Nasze tegoroczne audyty dostępności stron internetowych

W lutym zakończył się przeprowadzony przez naszego eksperta re-audyt dostępności głównej strony warszawskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, mpwik.com.pl. Jego celem było sprawdzenie wdrożenia zmian zalecanych po audycie wykonanym w ubiegłym roku. Badaliśmy dostępność strony dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W maju wykonany został kolejny re-audyt polegający na zweryfikowaniu zmian wprowadzonych na stronie przez firmę trzecią. Zadanie zlecone nam przez MPWiK składa się z wielu etapów. Obecny zakończył się raportem końcowym z powyższych re-audytów.

Podobne cele przyświecały także lutowemu audytowi weryfikacyjnemu strony Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, mocak.pl. Badanie wykonywał ekspert, sprawdzając czy wprowadzone zostały zmiany zalecane w raporcie końcowym z audytu strony z ubiegłego roku i czy jest ona zgodna ze standardami WCAG 2.1

Część audytów dostępności stron internetowych jest w trakcie realizacji. Będziemy o nich informować w najbliższej przyszłości.

Zdjęcie Do Audytu Strony E -Zamówienia (1)Zdjęcie Do Audytu Strony MPWiK (1)Zdjęcie Do Audytu Strony Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK  (1)Zdjęcie Do Audytu Strony Złote Szkoły NBP (1)