Nasza rozszerzona oferta szkoleniowa jest już dostępna!

Firmom i instytucjom oferujemy szeroki wybór szkoleń. Szkolenia dostosowane są do profilu i potrzeb konkretnych instytucji, a w programie przewidziane jest wiele zajęć praktycznych. Do szkoleń opcjonalnie można wybrać także dodatkowe moduły na których prezentowane są np. nowoczesne sprzęty czy architektura dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Oferujemy następujące tematy szkoleń:
Dla nauczycieli z zakresu pracy z uczniami niepełnosprawnymi sensorycznie
Dla pracowników instytucji z zakresu obsługi petentów z niepełnosprawnością
Dla pracowników instytucji kultury z zakresu obsługi gości z niepełnosprawnością
Dla pracowników uczelni z zakresu obsługi niepełnosprawnych studentów
Dla studentów "Wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w pracy z osobami niepełnosprawnymi"
Dla pracowników hoteli z zakresu obsługi gości z niepełnosprawnością
Dla pracowników transportu publicznego z zakresu obsługi klientów niepełnosprawnych
Dla pracowników placówek medycznych z zakresu obsługi pacjentów z niepełnosprawnością
Dla zakładów pracy z zakresu zatrudniania osób niepełnosprawnych

Zapraszamy do zapoznania się z całą ofertą!
Szkolenia zamknięte: /…/oferta-szkolen-d…/szkolenia-zamkniete/
Szkolenia otwarte: /…/oferta-szkolen-dla…/szkolenia-otwarte/

Nowoczesna Instytucja , To Instytucja Dostosowana Do Potrzeb Osób Niepełnosprawnych