Otwarcie nowego Tyflopunktu Fundacji Szansa dla Niewidomych

Drzwi Salon Prezentacyjny Gałczyńskiego 2

 

Mamy dobre wieści! 1 marca w samym sercu stolicy odbyło się oficjalne otwarcie nowego Salonu Prezentacyjnego Fundacji Szansa dla Niewidomych. Nowa przestrzeń znajduje się przy ulicy Gałczyńskiego 7 i można się tam dostać przez bramę przy Nowym Świecie 48.

 

MK I Władysław Gołąb

Prezes Fundacji Szansa dla Niewidomych - Marek Kalbarczyk,
Honorowy Prezes TONO w Laskach - Władysław Gołąb

Rada Patronacka

 Igor Busłowicz, Andrzej Pokorski, Renata Wardecka, Jacek Kwapisz


W nowej lokalizacji celem Fundacji jest prezentowanie ŚWIATA DOTYKU I DŹWIĘKU, w którym wzrok nie może odgrywać należnej mu roli. Planowane tam wystawy, prezentacje, szkolenia, wykłady i spotkania będą organizowane pod nadzorem naukowców i ekspertów Instytutu Rehabilitacji Niewidomych Fundacji. Organizacja zamierza przedstawić społeczeństwu i władzom możliwości, jakie daje osobom niewidomym i słabowidzącym nowoczesna technologia.

 

MK I Joanna Fabisiak

Posłanka Joanna Fibisiak

Leonora Bużańska , Andrzej Pokorski MK JK

Leonora Bużańska, Andrzej Pokorski, Marek Kalbarczyk, Joanna Kalbarczyk


Coraz częściej przedostają się do świadomości społecznej informacje o rozwiązaniach niwelujących skutki niepełnosprawności wzrokowej. Nie wystarczy jednak, by zajmowali się tym jedynie naukowcy i producenci. Wszystko, co jest tworzone nabiera wartości dopiero wtedy, gdy trafia do rąk ludzi, którzy na to czekają. Wynalazki nie mogą pozostać w pracowniach naukowych i w halach produkcyjnych, lecz muszą dotrzeć do domów, szkół, uczelni, zakładów pracy i wszelkich instytucji, w których są obecni niewidomi i słabowidzący. Właśnie dlatego tak ważna jest możliwość prezentowania tych rozwiązań i przekonywania do pomocy w ich udostępnianiu.

 

MK I Leonora Bużańska

Marek Kalbarczyk, Leonora Bużańska

MK I Mirosław Przewoźnik

Marek Kalbarczyk, Mirosław Przewoźnik

 

Podczas uroczystości otwarcia odbyła się konferencja, na której poruszane były różnorodne kwestie związane ze środowiskiem
• podsumowanie działania Fundacji Szansa dla Niewidomych podczas 25 lat jej istnienia
• sytuacja niewidomych w Polsce oraz zmiany jakie zaszły na tym polu w ciągu ostatniego ćwierćwiecza
• izolacja i bariery otaczające osoby niewidome
• nowoczesne technologie likwidujące bariery – prezentacja aplikacji Your Way
• koncert akustyczny Katarzyny Nowak, niewidomej artystki o pięknej barwie głosu, laureatki wielu festiwali.

 

Maciej Motyka

Maciej Motyka

Milena Rot I Info Kiosk

Milena Rot - testowanie Info-Kiosku

Pojawiło się wielu znamienitych gości, między innymi Posłanki - Małgorzata Wypych i Joanna Fabisiak, doradca obecnego Prezydenta RP - dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych - Mirosław Przewoźnik, Honorowy Prezes TONO w Laskach - Władysław Gołąb, Prezes PZN - Anna Woźniak Szymańska, Prezes Mazowieckiego Okręgu PZN - Sylwester Peryt, prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz, pierwszy Prezes Fundacji - Jacek Kwapisz prof. Leonora Bużańska, Renata Wardecka, Andrzej Pokorski, dr inż. Arch. Maciej Kłopotowski, dr inż. Arch.Agnieszka Kłopotowska, zespół Niewidzialnej Wystawy - Dyrektor Małgorzata Szumowska oraz Słowik, Marcin Kulinicz z Zakładu Transportu Miejskiego i inni wspaniali goście.

 Barbara Fedyszak Radziejewska , Małgorzata Wypych , Joanna Fabisiak , Kalbarczykowie , Kłopotowscy , Mirosław Przewoźnik , Anna Woźniak SzymańskaBarbara Fedyszak-Radziejowska, Małgorzata Wypych, Joanna Fabisiak, Marek i Joanna Kalbarczykowie,
Maciej i Agnieszka Kłopotowscy, Mirosław Przewoźnik, Anna Woźniak-Szymańska i inni

Słowik Z Niewidzialnej Wystawy I Mapa Świata (1)

Marcin Kulnicz, Marek Kalbarczyk, Janusz Mirowski
wręczenie statuetki z okazji 25-lecia Fundacji

Milena Rot I TVP

TVP3 - wywiad z Mileną Rot - niewidomą działączką Fundacji

Na otwarciu pojawiło się również TVP 3 (klik). Spotkanie prowadziła Agnieszka Olszewska. Referaty wygłosili: Marek Kalbarczyk, Maciej Motyka, Joanna Szafrańska, Janusz Mirowski. Zaprezentowane zostało wiele nowoczesnych rozwiązań, m. in Mapa Świata i aplikacja na smartphone Your Way. Ta wyjątkowa tyflograficzna mapa (wypukła) jest wyposażona w specjalne czujniki, dzięki którym opowiada o dotykanych obiektach geograficznych. System Your Way to z kolei baza danych o obiektach w przestrzeni publicznej, które są przystosowane (w mniejszym lub większym stopniu) do potrzeb niewidomych i słabowidzących. W ramach tego systemu jest przekazywana nieodpłatnie aplikacja komunikująca się z zainstalowanymi w otoczeniu udźwiękowionymi terminalami informacyjnymi.

Słowik Z Niewidzialnej Wystawy I Mapa Świata

Wywiad TVP 3 Warszawa ze Słowikiem z Niewidzialnej Wystawy 

Katarzyna Nowak

Koncert Katarzyny Nowak

Zapraszamy do Salonu!!!