Udźwiękowienie otoczenia

SYSTEM YOURWAY

14 sierpnia 2019 roku Prezydent RP, Andrzej Duda podpisał Ustawę o Dostępności. Zgodnie z nią, zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami jest obowiązkiem podmiotów publicznych.

W odpowiedzi na ww. ustawę, firma Altix na zlecenie Fundacji Szansa dla Niewidomych opracowała system YourWay. Dzięki niemu osoby niewidome i słabowidzące będą mogły łatwiej poruszać się w skomplikowanej przestrzeni miasta (m.in. znaleźć interesujący budynek, przystanek komunikacji publicznej), jak również w obiektach użyteczności publicznej (znaleźć wejście, wyjście, interesujący pokój, windę), a także odnaleźć miejsca, które zostały przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Jak działa YourWay? - otwórz opis

SYSTEMY DŹWIĘKOWO-ALARMOWE CALL-HEAR

Są sytuacje, w których ktoś wymaga pomocy. Niektórzy wymagają jej nieustannie, inni tylko czasami, gdy znajdują się w sytuacji wyjątkowej albo zachorują lub są w trakcie rekonwalescencji itp. Tak czy inaczej społeczeństwo powinno być na takie sytuacje przygotowane. Jak się czuje matka z dzieckiem w wózku, gdy nie może dostać się do urzędu albo do sklepu? A inwalida na wózku albo niewidomy, gdy wyczekują przed witryną lub drzwiami i czekają, aż ktoś ich zauważy

Call-Hear to system informujący gospodarza obiektu, że przy wejściu znajduje się ktoś, kto potrzebuje pomocy. Składa się z bazy zewnętrznej instalowanej przy wejściu oraz bazy wewnętrznej, montowanej w pobliżu miejsca, w którym przebywa gospodarz albo ktoś, kto go zastępuje. Wciśnięcie przycisku, który jest w bazie zewnętrznej, poinformuje o potrzebie
pomocy. Możliwe jest zaalarmowanie gospodarza przy użyciu pilota, gdy alarmująca osoba jest w niego wyposażona. System jest uniwersalny, gdyż mogą z niego korzystać wszyscy wymagający pomocy i asysty. Każdy może podejść lub podjechać do bazy zewnętrznej i wcisnąć stosowny klawisz. Warto jednak wyposażyć swoich podopiecznych w piloty, gdy dotarcie do tego przycisku jest dla nich trudne. Dobrym przykładem zastosowania Call-Hear z przyciskami są hotele i restauracje. W przypadku systemu z pilotami dobrymi przykładami są miejsca, do których muszą często docierać te same osoby niepełnosprawne. Chodzi przede wszystkim o inwalidów na wózkach i niewidomych.