Książki "Przedpiekle Sławy - rzecz o Chopinie" oraz "Słowiański rodowód" w brajlu już wydane!

Dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Altix wydał dwie książki w brajlu: „Przedpiekle sławy - rzecz o Chopinie” autorstwa Piotra Witta (20 egzemplarzy po 7 tomów) oraz „Słowiański rodowód” Pawła Jasienicy (24 egzemplarze po 8 tomów).  Wkrótce książki zostaną rozdystrybuowane do bibliotek na terenie całej Polski. Znajdą się m.in. w Bibliotece Narodowej, Bibliotece Jagiellońskiej, Bibliotece Centralnej PZN oraz wielu bibliotekach posiadających zbiory w brajlu.

 „Przedpiekle sławy - rzecz o Chopinie”

Książka polskiego historyka Piotra Witta zawiera nowe, historycznie potwierdzone fakty dotyczące wczesnego okresu pobytu Fryderyka Chopina w Paryżu. Zdaniem autora los Fryderyka Chopina przed okresem triumfu zasługuje na lepsze poznanie. W ciągu pierwszych miesięcy życia we francuskiej stolicy, niefortunny kandydat na pianistę koncertowego stał się najdroższym profesorem fortepianu, kompozytorem utworów przeznaczonych do wykonywania w wielkich salach, autorem genialnych etiud, preludiów, nokturnów, granych przed elitarną publicznością w czołowych salonach Paryża.

IMG_20171130_141458

„Słowiański rodowód”

Paweł Jasienica, znany polski eseista, pracownik Polskiego Radia w Wilnie stworzył cykl reportaży traktujący o archeologii. Porusza w nim wątki stanowisk archeologicznych. Stanowiska te to: Biskupin, Giecz, Wiślica, Igołomia, a także Wolin. Opisuje on oraz interpretuje odkrycia polskich archeologów. Jasienica sam jest świadkiem odkryć m.in. Józefa Kostrzewskiego. W związku z tym, że autor interesował się epoką piastowską, również tutaj porusza wątki początków polskiej państwowości. Inny rozdział poświęcony jest zaś początkom państwowości bułgarskiej. W jednej publikacji zebrano właśnie te eseje ponieważ oparto się na następującym trzonie: jedności Słowiańszczyzny oraz cechach łączących wszystkich Słowian.

 

Mkidn _01_cmyk

 Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.