Nowy JAWS 2018

Jak co roku, na przełomie sierpnia i września Freedom Scientific publikuje nową wersję JAWS, najpierw, jako wersję beta, a następnie, jako oficjalną wersję. Także i w tym roku poznaliśmy już wersję beta JAWS 2018 i spróbujemy krótko przedstawić nowe funkcje i usprawnienia dodane w tej wersji.

Zmiana numeru wersji JAWS

Począwszy od tego wydania, JAWS będzie teraz numerowany wykorzystując liczbę roku, w którym jest sprzedawany, zamiast numeru arbitralnego. Można o tym myśleć, że jest to model JAWS 2018, wychodzący tej jesieni, tak jak jest to robione w przypadku samochodów. Wersje ZoomText i Fusion, które zostaną wydane po tej nowej wersji JAWS 2018, będą także miały tę samą numerację 2018. Uprości to sprawdzanie, które wersje ze sobą współdziałają i kiedy były one wydane.

Wsparcie dla nowej przeglądarki Microsoft Edge

JAWS 2018 wprowadza wsparcie dla Edge, najnowszej przeglądarki internetowej firmy Microsoft, dodanej do Windows 10. Aby używać JAWS z Edge, muszą Państwo uruchomić Windows 10 z aktualizacją Creators (wersja 1703) lub nowszą. Chociaż istnieje kilka funkcji JAWS np. zaznaczanie i kopiowanie przy pomocy wirtualnego kursora, znaczniki położenia, Inteligentna nawigacja, Elastyczne przeglądanie Web i ustawienia specyficzne dla domeny, które nadal nie działają w Edge, to można nawigować po stronach w Edge używając zarówno mowy i brajla, tak podobnie, jak działa to w Internet Explorer, Chrome lub w Firefox. Dzięki kontynuacji naszej współpracy z Microsoft w celu poprawienia obsługi Edge, przyszłe aktualizacje JAWS będą zawierać większą funkcjonalność. Ta wstępna obsługa Edge zostanie też przeniesiona wstecz do aktualizacji JAWS 18.

Podręczne OCR dodaje obsługę do kamer Freedom Scientific i skanerów

Funkcja Podręczne OCR (Optyczne Rozpoznawanie Znaków), która pozwala nam czytać tekst z niedostępnych dokumentów PDF otwartych w Adobe Reader albo tekst obrazów na ekranie, została rozszerzona do rozpoznawania plików obrazów oraz obrazów pozyskiwanych za pomocą czytającej kamery Freedom Scientific's PEARL® lub ze skanerów płaskich. PEARL to najbardziej przenośna kamera do fotografowania dokumentów, która pozwala nam wykonać fotografię strony i rozpoznać ją w ciągu sekundy i która udostępnia funkcję trybu automatycznego wykrywania ruchu, co powoduje, że fotografia jest wykonywana, gdy tylko zmienimy stronę dokumentu.

Całkowicie nowy instalator

Proces instalacji JAWS został całkowicie przeprojektowany, by wykorzystać nowoczesne technologie. Proces instalacji został uproszczony do kilku dialogów i oferuje szybsze pobieranie i instalowanie różnych komponentów. Instalator ma teraz własne udźwiękowienie, i nie ma konieczności używania ograniczonej czasowo wersji JAWS. Jeśli zdarzy się Państwu uruchomić instalator 2018, przy działającej starszej wersji JAWS, własne udźwiękowienie instalatora pozostanie wyciszone, co pozwala używać do czytania tej poprzedniej wersji JAWS.

Jaws

Nowe opcje oznajmiania wirtualnego kursora

Gdy czytamy treści za pomocą wirtualnego kursora, JAWS ostrzega nas o początku lub końcu różnych elementów takich jak: listy, tabele i regiony. Dzięki obsłudze przez JAWS znaczników ARIA, twórcy stron internetowych coraz bardziej uświadamiają sobie, czym jest dostępne projektowanie, jednak ilość dodatkowych informacji dostarczonych przez wirtualny kursor może być przytłaczająca, gdy chcemy skupić się na zawartości strony. Aby ułatwić określenie, co ma być wypowiadane, JAWS oferuje teraz trzy poziomy oznajmiania wirtualnego kursora, dając nam możliwość określania jak wiele szczegółów chcemy słyszeć, gdy czytamy różne strony internetowe.

