Z ALTIXEM PO KULTURĘ BEZ BARIER

Do dnia 26 kwietnia 2022 r. do godziny 16:00 istnieje możliwość składania wniosków na dofinansowanie w ramach projektu "Kultura bez barier", którego celem jest wdrożenie nowego modelu dostępności w instytucjach związanych z kulturą. Realizowany jest przez Fundusz w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, na podstawie umowy nr POWR.04.03.00-00-0071/20 z dnia 26 marca 2021 r.

Kwota przeznaczona na finansowanie przedsięwzięć grantowych wybranych w naborze wniosków o udzielenie grantu wynosi 19 043 000,00 zł. Maksymalna wysokość grantu dla jednego wnioskodawcy wynosi 250 000,00 zł.

Eksperci Altixu w Punktach Handlowych firmy w całej Polsce chętnie udzielą porad oraz wypełnią wnioski. Dysponujemy możliwościami sporządzenia wniosków w różnych wariantach.

Adresy i dane teleadresowe Punktów Handlowych Altix

Kultura Bez Barier