YourWay Beacon w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim

Pracownicy Altixu wyposażyli w znacznik YourWay Beacon wykonany przez siebie dotykowy plan informacyjny budynku Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim. Znacznik komunikuje się ze smartfonem za pośrednictwem aplikacji YourWay, udostępniając w telefonie głosowe komunikaty dotyczące newralgicznych miejsc budynku sądu ujętych na dotykowym planie. W znaczący sposób ułatwia to poruszanie się po budynku osób niewidomych i niedowidzących. Dodatkowym atutem  wyposażenia planu w znacznik jest znalezienie się obiektu w bazie aplikacji YourWay.

YourWay Beacon to niewielki nadajnik o rozmiarach pudełka od zapałek, sygnalizujący swoją obecność urządzeniom mobilnym z zainstalowaną aplikacją YourWay. Służy jako przewodnik w wygodnym poruszaniu się w nieznanej przestrzeni zamkniętej lub otwartej. Może dostarczać dowolne informacje tekstowe, które telefon odczyta następnie syntetycznym głosem. Mogą to być informacje nawigacyjne, opisujące miejsce, w którym znajduje się osoba niewidoma lub informacje o charakterze merytorycznym, opisujące np. muzealny eksponat czy topografię budynku.

Dotykowy plan informacyjny w budynku Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim ze znacznikiem YorWay Beacon i z kodem NFC