Udźwiękowione plany informacyjne w UG Masłów

W Urzędzie Gminy Masłów tyflospecjaliści Altixu przygotowali pomocne dla osób niewidomych udźwiękowione i dotykowe plany informacyjne ze znacznikami NFC kompatybilnymi z YourWay i trzy tabliczki informacyjne na drzwi w czarnym druku i brajlu.

Udźwiękowione plany informacyjne na tablicach z tworzywa PMMA umieszczone są na ergonomicznie pochylonych postumentach ze stali malowanej proszkowo na kolor jasnoszary. Poza legendami, znacznikami NFC i dotykowymi odwzorowaniami topografii budynku znajdują się na nich metalowe przyciski, po których wciśnięciu z głośnika odzywają się opisy odpowiednich kondygnacji budynku. Plany są utrzymane w jednolitej kolorystyce – są zielono-biało-niebiesko-czarne.

Tabliczki informacyjne w czarnym druku i brajlu montowane są na przeszklonych częściach drzwi wejściowych do urzędu.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/1348

Udźwiękowione, tyflograficzne plany informacyjne ze znacznikami NFC kompatybilnymi z YourWay, tabliczki informacyjne na drzwi wejściowe w czarnym druku i w brajlu w Urzędzie Gminy Masłów.

Zachęcamy do skorzystania z dofinansowań!

Drodzy Klienci! Możecie ubiegać się o zakup różnych rozwiązań w ramach dofinansowań:

- Aktywny Samorząd - sprzęt komputerowy, telefony, urządzenia specjalistyczne i brajlowskie,

- Likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych – urządzenia pozwalające na wykonywanie codziennych czynności, ułatwiające komunikację,

- w ramach NFZ – zakup białych lasek i końcówek.

Zachęcamy do skorzystania z dofinansowań.

Jest to duża pomoc finansowa w zakupie sprzętów, które są niezbędne osobom z niepełnosprawnością.

Nasi specjaliści w Punktach Handlowych w całej Polsce udzielają wsparcia w wypełnianiu wniosków, doborze specjalistycznych rozwiązań oraz w realizacji dofinansowań.

Zapraszamy do kontaktu!

Dane kontaktowe naszych oddziałów handlowych znajdują się pod poniższym linkiem: /pl/kontakt/

Osoba z białą laską przechodzi przez pasy, w prawym dolnym rogu znajduje się logo "Altix 35 lat", a po środku jest ramka z napisem: "Drodzy Klienci! Możecie ubiegać się o zakup różnych rozwiązań w ramach dofinansowań

SightCity Frankfurt 2024 (dzień drugi)

Pierwszy dzień SightCity już za nami. To największe międzynarodowe targi pomocy dla osób niewidomych i niedowidzących i naprawdę to czuć będąc na miejscu. Lokalizacja jest świetna, pogoda dopisuje, a odwiedzających jest mnóstwo. Jeżeli tylko jesteście w pobliżu, to serdecznie zapraszamy, tak samo jak w zeszłym roku nasze stoisko znajduje się na 4 piętrze |L4.13|.

Do zobaczenia😊

Stoisko firmy Altix w białej tonacji z balonami w kształcie liczby 35 (tyle lat istnieje firma) z odwiedzającymi je gośćmi SightCity.

Duża realizacja w Urzędzie Gminy Syców

W Urzędzie Gminy Syców specjaliści Altixu wykonali tyflograficzny plan informacyjny ze znacznikami YourWay Beacon i NFC, 77 tabliczek informacyjnych w czarnym druku i brajlu (niektóre zawierają piktogramy), linie naprowadzające i pola uwagi, kątowniki na stopnie schodów. Zamontowano dwa moduły systemu alarmowo-przywoławczego Call-Hear, ponadto dostarczono przenośną pętlę indukcyjną SmartLoop.

Tyflograficzny plan informacyjny umieszczony jest na ścianie, na dystansach. Utrzymany jest w kolorach żółtym, czarnym i białym. Poza legendą i dotykowym odwzorowaniem topografii obiektu zawiera wspomniane znaczniki. W tej samej kolorystyce są tabliczki informacyjne w czarnym druku i w brajlu montowane na drzwiach. Większość z nich ma specjalną konstrukcję umożliwiającą wymianę treści czarnodrukowych, które będą umieszczane pod ich przezroczystą częścią. Linie naprowadzające i pola uwagi są w kontrastowym kolorze żółtym. Kątowniki na pierwszy i ostatni stopień schodów są w kolorze czarnym i kolorze metalu.

W budynku zainstalowano ponadto dwa moduły systemu alarmowo-przywoławczego Call-Hear, służącego do wzywania pomocy w przypadku, gdy znajdująca się pod budynkiem osoba wymaga asysty.

