Aplikacja YourWay już działa w Urzędzie Miejskim w Supraślu

Jeśli w naszym smartfonie jest już zainstalowana aplikacja YourWay, Urząd Miejski w Supraślu nie będzie miał przed nami tajemnic. Znaczniki YourWay zamontowane w dotykowych planach informacyjnych będą znaczącym ułatwieniem dla osób niewidomych i słabowidzących. Wystarczy uruchomienie aplikacji, by ta skomunikowała się ze znacznikiem i pobrała zapisane w nim dane. Po ich przetworzeniu telefon zaoferuje głosowe informacje dotyczące topografii urzędu, które poprowadzą osobę niewidomą do wybranego wydziału.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/1161

Urząd Miejski W Supraślu

Duża realizacja tyflograficzna dla Urzędu Miejskiego w Supraślu

Dla Urzędu Miejskiego w Supraślu pracownicy Altixu wykonali dużą realizację tyflograficzną w kilku lokalizacjach - w budynku Urzędu Miejskiego w Supraślu i w filii Urzędu w Zaściankach, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w przedszkolu i szkole podstawowej w Supraślu i w szkole podstawowej w Ogrodniczkach. W sumie zrealizowane zostały trzy dotykowe plany informacyjne ze znacznikami YourWay Beacon i NFC, trzy tablice informacyjne i ponad 130 tabliczek informacyjnych.

Wszystkie dotykowe plany informacyjne zamontowane są na stojakach. Wykonane są z tworzywa PMMA i utrzymane w niebiesko-czarno-białej kolorystyce. Zawierają wypukłe obiekty topografii budynku, legendy w czarnym druku i w brajlu, a także wspomniane znaczniki. Tablice informacyjne w formacie A3 zawierają dane dotyczące obiektów, w których się znajdują, np. godziny otwarcia.

Mniejsze, biało-czarne tabliczki informacyjne, opisane w czarnym druku i w brajlu, zostały umieszczone na drzwiach. Zawierają m.in. nazwy poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/1161

Dotykowe plany informacyjne, tablice informacyjne, tabliczki informacyjne w czarnym druku i w brajlu z piktogramami dla Urzędu Miejskiego w Supraślu.

Pięć znaczników YW w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim

Znaczniki YourWay Beacon zainstalowane przez tyflospecjalistów Altixu na dotykowych planach informacyjnych w budynku Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim w sposób znaczący ułatwią poruszanie się po tej placówce osobom niewidomym i słabowidzącym. Wystarczy zainstalować na smartfonie autorską, stworzoną przez informatyków Altixu aplikację YourWay. Jest ona dostępna bezpłatnie zarówno na telefony z systemem Android, jak i z systemem iOS. Po skomunikowaniu się ze znacznikiem aplikacja oferuje głosowe komunikaty na temat topografii obiektu wprost z osobistych smartfonów użytkowników.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/search?search=Starostwo+Powiatowe+w+Soko%C5%82owie+Podlaskim&noform=

Starostwo Powiatowe W Sokołowie Podlaskim

Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim przyjazne dla osób niewidomych

W budynku Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim już nie sposób się zgubić. Osoby niewidome i słabowidzące mają do dyspozycji pięć dotykowych planów informacyjnych opatrzonych znacznikami YourWay Beacon i NFC, tabliczki informacyjne w czarnym druku i w brajlu i metalowe, brajlowskie tabliczki informacyjne na drzwi. Całą tę realizację wykonali tyflospecjaliści Altixu.

Wszystkie dotykowe plany informacyjne zamontowane są na ścianach, na odpowiedniej wysokości, tak by można je było wygodnie zbadać dotykiem. Wykonano je z tworzywa PMMA w granatowo-niebiesko-białej kolorystyce. Zawierają wypukłe obiekty topografii budynku, legendy w czarnym druku i w brajlu oraz wspomniane znaczniki.

