Aktualizacje do JAWS, ZoomText i Fusion

Informujemy, że od wtorku 6 sierpnia 2019 dostępna jest kolejna darmowa aktualizacja dla angielskich wersji oprogramowania JAWS, ZoomText i Fusion 2019. Poniżej prezentujemy listę wprowadzonych zmian.

 

Ulepszenia w JAWS 2019.1907.31 (sierpień 2019)

Rozwiązano następujące problemy:

 • Ta aktualizacja rozwiązuje problem, który napotkała część użytkowników Windows 10, polegający na tym, że JAWS nie czytał menu Start zgodnie z oczekiwaniami. Jeśli problem ten się pojawi, proszę otworzyć Centrum ustawień JAWS, wcisnąć CTRL + SHIFT + D, by wczytać plik domyślny, w polu wyszukiwania wpisać „Start”, po czym przełączyć kontrolkę  „Menu Start: Dostęp poza procesem”, tak by była zaznaczona.
 • W odpowiedzi na informacje zwrotne od klientów, dźwięki JAWS takie jak przy wciskaniu klawiszy INSERT + SPACJA, by wejść do trybu Klawiszy warstwowych, nie są już wyciszane, gdy aktywna jest Mowa na żądanie.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że funkcja wyszukiwania poleceń JAWS (INSERT + SPACJA, J) nie odnajdywała skrótów klawiszowych Analizatora Tekstu.
 • Rozwiązano problem występujący podczas tworzenia zaproszenia na spotkanie przy użyciu kalendarza programu Outlook, polegający na tym, że informacje o nowych uczestnikach nie były podawane rzetelnie ani za pośrednictwem mowy, ani w brajlu.  
 • Rozwiązano zgłoszony problem polegający na tym, że skróty klawiszowe Alt+1 do 4 z rzędu cyfr odczytujące nagłówki wiadomości w programie Outlook nie działały w systemie Windows 7.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że po powrocie z dokumentu programu Word do otwartej wiadomości email programu Outlook kursor pojawiał się u góry wiadomości email zamiast w poprzednim miejscu, w którym była czytana.
 • Rozwiązano problem występujący w pakiecie Microsoft Office polegający na tym, że JAWS nie oznajmiał za pośrednictwem mowy, czy został wstawiony przypis końcowy albo przypis u dołu strony, mimo że informacje te były prawidłowo przedstawiane w brajlu.
 • Rozwiązano problem występujący w programie Word 2016, zgłoszony przez SSA, polegający na tym, że JAWS po zakończeniu polecenia „Powiedz wszystko” (INSERT+STRZAŁKA W DÓŁ) powtarzał ostatni wiersz dokumentu.
 • Rozwiązano zgłaszany problem polegający na tym, że dźwięk brzęczyka ortografii, sygnalizujący błędnie napisane słowo, był nadal słyszany, nawet gdy w Centrum ustawień opcja „Wykrywaj ortografię podczas pisania” była wyłączona.
 • Rozwiązano problem w Microsoft Teams polegający na tym, że JAWS wielokrotnie wypowiadał powiadomienia o przychodzących wiadomościach i połączeniach.
 • Rozwiązano problem pojawiający się przy nawigowaniu znak po znaku w bezpiecznych polach haseł w Chrome i Firefox polegający na wielokrotnym powtarzaniu słowa „gwiazdka” dla każdego znaku.
 • Rozwiązano problem z przeglądarką Chrome objawiający się tym, że pisanie skrótami brajlowskimi nie działało zgodnie z oczekiwaniami.
 • Usunięto problem z SQL Server Management Studio polegający na tym, że JAWS nie czytał i nie nawigował poprawnie w siatce danych wyników.
 • Rozwiązano problem zgłaszany przez użytkowników brajla z różnych krajów polegający na tym, że podczas używania brajla komputerowego w pewnych okolicznościach były wprowadzane nieprawidłowe znaki Unicode.

 

Ulepszenia w ZoomText 2019.1907.79 i Fusion 2019.1907.06

W najnowszych, sierpniowych wersjach ZoomText i Fusion dokonano następujących zmian. By zainstalować to oprogramowanie, wymagane jest zalogowanie jako administrator:

 • Głównym celem sierpniowej aktualizacji ZoomText i Fusion było poprawienie wydajności oraz stabilności oprogramowania.
 • ZoomText i Fusion zawierają teraz nową funkcjonalność przeznaczoną dla komputerów z systemem Windows 10 i z więcej niż jedną kartą graficzną. Od teraz podczas uruchamiania ZoomText określi i wybierze najlepszą opcję, jednakże użytkownik będzie miał możliwość modyfikowania jej z menu ZoomText lub Fusion, wybierając Preferencje, a następnie Karta graficzna.
 • Naprawiono problem z wygładzaniem czcionek w menu Start utrudniający odczytywanie pozycji menu przy dużym powiększeniu.
 • Naprawiono problem polegający na tym, że uwydatnienie kursora nie podążało za kursorem podczas przewijania dokumentu Word.
 • Naprawiono problem występujący w programie Outlook, polegający na tym, że uwydatnienie kursora pozostawało w polu edycyjnym po przejściu do innych pól edycyjnych w oknie dialogowym.
 • Naprawiono problem polegający na tym, że uwydatnienie fokusu obejmowało całą skrzynkę odbiorczą podczas nawigowania po liście wiadomości email w programie Outlook.
 • Naprawiono problem polegający na tym, że śledzenie fokusu nie działało podczas poruszania się po liście kontaktów w programie Outlook.
 • Naprawiono problem polegający na tym, że echo programu nie działało poprawnie w programie Word.
 • Przy przełączaniu języków, ZoomText teraz wyłącza się i uruchamia ponownie, używając nowo wybranego języka.
 • Po wciśnięciu BACKSPACE w Notatniku, ZoomText teraz poprawnie wypowiada usunięte znaki.
 • Klawisz CAPS LOCK jest używany w wielu skrótach klawiszowych ZoomText i Fusion. Jeśli CAPS LOCK nie działa przy pisaniu skrótów, by rozwiązać ten problem, proszę zapoznać się z sekcją pomocy „Co zrobić, jeśli skróty ZoomText nie działają, gdy CAPS LOCK jest włączony?”
 • Informacje o rozwiązanych problemach z programem Fusion odnoszących się do mowy JAWS znajdują się powyżej w sekcji dotyczącej programu JAWS.