Szkolenia sposobem na poznanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Imponująca jest lista naszych tegorocznych szkoleń. Jest się czym pochwalić. W pierwszym półroczu zrealizowaliśmy 53 szkolenia dla dziesięciu podmiotów. Najważniejsze jednak, że ta praca przyczyni się do poszerzania wiedzy o osobach z niepełnosprawnościami i o ich szczególnych potrzebach.

W styczniu rozpoczęliśmy szkolenia w Ministerstwie Zdrowia z komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami, w tym z osobami z niepełnosprawnościami i z osobami starszymi. Szkolenie przebiegało w kilku dwudniowych etapach i trwało do kwietnia. Także w styczniu szkoliliśmy z tych samych zagadnień pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej. I to szkolenie miało kilka odsłon, tym razem jednodniowych i trwało do marca.

W tej samej placówce w Białej Podlaskiej, w lutym, zorganizowaliśmy dwukrotne szkolenie dla administratorów stron www w zakresie redagowania materiałów zgodnych ze standardem WCAG 2.1. Tego typu szkolenie odbyło się także w marcu, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

We wspomnianym już bialskopodlaskim Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym  zorganizowaliśmy szkolenie z projektowania uniwersalnego, w marcu dwukrotne szkolenie z zakresu personel wykwalifikowany wspierający dostępność, a także szkolenie z zakresu kompetencje społeczne w obszarze komunikacji.

Znaczącym elementem naszych szkoleń jest wiedza z zakresu świadomości czym jest niepełnosprawność i z zasad savoir vivre w stosunku do osób z różnego rodzaju dysfunkcjami. Tego typu szkolenia przeprowadziliśmy w styczniu w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, kilkakrotnie w kwietniu w Wyższej Szkole Bankowej, także w Warszawie – tu z aneksem dotyczącym rozkodowywania niepełnosprawności, aż pięciokrotnie w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu i dwukrotnie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Na tym samym uniwersytecie szkoliliśmy pracowników z zakresu obsługi studentów z niepełnosprawnościami. Tego typu szkolenie dwukrotnie zostało przeprowadzone także we wspomnianej już Wyższej Szkole Bankowej i w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie.

Dwa kwietniowe dni zajęło szkolenie po zakończeniu audytów architektonicznych w warszawskim Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji. Dwa inne dni kwietniowe upłynęły na szkoleniu świadomościowym na temat niepełnosprawności dla kadry administracyjnej  i zarządzającej w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Długa lista zrealizowanych szkoleń za nami, przed nami kolejne wyzwania.      

Grafika Przedstawiająca Szkolenie