourWay wystarczy wpisać miasto, do którego zamierzamy się wybrać, wówczas wyświetlone zostaną na smartfonie obiekty, które zostały przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto pojawi się informacja na jakie rodzaje przystosowania obiektów można liczyć. Nowy Teatr w Warszawie jest np. wyposażony w plany tyflograficzne (dotykowe, z legendami w brajlu) i w podjazdy dla osób poruszających się na wózkach. Obiekty mogą być dodawane do bazy przez użytkowników systemu YourWay lub też przez właścicieli placówek. Wyłącznie od Państwa zależy czy obiekt będzie dostępny i czy znajdzie się w bazie YourWay. Zachęcamy do przystosowania Państwa placówki do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych i dodania jej do bazy YourWay! 

Dotykowy plan informacyjny ze znacznikiem YourWay Beacon, w budynku Domu Kultury w Rzeszowie