Parki narodowe i krajobrazowe wkrótce dostępne dla osób z niepełnosprawnościami

W wakacyjne, ciepłe dni często wybieramy się na spacery do najbliższego parku, gdzie różnorodność gatunków drzew i kwiatów pozwala na oderwanie się od codzienności i wytchnienie od upałów. Dzięki projektowi „Obszar chroniony, obszar dostępny”, do końca listopada 2023 roku, do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami zostanie przystosowanych 16 parków narodowych i krajobrazowych w całej Polsce. Na ten cel wyasygnowano granty w łącznej wysokości 7 666 430,40 zł.

Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, z którego jest realizowany projekt „Obszar chroniony, obszar dostępny”, ma na celu opracowanie modelu dostępnego  parku, dostosowanego do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami. Tak udostępnione miejsca pozwolą każdemu, bez względu na jakiekolwiek ograniczenia, na samodzielną rozrywkę i wypoczynek na łonie natury. W ramach projektu, planowane jest m.in. przygotowanie specjalnych tras dla osób niewidomych i słabowidzących, dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich czy dla seniorów. Trasy te umożliwią dotarcie do miejsc atrakcyjnych przyrodniczo w wybranym parku. Zostaną one wyposażone w mapy tyflograficzne i tablice zawierające znaki do komunikacji alternatywnej.

Wśród instytucji, które otrzymały granty na dostosowanie swoich terenów do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami znalazły się m.in. Karkonoski Park Narodowy, Białowieski Park Narodowy, Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych czy Tatrzański Park Narodowy. Partnerami projektu są Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Global Nature Fund, organizacja z siedzibą w Niemczech, zaś liderem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pozostaje poczekać aż wszystkie 16 parków zostanie przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, po czym wybrać się tam, by przetestować jakość rozwiązań umożliwiających samodzielne i swobodne poruszanie się po ich terenie wszystkim, którzy szukają wytchnienia, ciszy i spokoju.

Plan Ekspozycji Przyrodniczej