YourWay w KPU w Krośnie

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie to kolejny obiekt, którego dostępność dla osób niewidomych i niedowidzących jest szczególnie istotna. Wszystkie placówki edukacyjne powinny wyrównywać szanse tych osób. Dotykowe plany informacyjne wykonane przez pracowników Altixu w tej uczelni zostały wyposażone w znaczniki YourWay Beacon i YourWay Plus.  Poprowadzą one osoby niewidome wprost do wybranego wydziału, gabinetu czy sali wykładowej. Dzięki temu niewidomi i niedowidzący studenci, jak też pracownicy naukowi usłyszą w swoich telefonach niezbędne informacje, po połączeniu się aplikacji YourWay ze znacznikami.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/search?search=Karpacka+Pa%C5%84stwowa+Uczelnia+w+Kro%C5%9Bnie&noform=

BAZA DOSTĘPNYCH OBIEKTÓW YOURWAY
System YourWay to nie tylko nawigacja w przestrzeni otwartej i zamkniętej dzięki beaconom (nadajnikom) i aplikacji YourWay na smartfony. To także stale rozwijana baza obiektów przystosowanych do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych. Obsługa bazy jest bardzo prosta – w otwartej na smartfonie aplikacji YourWay wystarczy wpisać miasto, do którego zamierzamy się wybrać, wówczas wyświetlone zostaną na smartfonie obiekty, które zostały przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto pojawi się informacja na jakie rodzaje przystosowania obiektów można liczyć. Nowy Teatr w Warszawie jest np. wyposażony w plany tyflograficzne (dotykowe, z legendami w brajlu) i w podjazdy dla osób poruszających się na wózkach. Obiekty mogą być dodawane do bazy przez użytkowników systemu YourWay lub też przez właścicieli placówek. Wyłącznie od Państwa zależy czy obiekt będzie dostępny i czy znajdzie się w bazie YourWay. Zachęcamy do przystosowania Państwa placówki do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych i dodania jej do bazy YourWay!

Dotykowy Plan InformacyjnyTabliczka Informacyjna W Czarnym Druku I W Brajlu (1)