Nie przegap szansy na grant

Do 28 lipca samorządowe instytucje kultury mogą ubiegać się o granty w wysokości od 80 do 200 tys. zł. Dofinansowania zostaną przyznane w ramach projektu „Konwersja cyfrowa domów kultury”, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury. Łączne środki na realizację projektu wynoszą ok. 9 mln zł.

Instytucje, którym zostaną przyznane środki będą mogły przeznaczyć je na poszerzenie kompetencji i umiejętności w zakresie wykorzystywania narzędzi cyfrowych w kulturze, na zakup potrzebnego sprzętu i infrastruktury informatycznej do prowadzenia działań w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury w lokalnych społecznościach.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane są jedynie w formie elektronicznej poprzez System Obsługi Programów, który jest dostępny pod poniższym łączem: https://sop.nck.pl/site/login

Na etapie naboru nie są wymagane żadne dokumenty w formie papierowej. Dodatkowe informacje dotyczące działania systemu można znaleźć w instrukcji obsługi: https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/skladanie-wnioskow/sop-nck

A także w webinarium obsługi SOP:

https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/dom-kultury/aktualnosci/system-obslugi-programow-nck-webinarium

Pytania dotyczące korzystania z systemu i kwestie techniczne należy zgłaszać na poniższy adres email:  sop.pomoc@nck.pl

Więcej informacji dostępnych jest na stronie organizatora projektu, pod poniższym łączem:

https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/granty/konwersja-cyfrowa-domow-kultury/aktualnosci/nabor-w-ii-konkursie-grantowym-blisko-9-mln-zl-na-konwersje-cyfrowa-domow-kultury?fbclid=IwAR1rjoqiRSozBcAzer8PooO70SyETKIySSJimaJYCGwypzHLRTfPJEAjF5w\

Powiększenie Książek