Funkcje i korzyści czytnika JAWS, które nie istnieją w NVDA

Współpraca JAWS i ZoomText

 • Bezkonfliktowa integracja JAWS i ZoomText
 • JAWS obsługuje wszystkie funkcje mowy z wyjątkiem funkcji Czytnika ZoomText i funkcji mowy bezpośrednio wbudowanych w ZoomText, takich jak skrypty ZoomText.
 • Wszystkie funkcje powiększające ZoomText będą nadal działały jak zostały zaprogramowane. Dodatkowo, ZoomText będzie teraz wizualnie podświetlał i śledził tekst podczas używania funkcji JAWS Czytaj wszystko lub przy nawigacji wirtualnym kursorem.
 • Jeśli zdarzy się konflikt skrótów klawiszowych, to zostanie użyty skrót klawiszowy JAWS. W przeciwnych przypadkach, skróty klawiszowe JAWS i ZoomText będą działać jak zostały przewidziane.
 • ZoomText obsługuje wszystkie pokrewne funkcje dotykowe.

 

Funkcje JAWS

 • Automatyczne wyłączenie wyciszenia urządzenia dźwiękowego używanego przez JAWS po restarcie lub wciśnięciu (INSERT+Escape).
 • Mowa na życzenie, udostępnia użytkownikowi opcję do wyłączenia mowy przy nawigacji, jednak pozostawia włączoną jej część, służącą do czytania i innych potrzebnych powiadomień, takich jak sprawdzenie czasu lub odczytanie tytułu okna. Do przełączania służy: INSERT+Spacja, S.
 • Kurtyna ekranu w Windows 10. Zapewnia użytkownikowi prywatność i bezpieczeństwo przez wygaszenie wyświetlacza, bez jego blokowania, dając możliwość używania komputera w normalny sposób. Użyteczne w transporcie publicznym lub w publicznych miejscach. Do przełączania służy: INSERT + Spacja, F11.
 • Bezpłatne głosy syntezatorów mowy Eloquence i Vocalizer Expressive.
 • Przypisywanie unikalnych profili głosowych do aplikacji.
 • Wyszukiwanie poleceń JAWS, wbudowana funkcja wyszukiwania, ułatwiająca odnajdywanie funkcji czytnika bez potrzeby czytania jego plików pomocy. Dostęp przy użyciu: INSERT + Spacja, J.
 • Zmniejszanie i zwiększanie tempa mowy w locie, przy czytaniu z użyciem funkcji czytaj wszystko. Użycie: PageUp lub PageDown w trakcie działania funkcji Czytaj wszystko.
 • Funkcja szybkiego przewijania do przodu i do tyłu w trakcie czytania przy pomocy funkcji Czytaj wszystko, bez przerywania mowy. W trakcie używania funkcji Czytaj wszystko, wciskamy strzałkę w lewo lub w prawo albo używamy lewego lub prawego klawisza Shift.
 • Analizator tekstu, pomaga użytkownikom przygotować i poprawić dokument, tak by uzyskać lepszą jego postać wizualną, gdy oglądać go będą widzący użytkownicy. Automatycznie wykrywa pomieszane czcionki, kolory, odstępy i różne atrybuty. Do przełączania służy: INSERT + Spacja, A.
 • Funkcja czytania przeglądowego. Dostęp przy pomocy: CTRL + SHIFT + INSERT + Strzałka w dół.
 • Tworzenie listy wyrazów, funkcja, pomagająca użytkownikowi zrozumieć sens użycia wyrazów w dokumencie. Dostęp przy pomocy: CTRL +INSERT + W.
 • Funkcja Elastyczne przeglądanie Web, pomagająca użytkownikom dostosować to, co JAWS ma pomijać lub gdzie powinien ustawiać fokus przy czytaniu konkretnej zawartości internetowej, formularzy lub aplikacji bazujących na HTML. Dostępna na stronach internetowych, przy użyciu: INSERT + Spacja, x.
 • Inteligentna nawigacja, użyteczna na stronach internetowych, szczególnie, gdy używamy również powiększenia lub funkcji zmiany widoku.
 • Własne etykiety użytkownika do kontrolek HTML, które pomagają użytkownikowi stworzyć bardziej zrozumiałe opisy wykorzystywane przy czytaniu lub wyszukiwaniu. Dostęp przy pomocy: INSERT + CTRL + Tab.
 • Spersonalizowane ustawienia internetowe dla określonych adresów URL.
 • Podświetlanie zaznaczanego tekstu na stronach HTML, gdy tekst jest zaznaczany przy użyciu standardowych skrótów Windows służących do zaznaczania tekstu co znak, wyraz i linię. Przy zaznaczaniu, kopiowaniu i wklejaniu z Internetu uwzględnia znaczniki treści. Umożliwia użytkownikom pobieranie treści internetowych za pomocą aktywnych odsyłaczy, całych tabel i list oraz wklejanie ich do dokumentów lub wiadomości e-mail.
 • Pozwól aplikacjom WWW rezerwować skróty klawiszowe w wirtualnym kursorze, na przykład w FaceBook. Strona internetowa zastąpi klawisze szybkiej nawigacji JAWS, jeśli w inny sposób są przypisane do funkcji zaprojektowanej do nawigacji po stronie.
 • Ograniczenie kursora wirtualnego w modalnych oknach dialogowych bazujących na WEB
 • Skrypty określone dla domenny do stron internetowych i aplikacji.
 • Dostosuj widok listy w aplikacjach takich jak Windows Explorer.
 • Dopisywanie wielu aktualnie niezaznaczonych fragmentów tekstu do schowka.
 • Zaznaczanie bloku tekstu pomiędzy tymczasowym znacznikiem położenia w dokumencie lub na stronie internetowej a bieżącą pozycją. Funkcja działa też w bazujących na technologiach webowych polach edycyjnych, umożliwiając jej wykorzystanie w takich miejscach jak Google Docs.
 • Pomoc kontekstowa, użycie INSERT + F1.
 • Wstawianie z listy rozszerzonych znaków ANSI (Symboli), użycie INSERT + 4.
 • Zarządzanie etykietami klawiszy - służy do wybierania klawiszy, które mają być ogłaszane i określania jak mają być nazywane.
 • Błyskawiczne skanowanie i czytanie, używając kamery Pearl i innych podłączonych skanerów do natychmiastowego rozpoznawania OCR.
 • Używanie znaczników w arkuszach MS Excel służących do nawigacji i czytania.

 

Funkcje brajlowskie

 • Tryb nauki brajla z monitorami brajlowskimi Focus Blue.
 • Odwracanie funkcji klawiszy przewijania.
 • Funkcja automatycznego czytania brajlem z dynamicznym przewijaniem tekstu, bez konieczności wciskania przycisków nawigacyjnych.
 • Błędy ortograficzne i gramatyczne w MS Word mogą być oznaczane w brajlu.