Dostarczona na zlecenie urzędu przenośna pętla indukcyjna SmartLoop wspomaga rozmowę podczas spotkań, zapewniając wszechstronną pomoc dla osób niedosłyszących.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/1308

 Tyflograficzny plan informacyjny ze znacznikami YourWay Beacon i NFC, tabliczki informacyjne w czarnym druku i w brajlu (część z piktogramami) w Urzędzie Gminy Syców.

Plany, tablice i tabliczki w Urzędzie Gminy Międzylesie

W budynku Urzędu Gminy Międzylesie specjaliści Altixu wykonali dwa tyflograficzne plany informacyjne ze znacznikami YourWay Beacon i NFC, ułatwiającymi osobom niewidomym i słabowidzącym poruszanie się po budynku. Ponadto w urzędzie wykonano tablice informacyjne w czarnym druku i brajlu, 40 tabliczek informacyjnych w czarnym druku i brajlu, linie naprowadzające i pola uwagi, kątowniki na schody.

Tyflograficzne plany informacyjne umieszczone są na ścianach, na dystansach. Wykonane zostały z tworzywa PMMA, w niebiesko-białej kolorystyce. Zawierają legendy w czarnym druku i w brajlu, a także schematyczne, dotykowe odwzorowania pomieszczeń budynku, korytarzy i schodów. Niebiesko-białe są tablice informacyjne i tabliczki informacyjne. Te ostatnie mają specjalną konstrukcję, umożliwiającą wymianę treści czarnodrukowych, które będą umieszczane pod ich przezroczystą częścią.

Linie naprowadzające i pola uwagi są w kontrastowym, żółtym kolorze. Kątowniki na pierwszy i ostatni stopień schodów mają kolor grafitowy, z metalowym, srebrnym wykończeniem.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/1339 

Tyflograficzne plany informacyjne ze znacznikami YourWay Beacon i NFC, tablice i tabliczki informacyjne w czarnym druku i w brajlu, linie naprowadzające i pola uwagi, kątowniki na schody w Urzędzie Gminy Międzylesie.

Praca punktów handlowych Altix podczas majówki

Szanowni Klienci uprzejmie informujemy, że w dniu 2.05.2024 r. nasze punkty handlowe będą nieczynne. Wracamy do Was w poniedziałek 6.05 z nową energią do pracy.

Pogodnej Majówki!!

Grafika przedstawia rozpalonego grilla na tle zielonej trawy. w prawym górnym rogu grafiki widnieje logo altix trzydzieści pięć lat.

Plany tyflograficzne w Muzeum Okręgowym w Toruniu

W Muzeum Okręgowym w Toruniu pracownicy Altixu zamontowali cztery tyflograficzne plany informacyjne ze znacznikami YourWay Beacon i NFC, w tym jeden udźwiękowiony.

Wszystkie plany znajdują się na ścianach i są wykonane z tworzywa PMMA. Wszystkie są utrzymane w jednolitej, stonowanej kolorystyce – szarość, biel, beże i czerń, wszystkie zawierają legendy w czarnym druku i w brajlu, a także wspomniane znaczniki. Udźwiękowiony plan tyflograficzny umieszczony jest na zewnątrz i zamknięty w metalowej obudowie w kolorze białym. Zamontowany jest na ceglanej ścianie obiektu. Nad dotykowym odwzorowaniem topografii muzeum znajdują się trzy metalowe przyciski, po których wciśnięciu odzywają się z głośnika opisy planu, odpowiednio – w języku polskim, angielskim i niemieckim.

Pozostałe plany zostały umieszczone wewnątrz budynku, na ścianach, na dystansach, bez metalowych osłon i bez przycisków, jako że nie są udźwiękowione.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/310

BAZA DOSTĘPNYCH OBIEKTÓW YOURWAY
System YourWay to nie tylko nawigacja w przestrzeni otwartej i zamkniętej dzięki beaconom (nadajnikom) i aplikacji YourWay na smartfony. To także stale rozwijana baza obiektów przystosowanych do potrzeb i wymagań osób z niepełnosprawnościami. Obsługa bazy jest bardzo prosta – w otwartej na smartfonie aplikacji YourWay wystarczy wpisać miasto, do którego zamierzamy się wybrać, wówczas wyświetlone zostaną na smartfonie obiekty, które zostały przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ponadto pojawi się informacja na jakie rodzaje przystosowania obiektów można liczyć. Nowy Teatr w Warszawie jest np. wyposażony w plany tyflograficzne (dotykowe, z legendami w brajlu) i w podjazdy dla osób poruszających się na wózkach. Obiekty mogą być dodawane do bazy przez użytkowników systemu YourWay lub też przez właścicieli placówek. Wyłącznie od Państwa zależy czy obiekt będzie dostępny i czy znajdzie się w bazie YourWay. Zachęcamy do przystosowania Państwa placówki do potrzeb i wymagań osób z niepełnosprawnościami i dodania jej do bazy YourWay! 

Tyflograficzny plan informacyjny ze znacznikami YourWay Beacon i NFC w Muzeum Okręgowym w Toruniu, jeden udźwiękowiony.

