Drukarnia specjalistyczna

 Od lat zajmujemy się specjalistycznym drukiem dla inwalidów wzroku. W oparciu o ponad trzydziestoletnie doświadczenie oraz nowatorskie rozwiązania, tworzymy edukacyjne i dydaktyczne wydawnictwa dla niewidomych i słabowidzących. Drukujemy książki, podręczniki szkolne, pomoce edukacyjne i zwykłe publikacje. Wykonujemy pojedyncze egzemplarze, jak też wielotysięczne nakłady. Sprostamy nawet najbardziej wymagającym! W naszym dorobku jest modernizacja drukarni Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie.

2Drukarnia SpecjalistycznaIMG 20200529 101530

Oferujemy druk brajlowskich publikacji, w tym tekstów i rysunków. Tłoczymy na papierze, plastiku, foliach, w sitodruku wypukłym. Robimy wydruki na puchnącym papierze (np. książeczki dla dzieci).

Adaptujemy książki na system brajla, również w językach obcych. Posiadamy zespół tyflografików, kartografów i matematyków, w związku z czym specjalizujemy się w druku atlasów, map oraz książkach matematycznych i publikacjach językowych. Dystrybuujemy pomoce edukacyjne.

Książki dla widzących to nie tylko tekst. Są jeszcze ilustracje, mapy, plany i schematy. One również muszą zostać przełożone na postać czytelną dla inwalidów wzroku. Stosowane jest wiele technik przybliżających niewidomym i słabowidzącym również te treści. Altix jest w tej dziedzinie liderem na rynku i odnosi sukcesy nie tylko w kraju, ale także za granicą.

 DRUK BRAJLOWSKI

P528022220140724 131317P5280294

Tekst zapisany alfabetem brajla, czy jest to opasła księga, czy krótka ulotka, na dobrą sprawę zasadniczo nie różni się od publikacji czarnodrukowej. Jedna i druga oparta jest na zawartych w niej znakach – literach, liczbach, znakach przestankowych i im podobnych elementach. Różnica powstaje ze względu na odbiór znaków. Tam gdzie widzący posługuje się wzrokiem, niewidomy używa dotyku. Co to zmienia? Niemal wszystko. Papier musi posiadać odpowiednią gramaturę, by wytłoczone na nim znaki brajlowskie były trwałe i czytelne i by proces ich druku nie niszczył samego papieru. O ile widzący mogą niemal dowolnie sterować wielkością czcionki, to w publikacji brajlowskiej jej rozmiar jest ściśle określony. Zbyt mała czcionka byłaby nieczytelna, zbyt duża utrudniałaby czytanie. Same znaki mają postać tak zwanego sześciopunktu brajlowskiego, który składa się zgodnie z nazwą z sześciu punktów umieszczonych w dwóch pionowych kolumnach po trzy w każdym.

DRUK TRANSPARENTNY

Druk Transparentny20140724 132128Ulotka

Brajlowska publikacja może zostać wydana w tzw. wersji transparentnej. Chodzi o wydrukowanie tekstu w taki sposób, by był czytelny zarówno dla niewidomych (stąd konieczność zastosowania brajla), jak i dla osób widzących, co wymaga druku tradycyjnego. Brajlowskie litery są wytłoczone na tle liter czarnodrukowych, a ich wypukłe punkty nie przeszkadzają w odczytywaniu znaków graficznych. Publikacje tego typu mogą być czytane przez niewidomych uczniów, widzących nauczycieli, niewidome dzieci i ich widzących rodziców. Rozmiary brajlowskich znaków i liter czarnodrukowych różnią się, toteż trudno jest nałożyć jedne na drugie. W tej sytuacji adaptatorzy starają się umieszczać jednakowe porcje tekstu w każdej linijce. Mimo, że druki nieco się rozbiegają, książki wydane transparentnie są naprawdę lubiane. Najciekawszymi brajlowskimi publikacjami wydanymi przez naszą firmę są książki krajoznawcze, podręczniki, czasopisma i transparentne kalendarze.

