Audiodeskrypcja, audioprzewodniki i książka mówiona

Audiodeskrypcja1

To technika opowiadania obrazu, opis werbalny przekazów wizualnych. Jest przewodnikiem przedstawiającym wygląd bohaterów, ich gesty, mimikę twarzy, tok i miejsce akcji, porę dnia i wiele innych rzeczy ważnych z punktu widzenia treści filmu. Audiodeskrypcja jest jedyną możliwością pozwalającą niewidomym na odbiór wszelkich treści wizualnych. 

Audiodeskrypcja2

Zajmujemy się przygotowywaniem takich opisów oraz wyposażamy biblioteki, muzea, kina i inne miejsca publiczne chcące udostępnić swoje zasoby osobom niewidomym. Oferujemy również audioprzewodniki (audioguide), rozwiązanie umożliwiające niewidomym zwiedzanie. Służy temu Milestone wykorzystywany do udźwiękowienia - audiodeskrypcji eksponatów, tablic informacyjnych, elementów, które w instytucji takiej jak muzeum, galeria, zoo lub urząd powinny być dostępne dla niewidomych i słabowidzących.

Audiodeskrypcja3

Przystosowujemy publikacje do formatu Daisy. System ten jest jedynym uznanym na całym świecie formatem udostępniania książek osobom niewidomym i niedowidzącym. Umożliwia przeszukiwanie spisu treści i wybór dowolnego fragmentu publikacji. Jego podstawową cechą jest łatwość nawigacji i prosty dostęp do dowolnego fragmentu. Jest przydatny m.in. w nauce, pozwala na porównanie pisowni z wymową.

Format Daisy w połączeniu z systemem brajla i ekranem może służyć nauce poprawności ortograficznej. Dzięki funkcji połączenia dźwięku z tekstem, niewidome dziecko może czynnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych. Format Daisy umożliwia nawigację między rozdziałami, stronami czy akapitami publikacji.

Zajmujemy się tworzeniem profesjonalnych nagrań audiobook’ów.

Udźwiękawiamy ulotki medyczne. Według prawa farmaceutycznego treść ulotek medycznych musi być dostępna dla niewidomych. Nie wszystkie osoby z dysfunkcją wzroku znają system brajla, dlatego oferujemy tworzenie wersji audio ulotek. Wszystkie produkowane u nas nagrania zawsze są testowane przez osoby niewidome.

Tworzymy inne dźwiękowe informacje, które służą uzupełnieniu danych, dostępnych dla niewidomych poprzez dotyk.

 Zapraszamy do zapoznania się z naszym kompendium: Przestrzeń i jej obrazy Dźwięk, tyflografika i magnigrafika. Kompendium

UE (9)