Opcja "Automatyczne czytanie dokumentu i strony Web po załadowaniu" dodana do Centrum ustawień

Opcja, która określa, czy JAWS automatycznie rozpoczyna czytanie po załadowaniu dokumentu PDF lub strony internetowej, została dodana do Centrum ustawień i Szybkich ustawień. Poprzednio, opcja ta była dostępna jedynie dla użytkowników Fusion, ale została ona rozszerzona dla użytkowników, którzy używają samego JAWS.

Gdy zaznaczone, JAWS automatycznie rozpoczyna czytanie stron internetowych i dokumentów PDF po ich wczytaniu. Wyłączamy ją, jeśli nie chcemy, by JAWS automatycznie rozpoczynał czytanie. Wyłączenie tej opcji jest szczególnie użyteczne, jeśli używamy JAWS w połączeniu z oprogramowaniem powiększającym, ponieważ fokus bywa niespodziewanie przenoszony na początek, w trakcie, gdy korzystamy z myszy do nawigowania po dokumencie.

Obsługa głosów Microsoft Mobile w Windows 10

JAWS współpracuje teraz z głosami Microsoft Mobile, nowym interfejsem Microsoft zaprogramowanym dla Uniwersalnej platformy Windows. Jeśli uruchomili Państwo JAWS w Windows 10, nowy profil głosowy Microsoft Mobile będzie dostępny w oknie dialogowym Ustawienia głosów i w oknie Wybierz profil (CTRL+INSERT+S) . Dostępne głosy są zależne od zainstalowanej wersji językowej Windows. Dla języka polskiego, dostępne są dwa głosy: Paulina i Adam. Dodatkowe głosy można dodać, przez pobierany pakiet językowy, który można zainstalować za pomocą ustawień językowych i regionalnych.

Zaktualizowany translator brajla Liblouis

JAWS 2018 zawiera wersję 3.2.0 popularnego translatora brajla Liblouis. Oferuje on naszym użytkownikom najnowsze aktualizacje translatora dla pełnego i skrótowego brajla: Unified English Braille (UEB) oraz poprawki dla innych tablic językowych.

Usprawnienia przełączania języka w JAWS

Jeśli dokument lub strona internetowa zawiera tekst w języku, który jest inny niż podstawowy język JAWS, to JAWS może automatycznie przełączyć się na właściwy język, jeśli aktualny profil głosowy zawiera właściwy głos i autor dokumentu użył poprawnych znaczników do zmiany języka. Chociaż, większość międzynarodowych wersji JAWS, domyślnie wyłącza automatyczne przełączanie języka, wymagając od użytkowników, by ręcznie zmieniali język w celu dopasowania do tekstu dokumentu. Gdy ręcznie zmieniamy języki, albo przez zmianę aktywnego profilu głosowego albo używając okna Zmień język (CTRL+Klawisz WINDOWS+L), JAWS czyta teraz tylko tekst dokumentu lub strony internetowej używając wybranego języka, ale nadal czyta komunikaty JAWS, menu aplikacji i okna dialogowe, używając języka podstawowego.

Na przykład, jeśli mają Państwo profil, który ma, jako podstawowy ustawiony język polski i przełączą na głos angielski, by przeczytać angielską stronę, JAWS będzie czytał angielski tekst używając angielskiego głosu, ale nadal będzie czytał głosem polskim komunikaty JAWS takie jak ogłaszanie łączy lub nagłówków.

Rozwijanie akronimów przy literowaniu wyrazów

Gdy nawigujemy po stronie internetowej przy pomocy wirtualnego kursora i napotkamy wyraz, który zawiera rozwinięcie akronimu, wciśnięcie INSERT+NUMERYCZNE 5 (CAPS LOCK+K) w układzie laptop) dwa razy szybko, by przeliterować bieżący wyraz, teraz mówi też akronim lub skrót.

Czytanie okien dialogowych w nowoczesnych aplikacjach

Gdy okno dialogowe, jest wyświetlane w aplikacji desktopowej, można wcisnąć INSERT+B, by JAWS przeczytał całą zawartość tego okna dialogowego. Polecenie to działa też teraz w nowoczesnych aplikacjach takich jak Poczta, Sklep, oraz Edge, do czytania zawartości różnych wyskakujących okien.