BRAJLOWSKI TEKST WYTŁOCZONY NA PLASTIKU LUB FOLII

BRAJLOWSKI TEKST WYTLOCZONY NA PLASTIKU LUB FOLII

Ubrajlowienia wymagają nie tylko dokumenty i książki. Każda informacja tekstowa przygotowana z myślą o odbiorcach widzących musi być zaprezentowana również niewidomym, a więc opracowana dźwiękowo i/lub w brajlu. Zastosowanie ma tu nie tylko brajlowski papier, który nie nadaje się do użytku zewnętrznego, zwłaszcza gdy warunki atmosferyczne spowodowałyby jego szybkie zniszczenie. Materiału bardziej wytrzymałego wymagają też instrukcje obsługi, opisy przedmiotów i urządzeń, etykiety, regulaminy, np. w hotelach, na basenach, menu w restauracjach, nakładki do głosowania, itd. Zamiast papieru można użyć innego materiału, np. tworzywa sztucznego. Jeśli nie wiesz, które rozwiązanie byłoby najwłaściwsze twoim potrzebom, skontaktuj się z nami, nasi specjaliści pomogą ci w jego doborze. Materiały z tworzywa sztucznego mogą zostać wytłoczone na brajlowskich drukarkach oraz na specjalnych maszynach – termoformierkach, które uwypuklają arkusze plastiku.

DRUK POWIĘKSZONY

DRUK POWIEKSZONY

Altix adaptuje i drukuje książki w powiększonym druku przeznaczone dla osób, które nie są w stanie czytać tekstu wydrukowanego zwyczajną czcionką. Nasze adaptacje są wykonywane w oparciu o standardy opracowane i zalecane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zapewniamy:

  •  profesjonalny skład graficzny,
  •  adaptację ilustracji itp.,
  •  dystrybucję książek pod wskazane adresy.

 

RYSUNKI I GRAFIKI UWYPUKLONE DLA SŁABOWIDZĄCYCH I DALTONISTÓW

TransparentnyPublikacja 01

Rysunki uwypuklone na brajlowskim papierze są zbudowane z położonych blisko siebie wypukłych punktów, składających się na wyczuwalne dotykiem linie i powierzchnie. Opuszki palców odczuwają je jak linie ciągłe albo jednolite powierzchnie. Dopiero po dłuższej chwili uprzytomniamy sobie, że dotykamy mnóstwa osobnych punkcików. Altix oferuje drukarki firmy Index, która jest przodującym na rynku producentem tej branży. Jej drukarki są prawdziwie brajlowskie – poszczególne punkty mają półkulisty, a nie ostry kształt, a odległości między nimi, a także kolejnymi sześciopunktami, są standaryzowane. Drukarki innych firm drukują punkty o wymiarach niestandardowych. Ma to ogromne znaczenie w przypadku czytania tekstu. Gdy uwypuklane punkty są inne niż standardowo: cieńsze, ostrzejsze, mają inny kształt – wytłoczony tekst jest trudniejszy do odczytania. Nieco inaczej sprawa wygląda podczas drukowania grafiki. Polecamy tu drukarki firmy ViewPlus, które potrafią wytłaczać punkty o różnej wysokości. Dzięki temu wypukłe linie i powierzchnie cechuje inna wysokość. Daje to możliwość zasygnalizowania niewidomym, że prezentowane obiekty lub obrazy mają odmienne kolory, że w przestrzeni trójwymiarowej jedne obiekty są bliżej, a inne dalej, itd.

RYSUNKI NA UWYPUKLONYM, PĘCZNIEJĄCYM (PUCHNĄCYM) PAPIERZE

RYSUNKI NA UWYPUKLONYM PECZNIEJACYM PUCHNACYM PAPIERZEP5280217P5280285

Pęczniejący papier jest niezwykły. Puchnie pod wpływem temperatury, ale nie równomiernie, mimo że nagrzewa się jednakowo. Im miejsce jest ciemniejsze, tym bardziej pęcznieje. Własność tę wykorzystuje się do uwypuklania grafiki. Najpierw sporządzamy rysunek i drukujemy albo odbijamy (kserujemy) go na pęczniejącej kartce, którą wkładamy do specjalnej wygrzewarki. Kartka przechodzi przez urządzenie, które nagrzewa ją. Ciemniejsze miejsca kartki uwypuklają się i w ten sposób otrzymujemy rycinę odczytywalną przez niewidomych. Altix oferuje wygrzewarki Zyfuse firmy Zychem. Mają bardzo dobrą jakość, a stosowany do nich papier jest tańszy od innych. Technologia ta umożliwia uwypuklenie ciągłych wypukłych linii i powierzchni.