Dodatkowym ułatwieniem w odnajdywaniu się w budynku są biało-granatowe tabliczki informacyjne opisane w czarnym druku i w brajlu, zawierające ponadto piktogramy. Na drzwiach umieszczono metalowe tabliczki informacyjne z napisami w brajlu.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/search?search=Starostwo+Powiatowe+w+Soko%C5%82owie+Podlaskim&noform=

BAZA DOSTĘPNYCH OBIEKTÓW YOURWAY
System YourWay to nie tylko nawigacja w przestrzeni otwartej i zamkniętej dzięki beaconom (nadajnikom) i aplikacji YourWay na smartfony. To także stale rozwijana baza obiektów przystosowanych do potrzeb i wymagań osób z niepełnosprawnościami. Obsługa bazy jest bardzo prosta – w otwartej na smartfonie aplikacji YourWay wystarczy wpisać miasto, do którego zamierzamy się wybrać, wówczas wyświetlone zostaną na smartfonie obiekty, które zostały przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ponadto pojawi się informacja na jakie rodzaje przystosowania obiektów można liczyć. Nowy Teatr w Warszawie jest np. wyposażony w plany tyflograficzne (dotykowe, z legendami w brajlu) i w podjazdy dla osób poruszających się na wózkach. Obiekty mogą być dodawane do bazy przez użytkowników systemu YourWay lub też przez właścicieli placówek. Wyłącznie od Państwa zależy czy obiekt będzie dostępny i czy znajdzie się w bazie YourWay. Zachęcamy do przystosowania Państwa placówki do potrzeb i wymagań osób z niepełnosprawnościami i dodania jej do bazy YourWay! 

 Dotykowe plany informacyjne, tablice informacyjne, tabliczki informacyjne w czarnym druku i w brajlu z piktogramami, metalowe, brajlowskie tabliczki informacyjne na drzwi w budynku Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim.

Magistrat Grajewa z YourWay

Urząd Miasta Grajewo został wyposażony w znaczniki YourWay Beacon i YourWay Plus przez pracowników Altixu wykonujących realizację tyflograficzną dla tej placówki. Jeden ze znaczników YourWay Beacon znajduje się na dotykowym planie informacyjnym, cztery inne w newralgicznych punktach urzędu – dwa to YourWay Beacon, dwa - YourWay Plus. Tym samym głosowe informacje o niemal każdym punkcie Urzędu Miasta Grajewo są dostępne na telefonach odwiedzających placówkę, pod warunkiem, że zainstalują oni na swoich smartfonach darmową aplikację YourWay.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/1156

BAZA DOSTĘPNYCH OBIEKTÓW YOURWAY
System YourWay to nie tylko nawigacja w przestrzeni otwartej i zamkniętej dzięki beaconom (nadajnikom) i aplikacji YourWay na smartfony. To także stale rozwijana baza obiektów przystosowanych do potrzeb i wymagań osób z niepełnosprawnościami. Obsługa bazy jest bardzo prosta – w otwartej na smartfonie aplikacji YourWay wystarczy wpisać miasto, do którego zamierzamy się wybrać, wówczas wyświetlone zostaną na smartfonie obiekty, które zostały przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ponadto pojawi się informacja na jakie rodzaje przystosowania obiektów można liczyć. Nowy Teatr w Warszawie jest np. wyposażony w plany tyflograficzne (dotykowe, z legendami w brajlu) i w podjazdy dla osób poruszających się na wózkach. Obiekty mogą być dodawane do bazy przez użytkowników systemu YourWay lub też przez właścicieli placówek. Wyłącznie od Państwa zależy czy obiekt będzie dostępny i czy znajdzie się w bazie YourWay. Zachęcamy do przystosowania Państwa placówki do potrzeb i wymagań osób z niepełnosprawnościami i dodania jej do bazy YourWay! 

