Strawczyn - multimedialny plan dotykowy

W woj. świętokrzyskim w gminie Strawczyn w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 ,,Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo – ZIT KOF” zamontowany został multimedialny plan dotykowy.