WIZYTÓWKI I KALENDARZE

P5280234P5280230P5280248

Osoby niewidome i słabowidzące potrzebują tych samych nośników informacji, co osoby widzące. Między innymi chodzi tu o wizytówki i kalendarze, powszechne rzeczy, do których tak przywykliśmy, że jest nam dziś trudno się bez nich obejść.

Wizytówki brajlowskie ze względu na specyfikę sześciopunktu brajlowskiego nie pomieszczą tyle informacji, ile zmieści się na tradycyjnym kartoniku zadrukowanym pismem czarnodrukowym. Aby w jakiś sposób to zrekompensować, tworzymy wizytówki dwustronne, a także składane, na których czterech stronach można już zawrzeć wszystkie istotne dane.

Kalendarze dla inwalidów wzroku również muszą zostać przystosowane do ich odbiorców. Oferujemy wydruk kalendarzy z grafikami i kalendarium dostosowanymi do potrzeb osób słabowidzących i niewidomych. Możliwe jest stworzenie kalendarza z otrzymanych od Państwa grafik. Kalendarze drukowane są w formacie A3, z osobną kartą na każdy miesiąc, i zaopatrzone w metalową zawieszkę umożliwiającą powieszenie ich na ścianie.

 NAKŁADKI NA KARTY DO GŁOSOWANIA

 Osobną kategorią nakładek brajlowskich są nakładki na czarnodrukowe karty. Mogą służyć do wielu celów i mieć różne kształty. Często umieszcza się na nich specjalnie zaprojektowane otwory umożliwiające niewidomemu wpisanie adnotacji, złożenie podpisu, itp. Najbardziej znanym ich zastosowaniem są nakładki na karty do głosowania podczas wyborów.

Materiały, z których są wykonywane takie nakładki, zależą od zastosowania. Mogą być z metalu lub z plastiku.

Altix miał zaszczyt wykonać dziesiątki tysięcy brajlowskich nakładek do głosowania w kilku wyborach, organizowanych na przykład w roku 2015.

Nakładka do głosowania wykonan przez firmę Altix

Niewidomi nie są w stanie głosować samodzielnie, gdy dostają zwykłe karty do głosowania. Nie mogą odczytać list kandydatów oraz nie mają możliwości zaznaczenia swojego głosu we właściwej kratce. Brajlowskie nakładki nie rozwiązują do końca problemu, ale nieco ułatwiają głosowanie. Nakłada się je na karty wyborcze. Są w nich wycięte kwadratowe otworki akurat tam, gdzie na karcie do głosowania są kratki, w które należy wstawić krzyżyk. Obok otworków są wytłoczone numery kandydatów, które ułatwiają wybranie właściwego otworka. Na górze nakładki jest wytłoczony jej tytuł – informacja, o jakie wybory chodzi. Niewidomy musi przed głosowaniem poznać listy kandydatów i zdecydować, na kogo chce głosować. Dowiaduje się, jaki numer ma jego faworyt. Podczas głosowania precyzyjnie nakłada nakładkę na kartę, odszukuje brajlowski numer swojego faworyta i długopisem zaznacza krzyżyk w kratce obok.

Nasze nakładki mają wysoką jakość i precyzję wykonania. Altix realizuje wiele tego rodzaju zamówień.

Szczegółową ofertę wraz z przykładowymi cenami znajdą Państwo w naszym sklepie internetowym Publikacje brajlowskie, tyflografika.

1. Wydruk transparentny, oprawa i adaptacja poradnika „Sportowe rewelacje dla niewidomych” wykonane na zlecenie Fundacji Szansa dla Niewidomych

2. Adaptacja, wydruk transparentny i oprawa przewodnika „Gdańsk dla Wszystkich” wykonane na zlecenie Fundacji Szansa dla Niewidomych

3. Wydruk transparentny, oprawa i adaptacja przewodnika „Dotknij pięknej Opolszczyzny” wykonane na zlecenie Fundacji Szansa dla Niewidomych

Image001Image003Image005

 Zapraszamy do zapoznania się z naszym kompendium: Przestrzeń i jej obrazy Dźwięk, tyflografika i magnigrafika. Kompendium