Zaproszenie do wypełnienia krótkiej ankiety

PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do wypełnienia krótkiej ankiety, której głównym celem jest poznanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Ankieta dotyczy aktywności społecznej, obywatelskiej i kontaktów z administracją publiczną tych właśnie osób.

Ankietę można wypełnić do 6 września tego roku pod poniższym adresem:
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx...

Zdjęcie Przedstawia Teczkę Z Klipsem Na Której Znajduję Się Kwestionariusz Ankietowy Oraz Długopis.