Kompleksowa realizacja w WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim z YourWay Beacon i YourWay Plus

W piętnaście znaczników YourWay Beacon i trzy znaczniki YourWay Plus pracownicy Altixu wyposażyli budynek Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Kompleksowa realizacja, podczas której zamontowano w obiekcie dotykowe plany informacyjne, brajlowskie i czarnodrukowe tabliczki na ściany i drzwi, tabliczki z powiększonym drukiem, nakładki na poręcze schodów, linie naprowadzające i pola uwagi, a także oznakowanie schodów, sprawiła, że poruszanie się po tym obiekcie przez osoby niewidome i niedowidzące stało się komfortowe. Oba rodzaje znaczników komunikują się ze smartfonem za pośrednictwem aplikacji YourWay, udostępniając w telefonie głosowe komunikaty dotyczące newralgicznych miejsc budynku uczelni. W znaczący sposób ułatwia to poruszanie się po obiekcie osób niewidomych i niedowidzących. Dodatkowym walorem  wyposażenia uczelni w znaczniki jest znalezienie się Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w bazie aplikacji YourWay.

YourWay Beacon to niewielki nadajnik o rozmiarach pudełka od zapałek, sygnalizujący swoją obecność urządzeniom mobilnym z zainstalowaną aplikacją YourWay. Służy jako przewodnik w wygodnym poruszaniu się w nieznanej przestrzeni zamkniętej lub otwartej. Może dostarczać dowolne informacje tekstowe, które telefon odczyta następnie syntetycznym głosem. Mogą to być informacje nawigacyjne, opisujące miejsce, w którym znajduje się osoba niewidoma lub informacje o charakterze merytorycznym, opisujące np. muzealny eksponat czy topografię budynku. YourWay Beacon instalowany jest tam, gdzie nie ma możliwości zainstalowania dotykowego planu wyposażonego w głośnik, który  przeszkadzałby innym użytkownikom obiektu, zwłaszcza jeśli tych głośników należałoby zainstalować wiele, np. w urzędach z dużą ilością pokoi. Niska cena nadajników YourWay Beacon i dyskretna, bezgłośna ich praca, są wystarczającą zachętą, by instalować je w różnego rodzaju obiektach, a także w przestrzeni otwartej. Dodatkowe atuty to niewielkie rozmiary i możliwość udostępnienia obiektu osobom z dysfunkcjami wzroku.

YourWay Plus różni się od wersji YourWay Beacon tym, że znacznik, nadajnik, znajduje się  w pudełkowej obudowie z głośnikiem, za którego pomocą sygnalizuje swoją obecność. Może się to dziać automatycznie, gdy w pobliżu znajdzie się urządzenie mobilne lub na życzenie użytkownika. Następnie znacznik działa już identycznie, jak YourWay Beacon, oferując głosową, opisową informację budynku, poziomu budynku czy też obiektu, np. muzealnego.

Dotykowe plany informacyjne, udźwiękowiony plan informacyjny, znaczniki YourWay Beacon i YourWay Plus, brajlowskie tabliczki informacyjne na ściany i na drzwi, brajlowskie nakładki na poręcze, linie i pola uwagi, oznakowanie schodów w budynku Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu ŚwiętokrzyskimDotykowe plany informacyjne, udźwiękowiony plan informacyjny, znaczniki YourWay Beacon i YourWay Plus, brajlowskie tabliczki informacyjne na ściany i na drzwi, brajlowskie nakładki na poręcze, linie i pola uwagi, oznakowanie schodów w budynku Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim