Program "Szkolna Wyprawka" - dofinansowania na podręczniki i pomoce edukacyjne

IMG_2351 Zmienione

Zgodnie z programem „Wyprawka szkolna” na rok 2017/2018, przyjętym przez Radę Ministrów, rodzice mogą ubiegać się o dofinansowanie na podręczniki szkolne lub inne pomoce edukacyjne dla dziecka niepełnosprawnego.

Dofinansowanie może objąć: podręczniki do kształcenia ogólnego, specjalnego lub kształcenia w zawodach, dopuszczone do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej oraz materiały edukacyjne w przypadku uczniów liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy.

     Aby uzyskać dofinansowanie, należy złożyć odpowiedni wniosek oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka do dyrektora szkoły, do której dziecko będzie uczęszczać w roku szkolnym 2017/2018. Terminy składania wniosków zostały ustalone przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na siedzibę szkoły.

        Więcej informacji na temat programu „Wyprawka szkolna” (terminie, wysokości dofinansowań)  dla danych szkół otrzymacie Państwo od naszych handlowców – zapraszamy do kontaktu z odpowiednimi oddziałami Altix oraz do uczestniczenia w spotkaniach prezentacyjnych, które odbędą się na początku roku szkolnego w szkołach specjalnych i integracyjnych. Informacje o terminach spotkań znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej. Nasi pracownicy pomogą wypełnić wnioski i wybrać podręczniki oraz pomoce edukacyjne.

Zapraszamy do pobrania załączników:

Wniosek o dofinansowanie - gotowy wniosek do wypełnienia i złożenia u dyrektora szkoły wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2017: rabaty -10-15% - KATALOG