Kompleksowa realizacja w PWSW w Przemyślu ze znacznikami YourWay Beacon

Między innymi w 15 dotykowych planów informacyjnych ze znacznikami  YourWay Beacon pracownicy Altixu wyposażyli budynek Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. To była szeroko zakrojona, wieloetapowa i kompleksowa realizacja tyflograficzna, która sprawiła, że poruszanie się po tej placówce przez osoby niewidome i niedowidzące stało się komfortowe. Znaczniki komunikują się ze smartfonem za pośrednictwem aplikacji YourWay, udostępniając w telefonie głosowe komunikaty dotyczące newralgicznych miejsc budynku. Dodatkowym atutem  wyposażenia uczelni w znaczniki jest znalezienie się Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w bazie aplikacji YourWay.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/search?search=Pa%C5%84stwowa+Wy%C5%BCsza+Szko%C5%82a+Wschodnioeuropejska+w+Przemy%C5%9Blu&noform=

Panstwowa Wyzsza Szkola Wschodnioeuropejska W Przemyslu