Urząd Miasta Grajewo

Dostępny dla osób niewidomych Urząd Miasta Grajewo

W Urzędzie Miasta Grajewo pracownicy Altixu wykonali dotykowy plan informacyjny ze znacznikami YourWay Beacon i NFC, tabliczkę informacyjną w czarnym druku i w brajlu ze znacznikiem NFC, trzy sztuki brajlowskich tabliczek informacyjnych na poręcze schodów, kątowniki i taśmę na krawędzie schodów, a także dwa znaczniki YourWay Plus i dwa znaczniki YourWay Beacon.

Dotykowy plan informacyjny ma postać tablicy z tworzywa PMMA utrzymanej w niebiesko-biało-czarnej kolorystyce. Umieszczony jest na ścianie, na dystansach, na wysokości umożliwiającej swobodne zapoznawanie się z nim. W kolorze niebieskim z białym liternictwem jest tabliczka informacyjna z danymi urzędu.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/1156

Dotykowy Plan Informacyjny Ze Znacznikami YW Beacon I NFC

Do starostwa we Włoszczowie z planem

W ramach realizacji tyflograficznej wykonanej przez specjalistów Altixu dla Starostwa Powiatowego we Włoszczowie powstał udźwiękowiony, dotykowy plan informacyjny ze znacznikiem NFC. Plan zawiera wypukłe elementy topografii budynku, legendę w czarnym druku i w brajlu, a także metalowe przyciski, po których wciśnięciu pojawia się głosowy komunikat dotyczący wybranego obiektu. Na planie znajduje się także znacznik NFC kompatybilny z aplikacją YourWay.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/1152

Udźwiękowiony, dotykowy plan informacyjny budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie.

OEP w Umianowicach z NFC kompatybilnym z aplikacją YourWay

Pracownicy Altixu wykonali dla Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach m.in. dwa udźwiękowione, dotykowe plany informacyjne. Zawierają one znaczniki NFC kompatybilne z aplikacją YourWay. Oznacza to, że można korzystać ze wszystkich funkcji tej aplikacji. Zainstalowana na smartfonie oferuje głosowe komunikaty dotyczące topografii Ośrodka.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/1143

Osrodek Edukacji Przyrodniczej W Umianowicach

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach z udźwiękowionymi planami

W skład realizacji wykonanej przez pracowników Altixu dla Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach wchodzą dwa udźwiękowione, dotykowe plany informacyjne ze znacznikami NFC, kompatybilnymi z aplikacją YourWay i dziesięć książeczek z termoformowanymi planami terenu i budynku Ośrodka.

W tym przypadku oba plany znacznie różnią się od siebie kolorystyką. Plan terenu nawiązuje do otoczenia. Przeważają w nim różne odcienie zieleni na białym tle. Plan parteru budynku Ośrodka nawiązuje kolorystyką do wnętrza. Utrzymany jest w szarościach, czerni i bieli.

Oba dotykowe plany informacyjne zawierają wypukłe obiekty topografii przestrzeni, którą opisują. Oba opatrzone są legendami w czarnym druku i w brajlu, oba mają metalowe przyciski, po których wciśnięciu pojawia się głosowy komunikat dotyczący wybranego obiektu. Oba zawierają znaczniki NFC kompatybilne z aplikacją YourWay.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/1143

Udźwiękowione, dotykowe plany informacyjne Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach – plan terenu i plan parteru wnętrza budynku.

W CKK Jordanki w Toruniu YourWay także przy kasie

Tyflospecjaliści z Altixu kompleksowo wyposażyli Centrum Kuturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu. Na dotykowym planie informacyjnym znalazł się znacznik YourWay Beacon i kompatybilny z aplikacją znacznik NFC. Znacznik NFC znajduje się także na tabliczce informacyjnej przy okienku kasowym. Wystarczy zainstalować na swoim smartfonie bezpłatną aplikację YourWay, ta skomunikuje się ze znacznikami i zaoferuje głosowe komunikaty wprost ze smartfona. Poruszanie się po centrum kongresowym stanie się dziecinnie proste.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/1147

 Yourway