Aktywny Samorząd 2019!

PFRON opublikował kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku!
W tym roku nastąpi kilka istotnych zmian:
  • zwiększono dofinansowanie na zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów i oprogramowania: dla osoby niewidomej – z kwoty 20.000 zł do 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie, z kwoty 12.000 zł do 15.000 zł,
  • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku - z 8.000 zł do 9.000 zł.
Z programu Aktywny Samorząd na zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów, oprogramowania będą mogły skorzystać osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Ich wkład własny wynosi 30%.