Plany informacyjne dla MOSiR w Mielcu

W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mielcu specjaliści Altixu wykonali realizację tyflograficzną składającą się z sześciu dotykowych planów informacyjnych ze znacznikami YourWay Beacon i NFC, w tym z trzech udźwiękowionych. To znaczące ułatwienie w poruszaniu się osób niewidomych i słabowidzących po obiekcie.

Plany udźwiękowione umieszczone są na ergonomicznie pochylonych postumentach ze stali malowanej proszkowo na kolor grafitowy. Przy legendach planów i obok dotykowego odwzorowania topografii poszczególnych kondygnacji znajdują się metalowe przyciski, po których wciśnięciu z głośnika odzywają się opisy wybranych elementów budynku.

Pozostałe, nieudźwiękowione plany znajdują się na ścianach, na dystansach. Oba rodzaje planów są utrzymane w jednolitej kolorystyce – są biało-czerwono-czarne, z jednym wyjątkiem. Plan parteru ma dodatkowy kolor – niebieski. Tym kolorem zaznaczone są baseny pływalni znajdującej się na parterze.

Wszystkie plany zawierają legendy w czarnym druku i w brajlu, a także wspomniane znaczniki.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/1479

Tyflograficzne plany informacyjne ze znacznikami YourWay Beacon i NFC w MOSiR w Mielcu, część udźwiękowionych.

Udźwiękowiony plan Zalewu Siemianówka

Specjaliści Altixu przygotowali i zamontowali udźwiękowiony, tyflograficzny plan Zalewu Siemianówka, położonego w gminie Michałowo. Plan ma postać dużej tablicy z tworzywa PMMA umieszczonej na pochylonym ergonomicznie postumencie ze stali w kolorze niebieskim. Plan usytuowany jest na zewnątrz, na tle zieleni, z którą ładnie koresponduje kolorystycznie. Na jasnobłękitnym tle widoczny jest wypukły, zaznaczony na czerwono, obrys zalewu, niebieskiego wewnątrz, z linią lądu w kolorze żółtym.

Plan zawiera legendę w czarnym druku i w brajlu, a także znaczniki – YourWay Beacon i NFC. Po wciśnięciu metalowych przycisków, z głośnika umieszczonego w korpusie postumentu, odzywają się głosowe informacje na temat Zalewu Siemianówka, m.in. informacje ogólne, zalew w liczbach czy filmowe ciekawostki. 

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/1465

BAZA DOSTĘPNYCH OBIEKTÓW YOURWAY
System YourWay to nie tylko nawigacja w przestrzeni otwartej i zamkniętej dzięki beaconom (nadajnikom) i aplikacji YourWay na smartfony. To także stale rozwijana baza obiektów przystosowanych do potrzeb i wymagań osób z niepełnosprawnościami. Obsługa bazy jest bardzo prosta – w otwartej na smartfonie aplikacji YourWay wystarczy wpisać miasto, do którego zamierzamy się wybrać, wówczas wyświetlone zostaną na smartfonie obiekty, które zostały przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ponadto pojawi się informacja na jakie rodzaje przystosowania obiektów można liczyć. Nowy Teatr w Warszawie jest np. wyposażony w plany tyflograficzne (dotykowe, z legendami w brajlu) i w podjazdy dla osób poruszających się na wózkach. Obiekty mogą być dodawane do bazy przez użytkowników systemu YourWay lub też przez właścicieli placówek. Wyłącznie od Państwa zależy czy obiekt będzie dostępny i czy znajdzie się w bazie YourWay. Zachęcamy do przystosowania Państwa placówki do potrzeb i wymagań osób z niepełnosprawnościami i dodania jej do bazy YourWay!

Udźwiękowiony, tyflograficzny plan informacyjny Zalewu Siemianówka w gminie Michałowo.

Terminal multimedialny w Starostwie Powiatowym w Kielcach

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach tyflospecjaliści Altixu wykonali terminal multimedialny z planem informacyjnym parteru budynku. Terminal umieszczony jest na ergonomicznie pochylonym postumencie ze stali malowanej na kolor jasnografitowy. Ma postać wielobarwnej tablicy z tworzywa PMMA z legendą w czarnym druku i w brajlu, znajdującą się z lewej strony. Wypukłe, dotykowe, schematyczne odwzorowania pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych usytuowane są centralnie. Z prawej strony znajduje się spory wyświetlacz.

Po wciśnięciu metalowych przycisków umieszczonych nad planem usłyszymy głosowe informacje dotyczące zarówno parteru, jak i pięter obiektu, a także m.in. na temat mieszczących się w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności czy Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego. Metalowe przyciski umieszczone pod wyświetlaczem sterują głośnością, wyłączają głos i stopują przewijanie zawartości wyświetlacza.

Terminal zawiera ponadto znaczniki YourWay Beacon i NFC.

Realizacje znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/462

Terminal multimedialny w Starostwie Powiatowym w Kielcach.